Що таке телеобробник?

машини під час будівельних робіт
Ładowarka teleskopowa to urządzenie transportu bliskiego, inaczej wózek podnośnikowy posiadający zamontowany wymienny wysięg. Funkcjonalność maszyny polega na tym, że możemy wymienić osprzęt i całkowicie zmienić jej zastosowanie. Dzięki uniwersalności swoje zastosowanie znajduje w wielu branżach i to nie tylko budowlanych. Głównym zastosowaniem tego typu urządzenia jest podnoszenie i przenoszenie ładunków bądź ludzi. Rodzaje ładowarek teleskopowych Wyróżniamy dwa rodzaje ładowarek teleskopowych: Ładowarki czołowe – posiadające wysięgnik po prawej stronie, a także nieruchomą kabinę operatora, ...
більше

Визначення охорони здоров'я та безпеки

Зображення з підписом курсу.
Охорона праці - це сукупність загальних правил, що визначають загальні принципи виконання робіт безпечним і гігієнічним способом. Центральний інститут охорони праці визначає охорону праці як сукупність правових норм і заходів науково-дослідного та організаційно-технічного характеру, метою яких є забезпечення працівникові належних умов праці з метою найбільш продуктивного виконання ним роботи. Основним завданням охорони праці є також створення для працівника умов, що виключають будь-яку небезпеку або надмірне напруження ...
більше

Безпечна експлуатація - технічне обслуговування пересувної пожежної техніки

силует для обслуговування вогнегасника
Bezpieczeństwo jest podstawową potrzebą człowieka. W trosce o bezpieczeństwo osób w każdym budynku, w jakim znajduje się urządzenie przeciwpożarowe i gaśnica, należy pamiętać o przeglądach tych urządzeń. Wszystkie informacje dotyczące przeglądów technicznych i konserwacji zostały określone w Polskich Normach dot. urządzeń przeciwpożarowych. Należy zawsze pamiętać o dokonywaniu prac konserwacyjnych i dbać o terminy, w których te czynności powinny zostać wykonane, a zwykle jest to co najmniej raz na rok. Czym jest konserwacja? Konserwacja polega na wymianie proszku i uszczelek, a koń...
більше

Умови експлуатації вантажних ліфтів

вантажний ліфт
Wyciąg towarowy to platforma przesuwana po maszcie. Swoją konstrukcją przypomina drabinę. Pomagają one transportować materiały budowlane na wyższe poziomy. Możemy wyróżnić wyciągi towarowe liniowe i łańcuchowe.   Warunki eksploatacji wyciągów towarowych   Urządzenia transportu bliskiego, których udźwig nie przekracza 250kg, oprócz, tych służących do przemieszczania się osób, podlegają uproszczonemu dozorowi technicznemu. Nie jest konieczne zgłaszania tych urządzeń do Urzędu Dozoru Technicznego oraz badań. Konieczne jest jednak zapewnienie im konserwacji oraz obsługi przez odpow...
більше

Чому варто робити регулярне технічне обслуговування на мобільних платформах

operator podestu ruchomego - konserwacja, naprawa
Podstawowe informacje o podestach ruchomych Podesty ruchome to maszyny pozwalające na dotarcie do wysokich miejsc w głównej mierze w lokalizacjach, gdzie postawienie klasycznego rusztowania nie jest możliwe. Zbudowane są z trzech elementów: nadwozia, dźwigu podnoszącego oraz platformy roboczej. Dźwig, który zamontowany jest na nadwoziu i podnosi platformę roboczą na pożądaną wysokość. Pozwala to na dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Dzięki temu możemy również zaoszczędzić czas oraz środki. Podesty ruchome sprawdzą się w miejscach, gdzie postawienie rusztowania zajmowałoby zbyt dużo ...
більше

Підйомники та лебідки - їх ремонт і технічне обслуговування

Технічне обслуговування підйомників і лебідок
Aby przedłużyć żywotność wciągników i wciągarek należy prowadzić ich regularną konserwację. Czym jest wciągarka? Wciągarka umożliwia przesuwanie przedmiotów zarówno w kierunku poziomym jak i pionowym a także naciągać linę czy drut. Występuje w wielu rodzajach. Wciągarki są stosowane nie tylko w budownictwie ale także w energetyce, przemyśle motoryzacyjnym czy w kolejnictwie. Czym jest wciągnik? Wciągniki w odróżnieniu od wciągarek umożliwiają transportowanie ładunków jedynie w kierunku pionowym przy użyciu łańcucha bądź liny. Wciągniki stosowane są głównie podczas prac związanych z utrzy...
більше

Те, що ми називаємо легальною охороною праці

охорона праці
Prawną ochroną pracy nazywamy ogół norm prawnych, ekonomicznych, technicznych oraz organizacyjnych. Służą one do zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia podczas pracy. Termin prawnej ochrony pracy jest wieloznaczny. Powinno być ono konkretyzowane w zależności od potrzeb. Nawiązując do warunków gospodarki rynkowej definicję ochrony prawa pracy można wyjaśnić jako całokształt norm prawnych, środków badawczych, technicznych oraz organizacyjnych. Mają one na celu ochronę praw pracownika, ochronę jego życia oraz zdrowia, ochronę przed czynnikami niebezpiecznymi, które są w śr...
більше

Що ми називаємо пайкою і які види пайки ми можемо розрізняти.

Пайка, м'яка пайка
Co to jest lutowanie Lutowanie to jedna z możliwości, dzięki którym możemy połączyć ze sobą metalowe elementy. Do ich połączenia wykorzystywane jest tak zwane spoiwo, zwane również lutoiwem lub też lutem. Lutowanie to proces stosunkowo prosty. Wystarczy lutownica oraz informacje na temat jej zastosowania oraz z zakresu obróbki metali. Materiał, który wykorzystywany jest do spojenia ma fizykochemiczne właściwości takie jak pierwiastki z grupy metali. Dzięki temu po zakończeniu lutowania, spoina wygląda jednorodnie. Jednak możemy ją dostrzec gołym okiem. Przypomina ona zgrubienie, które ...
більше

Курс із заповнення та спорожнення ліцензій - ООН

Що таке ООН?
Uprawnienia z obsługi UNO – nalewaków Urządzenia UNO to najprościej mówiąc nalewaki. Od klasycznych nalewaków różnią się tym, że są przeznaczone do substancji niebezpiecznych, w tym również paliwa.   W związku z tym, że pracując przy urządzeniach UNO narażamy się na niebezpieczeństwo, niezbędne są specjalne uprawnienia. Klasycznie, aby zdobyć tego typu uprawnienia, należy zapisać na się odpowiedni kurs, który znajduje się w ofercie Transportowego Dozoru Technicznego. Uczestnicy kursu poznają wiele przydatnych rzeczy, dowiedzą się, jakie zagrożenia mogą ich spotkać podczas prac...
більше

Обладнання для обробки контейнерів - кальмари та ричстакери, що можна зробити для їх експлуатації?  

завантажений кальмар
Maszyny do transportu kontenerów Przenoszenie kontenerów oraz ich transport, często między kontynentami, to bardzo trudna sprawa. Wykorzystuje się do tego specjalne urządzenia z grupy dźwignic, wozów i wózków transportowych. Pomaga to usprawnić cały proces i sprawia, że przetransportowanie kontenerów wcale nie jest takie trudne.   W grupie tych specjalistycznych urządzeń wymienić możemy:  żurawie portowe,   samojezdne,   pływające,   szynowe,   suwnice bramowe, nabrzeżowe do załadunku i rozładunku kontenerów,  wozy bramowe podsiębierne,...
більше