Kurs na uprawnienia na wyciągi towarowe

Transport ciężkich materiałów budowlanych

Szkolenia na wyciągi towarowe 

Wyciąg towarowy (pot. skip, drabina) jest platformą przesuwną po kolumnie konstrukcji, która przypomina drabinę. Platformę tą mocuje się do przewoźnego podwozia i opuszcza w sposób pochyły na dach (strop) budynku. Wyciągi towarowe transportują materiały budowlane na wyższe poziomy. Nasz Ośrodek organizuje kursy na uprawnienia do obsługi i konserwacji wyciągów towarowych. 

Zakres kursu 

Każdy kurs składa się z teoretycznego i praktycznego przygotowania do egzaminu UDT i do przeszłego zawodu operatora lub konserwatora urządzeń. Od lat współpracujemy z Urzędem Dozoru Technicznego, dlatego nasze kursy to najlepszy wybór, by uzyskać odpowiednie uprawnienia. Uprawnienia na operatorów wyciągów towarowych ważne są przez 10 lat i obowiązują w całej Polsce i UE. 

Gdzie wykorzystuje się urządzenia towarowe i jakie są wymogi? 

Od wielu lat możemy zaobserwować znaczący postęp mechanizacji pracy na wysokości. Dawniej zaawansowane technologicznie urządzenia transportu pionowego kojarzone były z dużymi budowami, a dziś spotykamy je praktycznie wszędzie, nawet przy domkach jednorodzinnych. Do tych urządzeń należy wyciąg towarowy, uznawany za najbardziej znane narzędzie w branży dekarskiej. Aby móc przystąpić do eksploatacji urządzenia pod dozorem technicznym, użytkownik musi złożyć pismo do odpowiedniej jednostki dozoru technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania technicznego, będzie wydana decyzja pozwalająca eksploatować dane urządzenie. Następnie maszyna zostanie wpisana do księgi rewizyjnej i zarejestrowana w ewidencji miejscowego oddziału UDT.  

Operator wyciągu towarowego – jakie warunki należy spełnić? 

Aby zostać osobą odpowiedzialną za eksploatację wyciągu towarowego należy: 

 • posiadać odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi danego urządzenia potwierdzone przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego), 
 • przestrzegać podstawowe wymagania BHP, 
 • zostać przeszkolonym na stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poinformowanym o zagrożeniach związanych z pracą przy konkretnym rodzaju maszyny, według wytycznych producenta wyciągu znajdujących się w instrukcji, 
 • zapoznać się z zasadami obsługi urządzenia opracowanymi przez pracodawcę, 
 • przestrzegać reguł i przepisów prawnych. 

Co operator powinien wiedzieć o właściwej obsłudze wyciągu towarowego? 

Załadunek i rozładunek dachówki
 • Wyciąg powinien być obsługiwany poza strefą zagrożenia, zanim zacznie się pracę trzeba sprawdzić otoczenie miejsca pracy, np. utrudnienia.  
 • Koniecznym jest zabezpieczenie miejsca pracy przed osobami postronnymi. 
 • Operator musi mieć zapewnioną dobrą widoczność materiału przejmującego ciężar i w czasie ruchu obserwować platformę oraz maszt. Jeśli pomost transportowy z ładunkiem zatrzyma się na skutek awarii, wtedy obsługujący zobowiązany jest wyładować zawartość.  
 • Załadowany element zawsze musi być pod nadzorem i równomiernie rozłożony oraz zabezpieczony przed upadkiem. 
 • Nie wolno znajdować się pod ładunkiem.  
 • Zaleca się kontrolować urządzenie przynajmniej raz dziennie, sprawdzając czy nie ma usterek lub uszkodzeń. O wszelkich zmianach i problemach niezwłocznie powiadomić osobę kierującą pracą. 
 • Jeżeli zajdzie potrzeba, należy natychmiast zatrzymać wyciąg i zabezpieczyć.  
 • Powinno się pamiętać o stosowaniu koniecznych środków ochrony indywidualnej takich jak: odzież robocza, hełm ochronny, rękawice, obuwie itp.  
 • Ładunek należy rozmieścić w sposób bezpieczny tak, aby nie był narażony na przesuwanie się, przewracanie oraz przy większej wysokości od pomostu odpowiednio zabezpieczyć. Dodatkowo należy uwzględnić nagłe porywy wiatru. 

Charakterystyka wyciągów towarowych – najważniejsze informacje 

Obsługa i konserwacja wyciągów towarowych powinna być wykonywana tylko i wyłącznie na podstawie instrukcji eksploatacji, zgodnie ze swoim przeznaczeniem.  

 • Wyciągi podlegają dozorowi technicznemu.  
 • Są w grupie urządzeń transportu bliskiego.  
 • Ich zadaniem jest przenoszenie ładunków w wyznaczonym zakresie.  
 • Podczas użytkowania mają nad sobą ograniczony dozór oraz poddawane są co dwa lata doraźnym badaniom kontrolnym.  
 • Obiegowe nazwy wyciągów funkcjonujących w naszym kraju to: drabina dachowa, winda dekarska, wciągarka pochyła itp.  
 • Występują w wersjach przenośnych i przewoźnych.  

Atuty wyciągów towarowych 

Do największych zalet wyciągów towarowych możemy zaliczyć: 

 • szerokie zastosowanie jako środek transportu pionowego dla firm specjalizujących się w branży dachowej lub ogólnobudowlanej, 
 • prostota i łatwość zastosowania na placach budowy, 
 • duży zasięg roboczy i udźwig, pozwalający transportować większość materiałów budowlanych, 
 • praktyczna konstrukcja, 
 • uniwersalność mająca zastosowanie w różnego rodzaju pracach specjalistycznych, 
 • segmentowa struktura, 
 • możliwość zbudowania odpowiedniego zestawu zgodnie z potrzebami klientów. 

Wymagania szczegółowe przenośnych wyciągów towarowych  

Szczególnie istotne aspekty w pracy z wykorzystaniem przenośnych wyciągów towarowych to: 

 • przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować poprawne działanie zabezpieczeń urządzenia uniemożliwiającego spadek platformy w przypadku zerwania się liny, 
 • zabrania się przekraczania dozwolonego udźwigu, 
 • nie wolno wchodzić na segmenty szynowe, 
 • nie wolno przewozić ludzi na platformie wyciągu, 
 • przy wysokich prędkościach wiatru wskazanych w instrukcji, należy przerwać pracę wciągarki wyciągu towarowego, 
 • po zakończeniu pracy platformę ładunkową należy ustawić w położeniu dolnym. 

Wprowadzenie do konserwacji i przeglądów – podstawowe informacje 

wyciąg towarowy wykorzystywany podczas prac remontowych

Konserwacja może być przeprowadzone tylko i wyłącznie przez osoby posiadające wymagane specjalne uprawnienia. Zaświadczenie to wydawane jest po zdaniu egzaminu na konserwatora wyciągów towarowych przed komisją powołaną przez UDT. Praca konserwatora polega m.in. na usuwaniu smarów i wymienianiu części, nie szkodząc przy tym środowisku. Zanim jednak rozpoczniemy prace konserwacyjne lub czyszczenie, powinniśmy opuścić platformę ładunkową maksymalnie w dół oraz odłączyć wyciąg od prądu. Zawsze należy przestrzegać zasad i przepisów BHP oraz używać odzieży oraz obuwia roboczego. 

Najważniejsze obowiązki konserwatora 

 • Sprawdzanie, czy zabezpieczenie w saniach jezdnych porusza się swobodnie i chroni przed zerwaniem się liny. W razie uchybień trzeba zatrzymać pracę i wymienić uszkodzone części. 
 • Kontrola stanu złużycia liny oraz poprawności działania wyłącznika awaryjnego. Przy wciśniętym wyłączniku awaryjnym jazda pomostu ładunkowego w górę lub w dół nie powinna być możliwa. 
 • Wykonanie jazdy próbnej z pustym pomostem i sprawdzenie, czy cały tor jazdy wzdłuż segmentów szynowych jest wolny. 
 • Przetestowanie działania wyłączników krańcowych na górze i na dole. 

O naszych szkoleniach 

Zapraszamy na szkolenia z obsługi wyciągów towarowych do OSO. Na rynku działamy od wielu lat, wyszkoliliśmy wielu zadowolonych kursantów, a nasi instruktorzy to doświadczeni fachowcy, którzy z pasją dzielą się swoją wiedzą z kursantami. Oferujemy szkolenia otwarte realizowane w wielu miastach na terenie całej Polski, m.in.. w Warszawie. Sprawdź aktualną ofertę kursów na naszej stronie lub zadzwoń i dowiedz się więcej! Zapraszamy również do kontaktu w celu zorganizowania szkolenia zamkniętego dla Twoich pracowników. Proponujemy przede wszystkim konkurencyjne ceny, atrakcyjne programy szkoleniowe i dojazd do klienta. Ceny uzgadniamy indywidualnie ze względu na ilość uczestników i rodzaj szkolenia. 

Zainteresowanych szkoleniami zapraszamy do kontaktu!

Se även: