Курс обучения на получение лицензии на грузовой лифт

Перевозка тяжелых строительных материалов

Zapraszamy na szkolenia do OSO

 • Oferujemy szkolenia zawodowe m.in. z obsługi wyciągów towarowych;
 • Kształcimy w Warszawie i na terenie całej Polski, m.in. w Gdańsku, Krakowie, Gdyni, Poznaniu, Szczecinie, Kielcach, Łodzi czy Wrocławiu;
 • Prowadzimy szkolenia w trybie otwartym oraz zamkniętym z opcją dojazdu do klienta;
 • Oferujemy opiekę doświadczonych szkoleniowców;
 • Każde nasze szkolenie to przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne z omawianego zakresu tematycznego;
 • Cechuje nas niemal 100% zdawalność egzaminów UDT i TDT przez naszych kursantów.

Dowiedz się więcej na temat wyciągów towarowych

Wyciąg towarowy (pot. skip, drabina) – jest to platforma przesuwna po kolumnie konstrukcji, która przypomina drabinę. Mocuje się ją do przewoźnego podwozia i opuszcza, w sposób pochyły, na dach (strop) budynku. Transportuje materiały budowlane na wyższe poziomy. 

Gdzie wykorzystuje się urządzenia towarowe i jakie są wymagania? 

     Od wielu lat możemy zaobserwować znaczący postęp mechanizacji pracy na wysokości. Dawniej zaawansowane technologicznie urządzenia transportu pionowego kojarzone były z dużymi budowami, a dziś spotykamy je praktycznie wszędzie nawet przy domkach jednorodzinnych. Do tych urządzeń należy wyciąg towarowy, uznawany za najbardziej znane narzędzie w branży dekarskiej.  

Aby móc przystąpić do eksploatacji urządzenia pod dozorem technicznym, użytkownik musi złożyć pismo do odpowiedniej jednostki dozoru technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania technicznego będzie wydana decyzja pozwalająca eksploatować dane urządzenie. Następnie maszyna zostanie wpisana do księgi rewizyjnej i zarejestrowana w ewidencji miejscowego oddziału UDT.  

Obsługa i konserwacja wyciągów towarowych powinna być wykonywana tylko i wyłącznie na podstawie instrukcji eksploatacji, zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Wyciągi podlegają dozorowi technicznemu. Są w grupie urządzeń transportu bliskiego.  

Ich zadaniem jest przenoszenie ładunków w wyznaczonym zakresie. Podczas użytkowania mają nad sobą ograniczony dozór oraz poddawane są co dwa lata doraźnym badaniom kontrolnym. Obiegowe nazwy wyciągów funkcjonujących w naszym kraju to: drabina dachowa, winda dekarska, wciągarka pochyła, itp.  

Występują w wersjach przenośnych i przewoźnych. 

Самые большие преимущества: 

 • szerokie zastosowanie jako środek transportu pionowego dla firm specjalizujących się w branży dachowej lub ogólnobudowlanej, 
 • prostota i łatwość zastosowania na placach budowy,  
 • duży zasięg roboczy i udźwig, pozwalający transportować większość materiałów budowlanych,  
 • praktyczna konstrukcja, 
 • uniwersalność mająca zastosowanie w różnego rodzaju pracach specjalistycznych, 
 • segmentowa struktura, 
 • możliwość zbudowania odpowiedniego zestawu zgodnie z potrzebami klientów. 

Obsługa wyciągu towarowego – jakie warunki należy spełnić? 

 • Trzeba posiadać odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi danego urządzenia potwierdzone przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego); 
 • Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych wymagań BHP; 
 • Zostać przeszkolonym na stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poinformowany o zagrożeniach związanych z pracą przy konkretnym rodzaju maszyny, według wytycznych producenta wyciągu znajdujących się w instrukcji; 
 • Zapoznać się z zasadami obsługi urządzenia opracowanymi przez przedsiębiorcę/pracodawcę; 
 • Przestrzegać reguł i przepisów prawnych. 

От каких условий зависит правильная работа грузового лифта? 

