Курс "Работа с ручным инструментом" (MH) 

Kurs Przenoszenie ręczne – dla osób pracujących w środowisku turbin wiatrowych  

Центр подготовки операторов ОГО serdecznie zaprasza na kurs Manual Handling (MH) – Przenoszenie ręczne.  

Nasze szkolenie Manual Handling organizowane jest z myślą o tym, aby uczestnicy zdobyli świadomość potencjalnych zagrożeń związanych z wykonywaniem pracy oraz poznali konsekwencje ewentualnych błędów podczas operacji transportowych. Pragniemy również przekazać skuteczne metody minimalizowania ryzyka w miejscu pracy. Kurs ten jest niezwykle przydatny dla osób związanych z budowaniem, obsługą lub serwisowaniem turbin wiatrowych.  

Oferujemy szkolenia zgodne ze standardami GWO, co gwarantuje wysoki poziom nauczania. Kursanci zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną będą mogli wykorzystać do efektywnego stosowania technik pomocnych przy ręcznych pracach transportowych oraz do właściwej obsługi sprzętu w obszarze turbin wiatrowych, z przestrzeganiem najwyższych standardów bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi Manual Handling. 

W naszym ośrodku kładziemy duży nacisk na możliwość zdobycia kompetencji i wiedzy pod nadzorem ekspertów w danej dziedzinie. Nasz ośrodek oferuje kursy MH na terenie całego kraju, w tym w naszej głównej siedzibie w Warszawie oraz w oddziałach terenowych, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak i zamkniętych. Decydując się na udział w szkoleniu Praca na wysokościach, mogą Państwo liczyć na atrakcyjne warunki finansowe. 

Kurs MH – główny cel 

Szkolenie ma za zadanie przygotować uczestników do wykonywania prac fizycznych na placu budowy lub podczas serwisowania turbin wiatrowych. Program szkolenia koncentruje się na omówieniu zasad właściwego podnoszenia i przenoszenia ładunków o różnej masie i rozmiarach. Kurs również zapoznaje kursantów z technikami ewakuacji osób poszkodowanych z obszarów podatnych na ryzyko w otoczeniu turbin wiatrowych. 

Kurs MH – program 

Szkolenie MH – Przenoszenie ręczne to kompleksowy program, który obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Jego głównym celem jest zapoznanie uczestników z technikami bezpiecznego i prawidłowego przenoszenia ręcznego ładunków w otoczeniu turbin wiatrowych, zgodnie z wytycznymi GWO. 

Po ukończeniu tego szkolenia Manual Handling uczestnik zdobędzie wiedzę z następujących obszarów: 

 • świadome podejście do wykonywania obowiązków zawodowych, uwzględniające aspekty bezpieczeństwa, rozsądku oraz zgodności z lokalnymi przepisami prawnymi, 
 • prawidłowa identyfikacja potencjalnych zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, które mogą negatywnie wpływać na układ mięśniowo–szkieletowy, 
 • stosowanie bezpiecznych praktyk i technik podczas ręcznego przenoszenia przedmiotów, w tym właściwa obsługa niezbędnego sprzętu, 
 • rozpoznawanie symptomów i objawów wynikających z błędnego zastosowania technik przenoszenia ręcznego, 
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z przenoszeniem ręcznym w specyficznym środowisku turbin wiatrowych, 
 • wykorzystywanie efektywnych technik minimalizujących ryzyko podczas wykonywania ręcznych prac transportowych, 
 • ćwiczenia praktyczne oparte na różnych scenariuszach, 
 • omówienie zagadnień prawnych związanych z przenoszeniem ręcznym, 
 • podstawy anatomii, które są istotne dla właściwego wykonywania zadań związanych z przenoszeniem ładunków. 

Kurs MH – certyfikacja  

Центр подготовки операторов CSO аккредитован DNV и GWO. 

Nasze szkolenie Manual Handling przeprowadzane jest zgodnie z aktualnym standardem GWO Basic Safety Training.  

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający zakończenie szkolenia oraz zdobycie kwalifikacji i umiejętności w dziedzinie przenoszenia ręcznego. Dzięki nabytej wiedzy uczestnik jest odpowiednio przygotowany do bezpiecznej pracy w sektorze energetyki wiatrowej, a także w innych środowiskach, w których istnieje ryzyko urazów związanych z ręcznymi pracami transportowymi.  

Срок действия сертификата составляет 24 месяца. Мы рекомендуем участникам обновить обучение до истечения этого срока, чтобы поддерживать свою квалификацию и знания в актуальном состоянии. 

Kurs MH – wymagania umożliwiające uczestnictwo 

Для того чтобы пройти обучение, связанное с работой на высоте, необходимо выполнить определенные требования: 

 • минимальный возраст 18 лет, 
 • минимум среднее образование, 
 • действующую справку от врача-профпатолога, подтверждающую отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к работе на высоте более трех метров, 
 • социальное страхование или страхование от несчастных случаев, 
 • имея идентификационный номер WINDA, 
 • правильно заполненную медицинскую анкету, 
 • соответствующую рабочую одежду и обувь, а также перчатки, 
 • платное обучение, 
 • действительный документ, удостоверяющий личность, например, удостоверение личности. 

Максимальное количество участников в группе - 10-12 человек.   

Kurs MH – koszt  

Opłata za szkolenie Manual Handling jest ustalana indywidualnie. Wpływa na nią liczba osób uczestniczących w kursie. Dla większych grup przewidziane są atrakcyjne rabaty. 

Kurs MH – miejsce prowadzenia zajęć 

Наше обучение Они проводятся в различных местах, включая Варшаву и наши региональные филиалы по всей Польше. Мы также предлагаем возможность обучения на территории клиента, выезжая в удобное для него место. 

Подробную информацию об открытых курсах можно найти на нашем сайте. Если вы заинтересованы в закрытом обучении, мы рекомендуем вам связаться с нашим центром, чтобы мы могли подготовить индивидуальное предложение с учетом ваших потребностей. 

Если у вас есть вопросы о наших курсах, пожалуйста, не стесняйтесь контактный телефон или электронная почта. Наша команда готова ответить на все вопросы и развеять любые сомнения. Мы также приглашаем вас посетить наш центр, где мы будем рады представить наше предложение и подготовить коммерческое предложение для заинтересованных лиц. 

Zapraszamy serdecznie do Ośrodka Szkolenia Operatorów OSO na kursy Manual Handling (MH) – Przenoszenie ręczne w Warszawie oraz na terenie całego kraju. 

См. также: