Capacitación en auditoría de la UDT

Zapraszamy na szkolenia audytorskie UDT przeznaczone dla osób zajmujących się nadzorem urządzeń technicznych, które podlegają pod dozór techniczny – wszystkich pracowników kontroli, utrzymania ruchu oraz specjalistów bezpieczeństwa i innych komórek technicznych. Wybierając naszą ofertę, mają Państwo pewność, że zajęcia będą prowadzone przez instruktorów z wieloletnim doświadczeniem w swoim zawodzie i będą obejmowały kompletną wiedzę potrzebną do pracy na stanowisku.

Propósito de la capacitación

Szkolenie ma na celu uaktualnienie wiedzy i umiejętności dotyczących obowiązujących obecnie przepisów krajowych dozoru technicznego, dyrektyw oraz norm dotyczących urządzeń zgodnie z najnowszymi zmianami.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do osób na stanowiskach z odpowiedzialnością za urządzenia techniczne wykorzystywane w procesach pracy, usług i produkcji, przetwarzania oraz magazynowania, w tym dla pracowników kontroli i utrzymania ruchu oraz dla specjalistów komórek technicznych i bezpieczeństwa.

Programa de entrenamiento

Opracowany przez nas program szkolenia włącza wszystkie kluczowe elementy potrzebne do uaktualnienia wiedzy dotyczącej utrzymania urządzeń podlegających UDT. Pokazujemy, jak efektywnie wykorzystać informacje w codziennej pracy.

Ramowy program szkolenia:

  • aktualny stan prawny (normy, dyrektywy i przepisy branżowe)
  • interpretacja przepisów
  • procedury wykorzystywane na stanowisku pracy
  • działania organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
  • metodyka oceny ryzyka niebezpiecznego uszkodzenia lub nieszczęśliwego wypadku
  • utrzymanie ciągłości pracy i niezawodności funkcjonowania urządzeń technicznych
  • analiza wypadków i awarii
  • ćwiczenia praktyczne w formie warsztatów
  • panel dyskusyjny z ekspertami

Szkolenia realizowane są modułowo, dzięki czemu ich program może być indywidualnie dobrany do potrzeb klienta. Na warsztatach istnieje możliwość rozwiązywania problemów związanych ze stanowiskami pracy w zakładzie pracy klienta oraz tworzenia konspektów procedur i list kontrolnych.

Precio de la formación

Precio de la formación ustalana jest indywidualnie – por favor contáctenos w celu uzyskania indywidualnej wyceny. Szkolenia organizowane są w miejscu ustalonym z klientem.

Sobre nosotros

Somos una empresa de formación con muchos años de experiencia en nuestro campo. Ya hemos formado a miles de personas y gozamos de una gran confianza entre nuestros clientes. Queremos ofrecer servicios al más alto nivel, por lo que esperamos que también cumplan con sus expectativas.

Si tiene alguna pregunta relacionada con nuestra oferta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, le explicaremos todas sus dudas.

¡Te invitamos a utilizar nuestros servicios!