Transelevadores de almacén: ¿qué son y a quién rinden cuentas?

Informacje podstawowe

układnica w magazynie

W większości magazynów są niezbędne urządzenia, które służą do transportu oraz umieszczania na specjalnie przystosowanych regałach, składowanych materiałów. Są to tak zwane układnice magazynowe. Mogą one obsługiwać regały nawet do około 45 metrów wysokości. Wszystkie układnice podlegają pod dozór techniczny. Oznacza to, że ich przeglądy, naprawa czy też konserwacja nie może być wykonywana przez nieuprawnione do tego osoby. Tylko osoba posiadająca przyznane uprawnienia UDT, może podjąć się takich czynności. Również urządzenia te wymagają przeglądów i muszą być zgłoszone do UDT. 

Czym jest UDT?

Jest to Urząd Dozoru Technicznego – państwowa instytucja powołana w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich urządzeń technicznych oraz instalacji, które podlegają dozorowi technicznemu. UDT działa w oparciu o akty prawne, a przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym.

Rolą UDT między innymi jest:

 • Garantizar la existencia de estas medidas para mejorar las competencias profesionales de los fabricantes y de los usuarios de los equipos técnicos en lo que respecta a su funcionamiento seguro
 • Supervisión técnica
 • Supervisión, control del cumplimiento de la normativa sobre el funcionamiento seguro de los equipos técnicos y sobre la supervisión técnica
 • Comprobación de las cualificaciones de los fabricantes de equipos técnicos, incluidos los que los actualizan, mantienen, reparan y operan

Tipos de transelevadores 

Hay bastantes tipos de transelevadores en el mercado. Podemos clasificarlos según tres criterios:   

1. Ich Konstrukcji. Zaliczmy tutaj układnice: 

budowa układnicy magazynowej
 • Dwukolumnowe (inaczej zwane ramowe), a więc ustrój nośny to rama. Składają się one z dwóch pionowych kolumn, między którymi porusza się wózek podnoszący. Są one masywne i wytrzymałe, a co za tym idzie – mogą obsługiwać ładunki o większym ciężarze; 
 • Jednokolumnowe (inaczej zwane słupowe), gdzie ustrojem nośnym jest słup. Inaczej niż układnice dwukolumnowe, te przenoszą lżejsze ładunki. Mogą nimi być zarówno palety, jak i różnego rodzaju pojemniki;  
 • Suwnice posiadające wózek kolumnowy; 
 • Podwieszane z obrotnicą. 

2. Według rodzaju sterowania. Tutaj możemy wyróżnić 3 rodzaje: 

 • Sterowane ręcznie; 
 • Sterowane półautomatycznie; 
 • Układnice sterowane automatycznie; 

3. Według rodzaju mechanizmu, który podaje i pobiera ładunki. W tym przypadku wyróżniamy: 

 • Układnice wyposażone w widły; 
 • Układnice wyposażone w chwytak; 
 • Układnice wyposażone w przenośnik. 
układnica magazynowa serwis, naprawa, konserwacja

System pobierania jest jednym z elementów, który decyduje o wydajności układnicy. Urządzenia, które obsługują ładunki – palety, zazwyczaj posiadają tak zwane widły teleskopowe (dwa ramiona połączone wałem). W układnicach przeznaczonych do pobierania pojemników często zastosowanie ma chwytak (składa się z dwóch elementów, które przesuwają się po prowadnicach). 

Cuando se trata de elegir el transelevador adecuado, no hay una respuesta clara. Siempre hay que tener en cuenta las características específicas de nuestra instalación. Hay que tener en cuenta el tamaño de la instalación, el tipo de materiales (su cantidad, peso, tamaño), etc. También conviene establecer los parámetros de los transelevadores que nos interesan. Nos referimos a la velocidad de conducción, la aceleración, la velocidad de elevación o el tiempo de depósito y recogida de la carga. A continuación, elegimos la que más nos conviene.  

Posiadanie takich układnic w magazynie ma zalety. Przede wszystkim, dzięki ich zautomatyzowaniu możemy wyeliminować tradycyjny dotąd sposób rozładunku i załadunku towarów – wózkiem widłowym. 

operator układnic magazynowych kurs

Manejo y mantenimiento de transelevadores de almacén 

Pracownicy, do których zadań należy obsługa i konserwacja urządzeń technicznych (w tym przypadku układnic) mają obowiązek posiadania kwalifikacji i stosownych zaświadczeń, które potwierdzają ich umiejętności. Zaświadczenia te są wydawane na czas określony – między 5 a 10 lat. Aby posiadać takie uprawnienia (wydane przez UDT), trzeba zdać państwowy egzamin. Warto więc się do niego przygotować i skorzystać z dostępnych na rynku kursów. Składają się często one z części praktycznej i teoretycznej. A dobrze poprowadzone szkolenie, przygotuje odpowiednio osoby na stanowisko konserwatora układnic magazynowych.  

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w celu odnalezienia profesjonalnego centro z usługą serwisu, napraw i konserwacji układnic magazynowych. Nasi pracownicy zajmą się urządzeniami w sposób fachowy i doradzą przy zakupie odpowiedniego sprzętu.