Отримати ліцензію на автовишки

Prace wysokościowe z użyciem podnośnika

mężczyzna obsługujący podnośnik nożycowy

Specjalistycznym sprzętem do wykonywania prac na wysokościach są podnośniki nożycowe. Charakter prac na podnośnikach wymaga odpowiednio wyszkolonych operatorów. By móc pracować na tego typu maszynie należy posiadać odpowiednie kwalifikacje – uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). 

Wymogi dotyczące obsługi podnośników nożycowych 

Wykonywanie pracy na podnośnikach wymaga znaczących sprawności manualnych i odpowiedniego przeszkolenia – kursu na zwyżki. By móc zostać operatorem urządzeń podnośnikowych należy spełnić szereg warunków ustanowionych przez Urząd Dozoru Technicznego: 

  • prawo jazdy kategorii B i C, 
  • хоча б початкову освіту, 
  • zaświadczenie lekarskie zezwalające na obsługę podnośników, 
  • не молодше 18 років. 

Gdy wyżej wymienione wymogi będą spełnione można będzie przystąpić do kursu na zwyżki.  

Zakres uprawnień 

W Polsce uprawnienia UDT na podnośniki poświadcza się zbiorowo. Oznacza to, że po ukończeniu kursu na zwyżki będzie można korzystać z wszelkiego rodzaju urządzeń podnośnikowych. W chwili obecnej wolno jest ubiegać się o uprawnienia w dwóch kategoriach: 

podnośnik koszowy i nożycowy
  • Podesty ruchome, zamontowane na pojazdach, podczepiane do pojazdu oraz do zwyżek nożycowych. 
  • Ruchome pojazdy o klasyfikacji wolnobieżnej, podnośniki masztowe, wiszące, stacjonarne i przegubowe. 

Kurs na uprawnienia zwyżkowe 

Kurs zwyżkowy dzieli się na część teoretyczną i część praktyczną. Podczas części teoretycznej poznaje się tajniki z zakresu budowy pojazdu, eksploatacji maszyny oraz normy bezpieczeństwa. Szczegółowo omawia się: nazewnictwo, konserwację, dokumentację, BHP – w tym minimalizowanie ryzyka wypadków. 

Po zapoznaniu się z teorią, zapoznaje się z praktyczną obsługą podnośników na placu manewrowym, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Ośrodki szkoleniowe oferują zróżnicowaną ofertę podnośników. Służy to przeszkoleniu na różnych typach urządzeń, od różnych marek. Najpopularniejsze to: MELL, Hangcha czy Anwa. 

Проведення експертизи 

kursant na placu manewrowym

Po ukończonym kursie przygotowawczym przystępuje się do egzaminu. Przeprowadzony jest pod nadzorem komisji Urzędu Dozoru Technicznego. Występuje on również w wersji teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna trwa pół godziny, gdzie należy odpowiedzieć na 15 pytań zamkniętych. Praktyka obejmuje sprawdzanie umiejętności obsługi urządzenia, na placu manewrowym. 

кваліфікація 

Pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia – teoretycznego i praktycznego poświadcza zdobycie kwalifikacji. Okazuje się to za pomocą legitymacji ważnej zarówno na terenie Polski jak i Unii Europejskiej, przez 5–10 lat. Kilka miesięcy przed wygaśnięciem należy starać się o przedłużenie dokumentu. 

Питання та відповіді

Czy będąc niepełnoletnim można pracować z podestem ruchomym?

Nie, do tego należy między innymi mieć ukończone 18 lat. 

Jak wygląda egzamin UDT?

Egzamin UDT składa się z części teoretycznej i praktycznej. Kursanci muszą wykazać się wiedzą o budowie maszyny, BHP oraz jej poprawnym użytkowaniu. Dodatkowo należy wykonać zadania na placu manewrowym.