Curso de Supervivencia en el Mar (SS) 

Kurs Przetrwanie na morzu – dla osób pracujących w środowisku morskich farm wiatrowych  

Ośrodek Szkolenia Operatorów OSO serdecznie zaprasza na kurs Sea Survival (SS) – Przetrwanie na morzu.  

Nasze szkolenie Sea Survival koncentruje się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem oraz odpowiednim zachowaniem się na obszarze wód otwartych, od linii brzegowej aż po turbinę wiatrową na morzu (en alta mar). Uczestnik po skończonym kursie będzie posiadał niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające skuteczne działanie i podejmowanie prewencyjnych kroków na każdym etapie działań morskich – od obszaru brzegowego aż po instalację na morzu lub turbinę wiatrową (WTG). 

Oferujemy szkolenia zgodne ze standardami GWO, co gwarantuje wysoki poziom nauczania. Kursanci zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną będą mogli wykorzystać do skutecznej pracy poza obszarem lądowym, zawsze zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi GWO Sea Survival. 

W naszym ośrodku kładziemy duży nacisk na możliwość zdobycia kompetencji i wiedzy pod nadzorem ekspertów w danej dziedzinie. Nasz ośrodek oferuje kursy Sea Survival na terenie całego kraju, w tym w naszej głównej siedzibie w Warszawie oraz w oddziałach terenowych, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak i zamkniętych. Decydując się na udział w szkoleniu Przetrwanie na morzu, mogą Państwo liczyć na atrakcyjne warunki finansowe. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących lokalizacji kursów zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail. 

Kurs Sea Survival – główny cel 

Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom wiedzę niezbędną do zrozumienia wielu istotnych zagadnień związanych z pracą w obszarze farm morskich. Kurs ma na celu wykształcenie właściwych nawyków zachowania się zarówno w typowych, codziennych sytuacjach, jak i w przypadkach awaryjnych w kontekście energetyki wiatrowej na morzu. Dzięki połączeniu teorii z praktyką program szkoleniowy zapewnia kompleksowe przygotowanie do radzenia sobie i przetrwania na otwartym morzu. 

Kurs Sea Survival – program 

Szkolenie GWO Sea Survival dotyczy głównie praktycznych zajęć przeprowadzanych w warunkach wodnych, mających na celu przygotowanie uczestników do radzenia sobie na otwartym morzu. Posiadanie umiejętności pływania nie jest wymagane, ale pozwoli ono na skuteczne opanowania manewrów w tego typu środowisku. Program szkolenia obejmuje także zagadnienia prawne związane z pracą na morzu oraz wprowadzenie do pojęć takich jak MOB, PLB, SAR i GDMSS.  

Kurs skupia się na zagrożeniach charakterystycznych dla środowiska morskiego, takich jak szok termiczny, hipotermia czy ryzyko podtopienia. Uczestnicy zdobędą umiejętności związane z bezpieczną ewakuacją w sytuacjach zagrożenia oraz właściwym zachowaniem się podczas przemieszczania się między turbiną a jednostką transportującą (CTV). Program obejmuje także naukę ratowania siebie i innych osób oraz sposoby właściwego wzywania pomocy ratunkowej. 

Po ukończeniu szkolenia Sea Survival uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu: 

 • organizacji przestrzeni i obowiązujących przepisów na morskich farmach wiatrowych, aby kursanci byli świadomi swoich ról, zadań i zasad panujących w tym środowisku, 
 • zrozumienia znaczenia właściwego ubioru i zachowania się w obszarze morskich farm wiatrowych, 
 • rozpoznawania i skutecznej reakcji na symptomy szoku termicznego, hipotermii oraz zagrożenia utonięciem w warunkach morskich, 
 • odpowiedniego i bezpiecznego korzystania z osobistego sprzętu ratunkowego (LSA) i sprzętu ochrony indywidualnej (ŚOI), w tym pełne zrozumienie ich funkcji i ograniczeń, 
 • globalnego systemu łączności i alarmowania GMDSS (Global Maritime Distress and Safety Systems) oraz procedur poszukiwania i ratowania (SAR), 
 • postępowania w sytuacjach awaryjnych występujących na morzu, 
 • rozpoznania zagrożeń i ryzyka związanego z przemieszczaniem się oraz skutecznego stosowania środków zapobiegawczych zgodnie z procedurami i wyposażeniem LSA i ŚOI dostępnym na miejscu, 
 • bezpiecznego zachowania się na instalacjach, statkach oraz turbinach wiatrowych w różnych warunkach, w tym w sytuacjach awaryjnych i ewakuacyjnych, 
 • bezpiecznego przenoszenia się razem ze sprzętem między nabrzeżem a statkiem oraz między statkiem a turbiną wiatrową, 

Nasz kurs umożliwi także zdobycie umiejętności udzielania pomocy w sytuacjach Man Overboard (MOB). 

Kurs Sea Survival – certyfikacja  

El Centro de Formación de Operadores de CSO está acreditado por DNV y GWO. 

Nasze szkolenie Sea Survival przeprowadzane jest zgodnie z aktualnym standardem GWO Basic Safety Training.  

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji i umiejętności do pracy w obszarze morskich farm wiatrowych. Certyfikat stanowi oficjalne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz potwierdza gotowość do bezpiecznej pracy na otwartym morzu. 

La validez del certificado es de 24 meses. Recomendamos a los participantes que actualicen su formación antes de que expire este periodo para mantener al día sus cualificaciones y conocimientos. 

Kurs Sea Survival – wymagania umożliwiające uczestnictwo 

Para participar en la formación relacionada con los trabajos en altura, deben cumplirse determinados requisitos: 

 • edad mínima 18 años, 
 • un mínimo de estudios secundarios, 
 • un certificado actual de un médico del trabajo que certifique que no existen contraindicaciones de salud para trabajar a más de tres metros de altura, 
 • seguridad social o seguro de accidentes pagados, 
 • tener un número de identificación WINDA, 
 • un cuestionario médico debidamente cumplimentado, 
 • odzież potrzebna do przebywania w środowisku wodnym, 
 • pago de la tasa de formación, 
 • un documento de identidad válido, como un carné de identidad. 

El número máximo de participantes por grupo es de 10-12.   

Kurs Sea Survival – koszt  

Opłata za szkolenie Sea Survival jest ustalana indywidualnie. Wpływa na nią liczba osób uczestniczących w kursie. Dla większych grup przewidziane są atrakcyjne rabaty. 

Kurs Sea Survival – miejsce prowadzenia zajęć 

Nuestra formación odbywają się w różnych lokalizacjach, między innymi w Warszawie oraz w naszych oddziałach regionalnych na terenie całej Polski. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących lokalizacji kursów zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail. 

Consulte nuestra página web para conocer los detalles de los cursos abiertos. Si está interesado en una formación cerrada, le animamos a que se ponga en contacto con nuestro centro para que podamos prepararle una oferta personalizada adaptada a sus necesidades. 

Si tiene alguna pregunta sobre nuestros cursos, no dude en contacto por teléfono o correo electrónico. Nuestro equipo está dispuesto a responder a todas las preguntas y disipar cualquier duda. También le invitamos a visitar nuestro centro, donde estaremos encantados de presentarle nuestra oferta y preparar un presupuesto para los interesados. 

Zapraszamy serdecznie do Ośrodka Szkolenia Operatorów OSO na kursy Sea Survival – Przetrwanie na morzu w Warszawie oraz na terenie całego kraju. 

Ver también: