Что такое грузовые лифты и для чего они нужны?

Wyciąg towarowy to nic innego jak dźwignica używana w celu pochyłego przemieszczania ładunków. Używa się do tego ciągników łańcuchowych czy linowych, a ze względu właśnie na ich rodzaj wyciągi dzielimy na: 

Грузовой лифт
 • wyciągi towarowe linowe, 
 • wyciągi towarowe łańcuchowe. 

Budowa wyciągów 

Wyciągi służą głównie do transportu materiałów na poziomy położone wyżej. Potocznie wyciągi te nazywa się drabiną lub skipem. Wyciągi zbudowane są z: 

 • wciągarki linowej zasilanej elektrycznie, 
 • elementów drabinowych wytworzonych z aluminium (ich udźwig sięga nawet do 250 kilogramów), 
 • załamania szyn wyposażonego w możliwość skokowej czy też płynnej regulacji, 
 • platformy służącej do transportu, która porusza się na odpowiednich szynach, 
 • odpowiedniej teleskopowej podpory, która jest konieczna w przypadku, gdy wysokość wyciągu przekracza 10-12 metrów. 

Требования 

By móc obsługiwać tego typu wyciągi oprócz posiadania odpowiednich uprawnień UDT, należy: 

 • mieć przeszkolenie w zakresie BHP, 
 • wiedzieć, jakie zagrożenia wiążą się z obsługą tych urządzeń, 
 • postępować według przepisów pracy na budowie. 

Zasady i konserwacja 

Jeśli chodzi o zasady konserwacji wyciągów towarowych, konieczne jest: 

 • zweryfikowanie zabezpieczenia w saniach jezdnych, na wypadek, gdyby lina w tych saniach uległa zerwaniu, 
 • skontrolowanie czy używana lina jest użyteczna i niezbyt wyeksploatowana, 
 • sprawdzenie czy przycisk awaryjny działa poprawnie, 
 • zorganizowanie próbnego przejazdu bez żadnego załadunku w celu sprawdzenia czy wszystko przebiega bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 

Konieczność posiadania uprawnień 

Osoba obsługująca wyciąg

Urządzenia te, jak inne związane z dużym ryzykiem, podlegają profesjonalnemu dozorowi technicznemu. Zajmuje się nim Urząd Dozoru Technicznego. Jednakże urządzenia obsługujące towar do 250 kilogramów nie wymagają kontroli UDT ani przechodzenia żadnych badań, natomiast konieczne jest, by do obsługi i konserwacji były wyznaczone osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Takie uprawnienia można zdobyć udając się na dedykowane szkolenia, których wybór jest naprawdę duży. Składają się one z teorii i praktyki i możemy po nich przystąpić do państwowego egzaminu przed specjalną komisją. Zdanie takiego egzaminu skutkuje uzyskaniem certyfikatu UDT, co pozwala nam na pracę z wyciągami towarowymi. Należy pamiętać, że praca w tego typu warunkach i z takimi urządzeniami jest bardzo niebezpieczna, wymaga dużej uważności oraz odpowiedzialności. Warto odbyć takie szkolenie, ponieważ dla właściciela firmy usprawnia to jej działanie oraz podnosi kompetencje kadry pracowniczej, zaś pracownik znacznie poszerza swoje horyzonty i otwiera sobie kolejne drogi w swoim zawodowym rozwoju.