Układnice magazynowe – co to takiego i komu podlegają

układnica dwukolumnowa w magazynieW większości magazynach są niezbędne urządzenia, które służą do transportu oraz umieszczania na specjalnie przystosowanych regałach, składowanych materiałów. Są to tak zwane układnice magazynowe. Mogą one obsługiwać regały nawet do około 45 metrów wysokości. Wszystkie układnice podlegają pod dozór techniczny. Oznacza to, że ich przeglądy, naprawa czy też konserwacja nie może być wykonywana przez nieuprawnione do tego osoby. Tylko osoba posiadająca przyznane uprawnienia UDT, może podjąć się takich czynności. Również urządzenia te wymagają przeglądów i muszą być zgłoszone do UDT.

Co to takiego ten UDT? Jest to Urząd Dozoru Technicznego – państwowa instytucja powołana w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich urządzeń technicznych oraz instalacji, które podlegają dozorowi technicznemu. UDT działa w oparciu o akty prawne, a przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym. Rolą jego między innymi jest:

 • Zapewnienie takich działań, które mają na celu podnosić kwalifikacje zawodowe wytwórców jak i użytkowników urządzeń technicznych w zakresie ich bezpiecznej pracy
 • Dozór techniczny
 • Monitorowanie, kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych oraz o dozorze technicznym
 • Testowanie kwalifikacji osób wytwarzających urządzenia techniczne, także podmiotów które je modernizują, konserwują, naprawiają oraz eksploatują

Rodzaje układnic magazynowych

Rodzajów układnic magazynowych na rynku jest dosyć sporo. Możemy je sklasyfikować według trzech kryteriów:

 1. Ich Konstrukcji. Zaliczmy tutaj układnice:
 • Dwukolumnowe (inaczej zwane ramowe), a więc ustrój nośny to rama. Składają się one z dwóch pionowych kolumn, między którymi porusza się wózek podnoszący. Są one masywne i wytrzymałe, a co za tym idzie – mogą obsługiwać ładunki o większym ciężarze
 • Jednokolumnowe (inaczej zwane słupowe) , gdzie ustrojem nośnym jest słup. Inaczej niż układnice dwukolumnowe, te przenoszą lżejsze ładunki. Mogą nimi być zarówno palety jak i różnego rodzaju pojemniki.
 • Suwnice posiadające wózek kolumnowy
 • Podwieszane z obrotnicą
 1. Według rodzaju sterowania. Tutaj możemy wyróżnić 3 rodzaje:
 • Sterowane ręcznie
 • Sterowane półautomatycznie
 • Układnice sterowane automatycznie
 1. Według rodzaju mechanizmu, który podaje i pobiera ładunki. W tym przypadku wyróżniamy:
 • Układnice wyposażone w widły
 • Układnice wyposażone w chwytak
 • Układnice wyposażone w przenośnik

człowiek patrzący i zastanawiający się przy suwnicy

System pobierania jest jednym z elementów który decyduje o wydajności układnicy. Urządzenia, które obsługują ładunki jakimi są palety, zazwyczaj posiadają tak zwane widły teleskopowe (dwa ramiona połączone wałem). W układnicach przeznaczonych do pobierania pojemników, często zastosowanie ma chwytak (składa się z dwóch elementów, które przesuwają się po prowadnicach).

Jeżeli chodzi o odpowiedni wybór układnicy, to nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Zawsze musimy wziąć pod uwagę specyfikę naszego obiektu. Powinniśmy zwrócić uwagę na to jak duży jest obiekt, jaki jest rodzaj materiałów (ich ilość, masę, wielkość) etc. Również warto jest ustalić parametry dotyczące układnic, na jakich nam zależy. Mówimy tutaj o szybkości jazdy, przyspieszenie, szybkość podnoszenia czy też czas na odłożenie i pobranie ładunku. Następnie wybieramy taką, która jest dla nas najbardziej odpowiednia.

Posiadanie takich układnic w magazynie ma zalety. Przede wszystkim dzięki ich zautomatyzowaniu możemy wyeliminować tradycyjny dotąd sposób rozładunku i załadunku towarów – wózkiem widłowym.

Obsługa i konserwacja układnic magazynowych

Pracownicy, do których zadań należy obsługa i konserwacja urządzeń technicznych w tym przypadku układnice) mają obowiązek posiadania kwalifikacji i stosownych zaświadczeń, które potwierdzają ich umiejętności. Zaświadczenia te są wydawane na czas określony – między 5 a 10 lat. Aby posiadać takie uprawnienia (wydane przez UDT), trzeba zdać państwowy egzamin. Warto więc się do niego przygotować i skorzystać z dostępnych na rynku kursów. Składają się często one z części praktycznej i teoretycznej. A dobrze poprowadzone szkolenie, przygotuje odpowiednio osoby na stanowisko konserwatora układnic magazynowych.