 • Wyciąg powinien być obsługiwany poza strefą zagrożenia, zanim zacznie się prace trzeba sprawdzić otoczenie miejsca pracy, np. różne utrudnienia. Koniecznym jest zabezpieczenie miejsca pracy przed osobami postronnymi. 
 • Оператор должен иметь четкий обзор материала, принимающего груз, и наблюдать за платформой и мачтой во время движения. Если грузовая платформа останавливается из-за неисправности, то оператор должен выгрузить содержимое. Груженый предмет всегда должен находиться под наблюдением, равномерно распределяться и фиксироваться от падения.  
 • Нахождение под грузом не допускается. Рекомендуется осматривать устройство не реже одного раза в день, проверяя наличие неисправностей или повреждений. Немедленно уведомляйте ответственного за работу о любых изменениях или проблемах.  
 • Jeżeli zajdzie potrzeba, natychmiast zatrzymać wyciąg i zabezpieczyć. Pamiętać o stosowaniu koniecznych środków ochrony indywidualnej, takich jak: odzież robocza, kask ochronny, rękawice, obuwie, itp. Rozmieścić ładunek w sposób bezpieczny tak, aby nie był narażony na przesuwanie się, przewracanie oraz przy większej wysokości od pomostu odpowiednio zabezpieczyć. Dodatkowo należy uwzględnić nagłe porywy wiatru. 

Особые требования к портативным грузовым подъемникам перед началом работы:  

 • skontrolować poprawne działanie zabezpieczeń urządzenia uniemożliwiającego spadek platformy w przypadku zerwania się liny; 
 • zabrania się przekraczania dozwolonego udźwigu; 
 • nie wolno wchodzić na segmenty szynowe; 
 • zakaz przewożenia ludzi na platformie wyciągu; 
 • przy wysokich prędkościach wiatru wskazanych w instrukcji, należy przerwać pracę wciągarki wyciągu towarowego; 
 • po zakończeniu pracy platformę ładunkową należy ustawić w położeniu dolnym. 
Погрузка и разгрузка черепицы

Wprowadzenie do konserwacji i przeglądów – podstawowe informacje 

Техническое обслуживание может выполняться только лицами, имеющими необходимую квалификацию. Вы должны иметь специальный сертификат, сдав экзамен UDT на оператора технического обслуживания или подъемника. Смазка и замененные детали должны быть удалены без ущерба для окружающей среды. 

Zanim rozpoczniemy prace konserwacyjne lub czyszczenie powinno się opuścić platformę ładunkową maksymalnie w dół oraz odłączyć wyciąg od prądu. Zawsze należy przestrzegać zasad i przepisów BHP oraz używać odzieży i obuwia roboczego.  

1. Przed każdym użyciem – uprawniony operator dokonuje kontroli urządzenia. Co leży w jego obowiązkach? 

 • Sprawdzić, czy zabezpieczenie w saniach jezdnych porusza się swobodnie i chroni przed zerwanie się liny. W razie uchybień trzeba zatrzymać pracę i wymienić uszkodzone części. 
 • Zobaczyć, czy lina nie jest zużyta oraz poprawności działania wyłącznika awaryjnego. Przy wciśniętym wyłączniku awaryjnym jazda pomostu ładunkowego w górę lub w dół nie powinna być możliwa 
 • Wykonać jazdę próbną z pustym pomostem i sprawdzić, czy cały tor jazdy wzdłuż segmentów szynowych jest wolny.  
 • Przetestować, jak działają wyłączniki krańcowe na górze, jak i na dole. 

2. Przegląd tygodniowy: 

 • oczyszczenie wyciągu z zabrudzeń;  
 • utrzymywanie w czystości obszaru roboczego wokół wyciągu; 
 • dokładne sprawdzenie liny, czy nie wykazuje zużycia (np. pogniecione miejsca, zerwanie splotek) lub korozji; 
 • wymiana liny w razie potrzeby. 
wyciąg towarowy wykorzystywany podczas prac remontowych

3. Przegląd miesięczny i konserwacja 

 • smarowanie koła zębatego bębna wyciągu linowego, korzystając ze smarownicy; 
 • zobaczyć czy łącznik zluzowania się liny chodzi swobodnie. 

4. Przegląd kwartalny 

 • проверьте это: 
 • tabliczki informacyjne są na swoich miejscach i są czytelne; 
 • wskaźnik kąta nachylenia, tabela udźwigu są we właściwych miejscach oraz działają prawidłowo; 
 • w urządzeniu działają wszelkie zabezpieczenia i nie wykazują oznak awarii.  

5. Przegląd wykonać co 3000rg. lub inną liczbę roboczogodzin deklarowaną przez producenta  

 • wymiana smaru w przekładni motoreduktora. 

См. также: