Cursos de formación profesional para todos

Profesjonalne szkolenia zawodowe 

Kursy to idealna okazja do podniesienia swoich kompetencji lub zdobycia nowych umiejętności z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń podlegających pod dozór techniczny, spawania czy BHP. Nasza kadra szkoleniowców kompleksowo przygotuje Cię do zdania egzaminów państwowych oraz podjęcia pracy w zawodzie. 

szkolenie na operatora UDT

Konserwatorzy UDT 

Kursy są prowadzone według programu zgodnego z Urzędem Dozoru Technicznego i składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Po zakończonym szkoleniu kursanci podchodzą do egzaminu przed komisją UDT. Zaliczenie egzaminu powoduje uzyskanie uprawnień ważnych w Polsce i za granicą.  

W naszej ofercie są zajęcia dla konserwatorów:  

 • podestów ruchomych,  
 • cargadoras telescópicas,  
 • grúas,  
 • carretillas elevadoras,  
 • żurawi,  
 • Grúas HDS,  
 • dźwigów osobowych i towarowych, tj. wind,  
 • wciągarek oraz wciągników. 

Szkolenie z zakresu zgrzewania 

Nasze szkolenia z zakresu zgrzewania są bardzo zróżnicowane, co pozwala uczestnikom wybrać najlepsze dla nich rozwiązanie.  

Oferujemy szkolenia dotyczące zgrzewania doczołowego elementem grzejnym (HS), mufowego (polifuzyjnego) elementem grzejnym (HMS), elektrooporowego (HM), doczołowego, mufowego i elektrooporowego (uprawnienia BUG Gazobudowa) (HS+HM+HMS), doczołowego i elektrooporowego (uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego) (HS+HM), a także dla osób nadzorujących zgrzewanie termoplastycznych tworzyw sztucznych (HS+HM+HMS).  

Każde z tych szkoleń jest opracowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, a jego celem jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności, aby po ukończeniu szkolenia byli w stanie wykonywać swoją pracę w sposób bezpieczny i skuteczny. 

W naszej ofercie znajdują się również szkolenia dla osób już posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie zgrzewania, a chcących ją uzupełnić lub poszerzyć. Dzięki temu każdy uczestnik naszych kursów będzie mógł w pełni rozwinąć swoje umiejętności i nabyć nowe kompetencje. 

Spawanie – szkolenie 

Oferujemy szkolenia podstawowe, ponadpodstawowe oraz dla pracowników, którzy chcą odnowić swoje uprawnienia. Nasz kurs na spawacza obejmuje wszystkie techniki oraz zasady dotyczące spawania, między innymi metody:  

kurs na uprawnienia elektryczne 
 • 111 (elektroda otulona),  
 • 114 (drut samoosłonowy),  
 • 131 (MIG – aluminium),  
 • 141 (TIG, WIG, w osłonie argonu),  
 • 135 (MAG),  
 • 136 (MAG – drut proszkowy),  
 • 311 (gazowe). 

Kurs BHP dla pracowników 

Nieodłącznym elementem zapewniania bezpieczeństwa pracowników jest przeszkolenie ich w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Według prawa, pracownicy obowiązkowo muszą znać podstawowe zasady bezpieczeństwa i wiedzieć, jak reagować w sytuacjach zagrożenia. 

Jednym z kluczowych elementów w dziedzinie BHP jest udzielanie pierwszej pomocy. Wiele wypadków i zdarzeń, jakie zdarzają się w miejscu pracy, może prowadzić do poważnych obrażeń i potrzeby udzielenia natychmiastowej pomocy. Dlatego też, ważne jest, aby wszyscy pracownicy wiedzieli, jak jej udzielać i jak postępować w sytuacjach kryzysowych. 

Jako pracodawca musisz zapewnić swoim podwładnym właściwe przeszkolenie z zakresu BHP i PPOŻ, dlatego, oferujemy kompleksowe szkolenia z udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie wypadku. Nasze szkolenia obejmują teoretyczne i praktyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy, przeprowadzania ewakuacji i obsługi sprzętu ratowniczego. Przeprowadzamy także szereg ćwiczeń i symulacji, które pozwolą pracownikom na wypróbowanie i utrwalenie swoich umiejętności. 

Dbając o bezpieczeństwo pracowników, pomagamy im uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewniamy im pewność, że będą w stanie udzielić pomocy w razie potrzeby.  

Cursos de altitud 

W naszym centrum szkoleniowym, specjalizujemy się w oferowaniu niezwykle skutecznych i fachowych kursów, które umożliwiają naszym klientom zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności. 

Alpinizm jest dziedziną, w której bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dlatego też, aby móc wykonywać pracę na wysokości w sposób bezpieczny i profesjonalny, konieczne jest odbycie specjalistycznych szkoleń alpinistycznych.  

Nasze szkolenia alpinistyczne są prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie.  

W naszej ofercie znajdują się dwa rodzaje kursów wysokościowych: 

 • z dostępem linowym,  
 • z dostępem budowlanym. 

Kurs dostępu linowego jest dedykowany dla osób, które zamierzają wykonywać prace na wysokości z wykorzystaniem lin. Podczas tego kursu, uczestnicy będą mieli okazję poznać niezbędne techniki i procedury bezpiecznego poruszania się po linie, a także zdobędą wiedzę na temat sprzętu i jego prawidłowej obsługi. 

szkolenie z prac wysokościowych

Kurs dostępu budowlanego z kolei jest przeznaczony dla osób, które zamierzają wykonywać pracę na wysokości przy użyciu drabinek i rusztowań. W trakcie tego kursu, uczestnicy będą uczyć się jak bezpiecznie korzystać z tego typu sprzętu, a także poznają wszystkie wymagania prawne i przepisy, których należy przestrzegać. 

Uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe 

 • Szkolenia G1 – Pozwalają zajmować się dozorem i/lub eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych w zakresie obsługi, remontów, montażu, konserwacji oraz prac kontrolno-pomiarowych urządzeń przetwarzających, przesyłających, wytwarzających i zużywających energię elektryczną oraz innych urządzeń elektroenergetycznych. 
 • Szkolenia G2 – Pozwalają zajmować się dozorem i/lub eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji cieplnych w zakresie konserwacji, remontów, obsługi, prac kontrolno-pomiarowych i montażu urządzeń przetwarzających, wytwarzających, przesyłających oraz zużywających ciepło i innych urządzeń energetycznych. 
 • Szkolenia G3 – pozwalają zajmować się dozorem i/lub eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji w zakresie konserwacji, remontów, obsługi, prac kontrolno-pomiarowych i montażu urządzeń przetwarzających, wytwarzających, przesyłających oraz zużywających gaz oraz innych urządzeń instalacji oraz sieci gazowych. 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą lub masz jakieś pytania skontaktuj się z nami. Z chęcią rozwiejemy wszelkie twoje wątpliwości.  

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Z jakich etapów składają się kursy?

Kursy składają się z części teoretycznej oraz praktycznej, następnie kursant zdaje egzamin państwowy. Pozytywny wynik egzaminu wiąże się z uzyskaniem kwalifikacji do wykonywania zawodu. Uprawnienia wydawane są przez m.in. UDT, TDT, WDT lub IMBIGS, z zależności od rodzaju szkolenia. 

Czy kursy odbywają się również w formie online?

Tak. Część teoretyczna kursu może odbywać się online, natomiast część praktyczna to ćwiczenia, odbywające się na placu manewrowym lub specjalnej sali. 

Jakie kursy prowadzicie?

Oferujemy szkolenia dla operatorów UDT, konserwatorów UDT, zgrzewania, spawania, pierwszej pomocy dla pracowników, wysokościowe oraz uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe.