Uprawnienia na dźwigi – jak najprościej zdobyć?

Uprawnienia na dźwigi – jak najprościej zdobyć?

Najprostszą formą zdobycia takich uprawnień jest zapisanie się na kurs, organizowany przez sprawdzone miejsce. Jednym z takich miejsce jest OSO, który zaprasza Państwa na kursy na dźwigi, czyli windy towarowe, osobowe jak i budowlane. Kursy takie składają się z zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej, a elementem finalizującym cały kurs jest egzamin przed UDT. Uprawnienia na obsługę dźwigów towarowo – osobowych (wind) wydawane są w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT, a okres ich ważności to 10 lat. W celu przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego należy na 3 miesiące przed utratą ważności, złożyć wniosek o jego przedłużenie. W złożonym wniosku powinna być zawarta informacja, że w ostatnich 5 latach wykonywaliśmy czynności operatora wciągników i wciągarek przez okres co najmniej 3 lat. Stosowne dokumenty składamy w formie papierowej lub elektronicznej w jednostce UDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

Uprawnienia UDT z reguły są wydawane w dwóch kategoriach:

 1. na dźwigi budowlane – uprawniające do obsługi dźwigów budowlanych, towarowych, towarowo – osobowych, oraz wyciągów towarowych
 2. na dźwigi towarowo–osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne – uprawniają one do obsługi dźwigów towarowo–osobowych ze sterowaniem wewnętrznym oraz dźwigów szpitalnych nie posiadających kontroli obciążenia kabiny

 

Podczas zajęć w OSO poznają Państwo takie zagadnienia jak:

 • eksploatacja dźwigów towarowo – osobowych w świetle przepisów UDT,
 • budowa dźwigów,
 • obowiązki operatora dźwigów tzw. wind,
 • podział i klasyfikacja dźwigów tzw. wind,
 • uprawnienia na dźwigi towarowo–osobowe,
 • zajęcia praktyczne na dźwigu,
 • BHP.

 

Kurs obsługi dźwigów towarowo–osobowych, organizowany jest na terenie całego kraju, dla grup zorganizowanych – w miejscu uzgodnionym z klientem. Jeśli chodzi o terminy i miejsca szkoleń – tu możemy dopasować się do Państwa potrzeb. Wszystkie formalności dotyczące wyznaczenia terminu egzaminu przed UDT leżą w naszej stronie. Szkolenia poprowadzą dla Państwa nasi doświadczeni i wykwalifikowani specjaliści, z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Urzędu Dozoru Technicznego. Ponadto posiadają oni szeroką wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie eksploatacji dźwigów towarowo–osobowych.

Istnieje możliwość wyboru kursu w dogodnym dla Państwa terminie.

Nasze szkolenia odbywają się również w weekendy. Istnieje możliwość negocjacji cenowej dla zorganizowanych grup. Po więcej szczegółów zapraszamy na naszą stronę internetową . Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje bezpłatnie materiały szkoleniowe zawierające zbiór kontrolnych pytań egzaminacyjnych UDT wraz z odpowiedziami.

 

Czym są dźwigi towarowe?

Dźwigi towarowe są najczęściej wykorzystywane do transportu ładunków pomiędzy kondygnacjami budynków. Bardzo często stanowią one konstrukcje samonośną, którą obsługuje operator. Natomiast dźwigi towarowo-osobowe udźwigu od 900 kg wzwyż są najczęściej wykorzystywane do przewozu zarówno ludzi, jak i towarów. Maszyny o większym udźwigu najczęściej skonstruowane są w taki sposób, żeby ułatwić zarówno rozładunek jak i załadunek towaru za pomocą wózków elektrycznych, widłowych czy ręcznych paletowych. Urządzenia te są napędzane siłownikiem typu EC – czyli teleskopowym z mechaniczną synchronizacją lub TCS czyli z wąskimi szybami.  Istnieje możliwość zamontowania dodatkowych pochwytów, których zadaniem jest stabilizacja podłogi w trakcie załadunku.

Potocznie dźwig określa się mianem wyciągu lub windy. Przy jego użyciu można szybko i sprawnie przemieścić ładunek z towarem czy z ludźmi, na platformie lub w kabinie. Wzdłuż sztywnych prowadnic  nachylonych pod kątem 15 stopni, odbywa się ruch, do poziomej powierzchni pomiędzy różnymi poziomami budowli.

Wyróżniamy różne rodzaje wyciągów, biorąc pod uwagę różnorakie kryteria:

 • Typ napędu: dźwigi elektryczne i hydrauliczne
 • Konstrukcję szybu dźwigowego: wyciąg z maszynownią i bez maszynowni oraz panoramiczne – klasyczny otwarty szyb
 • Konstrukcję dźwigu: jedno i dwukabinowe
 • Sposób sterowania dźwigiem – wewnętrzne, zewnętrzne, grupowe, zbiorcze, przestawne, sterowane dyspozycjami
 • Budowa mechanizmu napędowego: z reduktorem jak i bez reduktora
 • Przeznaczenie: windy towarowe, osobowe, windy osobowo-towarowe, budowlane, szpitalne i specjalne

 

Charakterystyka dźwigów przez wzgląd na przeznaczenie:

 • Dźwigi towarowe

Nie posiadają w środku kabiny sterowania. Poruszają się wzdłuż prowadnic pionowych lub nieznacznie nachylonych do pionu

 • Dźwigi osobowe

Służą one głównie do przemieszczania się w pionie pomiędzy piętrami. Napędzany w zależności od budowy albo elektrycznie, albo hydraulicznie. Transport odbywa się w kabinie wzdłuż sztywnych prowadnic, najczęściej umieszczonym w szybie dźwigowym

 • Dźwigi towarowo – usługowe

Używane najczęściej do przemieszczania towaru, razem z osobami odpowiedzialnymi za ładunek i rozładunek

 • Dźwigi szpitalne

Wykorzystywane są najczęściej do transportu osób i łóżek szpitalnych wraz ze sprzętem medycznym. Wyróżnia się różnymi funkcjami przeznaczonymi dla jazdy uprzywilejowanej

 • Dźwigi budowlane

Najczęściej są przeznaczone do przewozu ludzi i ładunków lub samych ładunków. Cały transport odbywa się na platformie poruszającej się wzdłuż prowadnic pionowych lub delikatnie nachylonych, lub standardowo w kabinie

 

Dla kogo przeznaczony jest kurs obsługi dźwigów towarowo osobowych?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, posiadające co najmniej podstawowe wykształcenie, znające język polski w stopniu bardzo dobrym. Dla chętnych osób zainteresowanych, spoza granic naszego kraju, wymagane jest przedstawienie tłumaczenia stosownych dokumentów (od tłumacza przysięgłego).

 

Windy towarowe – jak zdobyć uprawnienia?

Kurs obsługi dźwigów towarowo-osobowych podobnie jak na pozostałe kursy na dźwigi, można zdobyć po zaliczeniu części teoretycznej i praktycznej. Na koniec kursu podchodzi się do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Do wykonywania pracy na stanowisku operatora dźwigów towarowo-osobowych uprawnia pozytywny wynik z egzaminu.

 

Jaki czas ważności mają zdobyte uprawnienia?

Urząd Dozoru Technicznego wydaje uprawnienia na okres 10 lat w postaci zaświadczenia kwalifikacyjnego. W celu przedłużenia ważności uprawnień, należy złożyć stosowny wniosek najpóźniej 3 miesiące, przed upływem tego terminu. Oprócz tego niezbędne będzie oświadczenie, że w przeciągu ostatnich 5 lat, przynajmniej przez 3 lata wykonywało się czynności operatora wciągników i wciągarek. Dokumenty te można złożyć zarówno w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce UDT, która wydała te zaświadczenie.

 

Jakie kategorie na dźwigi możemy zdobyć?

Według Urzędu Dozoru Technicznego mamy możliwość zdobycia uprawnień w dwóch kategoriach:

 • D I – jest to kategoria uprawniająca do obsługi dźwigów budowlanych, towarowych i towarowo – osobowych oraz wyciągów towarowych
 • D II – jest to kategoria uprawniająca do obsługi dźwigów towarowo – obsługowych ze sterowaniem wewnętrznym oraz dźwigów szpitalnych nie posiadających kontroli obciążenia kabiny

 

Nasze szkolenia przeprowadzamy na terenie całej Polski. Do tej pory byliśmy w Wieluniu, Częstochowie, Łodzi, Opolu, Bełchatowie, Krakowie, Katowicach, Śląsku, Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie