Такелажник с крюком и петлей - характеристики устройства

Такелажник - это современное устройство, используемое на строительных площадках для захвата за крюк и перемещения различных строительных элементов. Он действует аналогично знаменитому крану и становится все более популярным среди инженеров и операторов. Это мобильное устройство, для работы которого требуется лицензия Управления технического контроля. Для того чтобы получить его, необходимо сдать экзамен, который состоит из: 

Такелажник на объекте
 • обширные теоретические вопросы, 
 • zadań praktycznych. 

Zdanie takiego egzaminu kwalifikuje nas do wykonywania prac na riggerze hakowym. Urządzenie to składa się z elementów takich jak: 

 • платформа на больших колесах с кабиной для оператора, 
 • duże ramię uniesione na kilkadziesiąt metrów ku górze, z którego wisi hak służący do chwytania, 
 • прочные, регулируемые тросы, на которых закреплен основной крюк. 

Obsługa takiego urządzenia wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Od operatora zależy poziom bezpieczeństwa całej ekipy budowlanej, dlatego warto odbyć odpowiednie szkolenie w tym kierunku, gdzie zdobędzie się potrzebną wiedzę i umiejętności, które nie tylko pozwolą nauczyć się właściwej obsługi urządzenia, ale także przygotują na możliwe niebezpieczeństwa związane z pracą oraz przekażą potrzebne informacje, aby takowym zapobiegać 

Szkolenia na rigggery 

Kursy na riggery zwykle trwają około kliku dni, a zdobyte uprawnienia UDT posłużą nam przez dwa lata. Są kierowane do osób nie mających doświadczenia w przenoszeniu ładunków na tego typu urządzeniach ani we wszelkiego rodzaju podwieszaniu ich. Taki kurs składa się z kilku modułów, podczas których stopniowo poznajemy urządzenie od strony technicznej, jak i uczymy się z niego korzystać. Główne założenie takiego szkolenia to rzetelne przygotowanie do wykonywania bezpiecznej pracy. Zarówno teoria jak i praktyka jest bardzo ważna dla przyszłego operatora tego urządzenia. Teoria obejmuje zagadnienia takie jak: 

 • конструкция такелажника, 
 • принципы обслуживания, 
 • диапазон материалов, с которыми может работать устройство, 
 • przepisy BHP i UDT. 

Практические действия, которым обучаемый научится во время такого обучения, - это основные функции такелажника, такие как: 

 • переспать, 
 • привязанность, 
 • трансфер, 
 • приостановка материала. 
Текущее обучение

Ponadto bardzo ważną częścią takiego szkolenia jest poznanie najważniejszych zasad bezpieczeństwa podczas pracy z riggerem. Bezpieczeństwo w pracach z maszynami ciężkimi, mogącymi stwarzać zagrożenie dla użytkownika i otoczenia jest bardzo ważne. W tym celu konieczne jest zatrudnianie osób posiadających aktualne uprawnienia UDT i mających dużą wiedzę oraz doświadczenie z obsługi urządzeń tego rodzaju. Odpowiednie szkolenia pomagają bez większych problemów zdać potrzebne egzaminy, co podnosi kwalifikacje pracownika i otwiera szersze możliwości rozwoju zawodowego.  

Правила, касающиеся необходимости получения пособий 

Zgodnie z konkretnym zapisem Kodeksu Pracy niemożliwe jest dopuszczenie pracownika niemającego specjalnych uprawnień UDT ani tym bardziej wymaganych umiejętności. W przeciwnym razie, pracodawca odpowiada prawnie, co może skutkować nawet pozbawieniem wolności do lat trzech. Dlatego w przypadku, kiedy nasz przyszły pracownik nie ma uprawnień, warto wysłać go na dedykowane szkolenie.