Varuhissar

Lasthissar (stegar, skopor) kallas kranar som är konstruerade med en lastbas placerad på styrningar. Lyftarna är konstruerade för att styra lasten i ett lutande läge med hjälp av kedjor eller rep. När det gäller konstruktionen liknar anordningarna stegar. De fästs oftast på taket till en byggnad eller annan byggnadsdel, med den andra änden placerad på marken. Laster, t.ex. byggmaterial, flyttas till högre nivåer på den plattform som konstruerats på detta sätt. Utrustningen är föremål för teknisk övervakning.

Lasthissar är indelade i:

  • rep - kopplingen är i form av ett rep
  • kedja - länken är i form av en kedja

För att få använda utrustningen krävs ett godslyfttillstånd som beviljats av Office of Technical Inspection.

I vår Centrum för utbildning av operatörer kan du prenumerera på kurs för godslyftar. Du kommer att få teoretisk utbildning och delta i praktiska övningar för att förbereda dig för att använda utrustningen. Efter avslutad utbildning gör deltagarna ett prov inför en UDT-kommission.

Vi håller kurser för organiserade grupper och enskilda personer i Warszawa, Krakow, Bielsko-Biała och Katowice. Vi har möjlighet att resa till kunder i hela Polen. Ni är hjärtligt välkomna!

Se även: