Що таке телеобробник?

машини під час будівельних робіт
Ładowarka teleskopowa to urządzenie transportu bliskiego, inaczej wózek podnośnikowy posiadający zamontowany wymienny wysięg. Funkcjonalność maszyny polega na tym, że możemy wymienić osprzęt i całkowicie zmienić jej zastosowanie. Dzięki uniwersalności swoje zastosowanie znajduje w wielu branżach i to nie tylko budowlanych. Głównym zastosowaniem tego typu urządzenia jest podnoszenie i przenoszenie ładunków bądź ludzi. Rodzaje ładowarek teleskopowych Wyróżniamy dwa rodzaje ładowarek teleskopowych: Ładowarki czołowe – posiadające wysięgnik po prawej stronie, a także nieruchomą kabinę operatora, ...
більше

Визначення охорони здоров'я та безпеки

Зображення з підписом курсу.
Охорона праці - це сукупність загальних правил, що визначають загальні принципи виконання робіт безпечним і гігієнічним способом. Центральний інститут охорони праці визначає охорону праці як сукупність правових норм і заходів науково-дослідного та організаційно-технічного характеру, метою яких є забезпечення працівникові належних умов праці з метою найбільш продуктивного виконання ним роботи. Основним завданням охорони праці є також створення для працівника умов, що виключають будь-яку небезпеку або надмірне напруження ...
більше

Безпечна експлуатація - технічне обслуговування пересувної пожежної техніки

силует для обслуговування вогнегасника
Безпека є базовою потребою людини. Задля безпеки людей у будь-якій будівлі, де є пристрій протипожежного захисту та вогнегасник, важливо не забувати про перевірку цих пристроїв. Вся інформація про технічні огляди та обслуговування викладена в польських стандартах для пожежних приладів. Завжди слід пам'ятати про проведення робіт з технічного обслуговування і подбати про терміни, коли ці роботи повинні проводитися, а це, як правило, не рідше одного разу на рік. Що таке технічне обслуговування? Технічне обслуговування полягає в заміні порошку і прокладок, а закінчення...
більше

Умови експлуатації вантажних ліфтів

вантажний ліфт
Wyciąg towarowy to platforma przesuwana po maszcie. Swoją konstrukcją przypomina drabinę. Pomagają one transportować materiały budowlane na wyższe poziomy. Możemy wyróżnić wyciągi towarowe liniowe i łańcuchowe.   Warunki eksploatacji wyciągów towarowych   Urządzenia transportu bliskiego, których udźwig nie przekracza 250kg, oprócz, tych służących do przemieszczania się osób, podlegają uproszczonemu dozorowi technicznemu. Nie jest konieczne zgłaszania tych urządzeń do Urzędu Dozoru Technicznego oraz badań. Konieczne jest jednak zapewnienie im konserwacji oraz obsługi przez odpow...
більше

Чому варто робити регулярне технічне обслуговування на мобільних платформах

operator podestu ruchomego - konserwacja, naprawa
Podstawowe informacje o podestach ruchomych Podesty ruchome to maszyny pozwalające na dotarcie do wysokich miejsc w głównej mierze w lokalizacjach, gdzie postawienie klasycznego rusztowania nie jest możliwe. Zbudowane są z trzech elementów: nadwozia, dźwigu podnoszącego oraz platformy roboczej. Dźwig, który zamontowany jest na nadwoziu i podnosi platformę roboczą na pożądaną wysokość. Pozwala to na dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Dzięki temu możemy również zaoszczędzić czas oraz środki. Podesty ruchome sprawdzą się w miejscach, gdzie postawienie rusztowania zajmowałoby zbyt dużo ...
більше

Підйомники та лебідки - їх ремонт і технічне обслуговування

Технічне обслуговування підйомників і лебідок
Для продовження терміну служби підйомників і лебідок необхідно проводити регулярне технічне обслуговування. Що таке лебідка? Лебідка дозволяє переміщати об'єкти як по горизонталі, так і по вертикалі, а також тягнути канат або дріт. Він буває різних видів. Лебідки використовуються не тільки в будівельній галузі, а й в енергетиці, автомобілебудуванні та залізничному транспорті. Що таке підйомник? На відміну від лебідок, талі дозволяють транспортувати вантажі тільки вертикально за допомогою ланцюга або каната. Талі в основному використовуються для робіт, пов'язаних з обслуговуванням ...
більше

Те, що ми називаємо легальною охороною праці

охорона праці
Правова охорона праці - це сукупність правових, економічних, технічних і організаційних норм. Вони слугують для забезпечення безпеки та здоров'я працівників на виробництві. Термін "правова охорона праці" є неоднозначним. Вона має бути конкретизована відповідно до потреб. Стосовно до умов ринкової економіки визначення охорони праці можна пояснити як сукупність правових норм, науково-технічних та організаційних заходів. Вони спрямовані на захист прав працівника, охорону його життя і здоров'я, захист від небезпечних факторів, які знаходяться в середині ...
більше

Що ми називаємо пайкою і які види пайки ми можемо розрізняти.

Пайка, м'яка пайка
Що таке пайка Пайка - це один із способів з'єднання металевих деталей між собою. Щоб об'єднати їх воєдино, ми використовуємо так званий зв'язуючий компонент, також відомий як припій або спайка. Пайка є відносно простим процесом. Все, що потрібно - паяльник та інформація про його використання і про металообробку. Матеріал, який використовується для склеювання, має фізичні та хімічні властивості елементів з групи металів. В результаті, коли пайка завершена, з'єднання виглядає однорідним. Однак, ми бачимо це неозброєним оком. Він нагадує потовщення, яке ...
більше

Kurs na uprawnienia z napełniania i opróżniania nalewaków – UNO

Що таке ООН?
Uprawnienia z obsługi UNO – nalewaków Urządzenia UNO to najprościej mówiąc nalewaki. Od klasycznych nalewaków różnią się tym, że są przeznaczone do substancji niebezpiecznych, w tym również paliwa.   W związku z tym, że pracując przy urządzeniach UNO narażamy się na niebezpieczeństwo, niezbędne są specjalne uprawnienia. Klasycznie, aby zdobyć tego typu uprawnienia, należy zapisać na się odpowiedni kurs, który znajduje się w ofercie Transportowego Dozoru Technicznego. Uczestnicy kursu poznają wiele przydatnych rzeczy, dowiedzą się, jakie zagrożenia mogą ich spotkać podczas prac...
більше

Urządzenia do manipulacji kontenerami –Kalmary i Reachstackery, Co zrobić, żeby móc nimi operować?  

завантажений кальмар
Maszyny do transportu kontenerów Przenoszenie kontenerów oraz ich transport, często między kontynentami, to bardzo trudna sprawa. Wykorzystuje się do tego specjalne urządzenia z grupy dźwignic, wozów i wózków transportowych. Pomaga to usprawnić cały proces i sprawia, że przetransportowanie kontenerów wcale nie jest takie trudne.   W grupie tych specjalistycznych urządzeń wymienić możemy:  żurawie portowe,   samojezdne,   pływające,   szynowe,   suwnice bramowe, nabrzeżowe do załadunku i rozładunku kontenerów,  wozy bramowe podsiębierne,...
більше