Зварювання. Методи і прийоми.

Зварювання. Техніка з'єднання матеріалів.

Що таке зварювання?

Методи зварювання. Визначення. Опис методів.Це спосіб з’єднання металів шляхом їх нагрівання та плавлення зі сполучною речовиною або без неї. Джерелом тепла зазвичай є зварювальна дуга. Він створюється завдяки струму, що створюється зварювальним апаратом.

Як найпоширеніший спосіб з'єднання металів можна виділити такі види зварювання:

 • газ
 • дуги з покритими електродами
 • крита арка
 • шлак

У свою чергу, в газових щитах це:

 • MIG
 • TIG
 • MAG
 • плазма
 • електрон

Опис методів зварювання та їх застосування

 • газ (метод 311)
 • дуга з покритими електродами (метод 111)
 • крита арка
 • У шлаковій кришці

Методи зварювання, опис роботи та їх застосування:

311 - газове зварювання

 • сплавлення країв металів, з’єднаних нагріванням палаючого газу полум’ям
 • відбувається в атмосфері підведеного кисню.
 • ацетилен в основному використовується як паливний газ

Застосування методу

Метод використовується для всіх видів сталі і кольорових металів.

111 - дугове зварювання покритими електронами

 • спосіб полягає в розплавленні металів у місці їх з'єднання за допомогою електричної дуги, що виникає між зварюваним елементом і покритим електродом.
 • для зварювання використовується постійний або змінний струм
 • для цього методу використовуються покриті електроди:
 • кислий (А)
 • рутил (R)
 • лужний (B)
 • рутил-кислота (РА)
 • целюлоза (C)
 • рутил-целюлоза (RC)
 • інший

Застосування методу

Цей спосіб зварювання використовується для з'єднання всіх нелегованих, низьколегованих і високолегованих сталей, сталевого лиття, чавуну і кольорових металів.

135 - Метод MAG (Metal Active Gas) - зварювання плавким методом в захисті від активних газів

 • процес дугового зварювання плавким електродом в екрані з хімічно активних газів або газових сумішей.
 • витратний електрод - суцільний або порошковий дріт (сполучна)
 • захисними газами є вуглекислий газ або суміші газів, до складу яких входять:
  • аргон,
  • кисень,
  • вуглекислий газ

Застосування методу

Метод MAG використовується для зварювання нелегованих, низьколегованих і високолегованих сталей.

131 - Метод MIG (Metal Insert Gas) - дугове зварювання з використанням плавкого методу в захисті від інертного газу

 • процес дугового зварювання плавким електродом у вигляді суцільного дроту в екрані інертного газу.
 • як і в методі MAG, дріт також виконує роль сполучного. Це присадковий дріт
 • У процесі зварювання MIG використовуються благородні захисні гази, такі як аргон і гелій, а також їх суміші.

Застосування методу

Використовуємо при зварюванні кольорових металів.

141 - Метод TIG - зварювання неплавким електродом в інертному газі

 • процес дугового зварювання неплавким електродом у захисті від інертного газу.
 • гази, які використовуються для покриття зони зварювання в методі TIG: аргон, гелій або їх суміш (подібно до методу MIG)

Застосування методу

Метод TIG використовується для з'єднання низьколегованих і високолегованих сталей і кольорових металів (міді, алюмінію, магнію та їх сплавів, а також нікелю). Метод TIG не дуже ефективний, але він забезпечує високу якість і точність.

Скільки заробляє зварювальник у Польщі та за кордоном?

Дані за 2021 рік:

Польща

Початківець 3000 злотих на місяць
Досвідчений 5000 злотих на місяць

За кордоном

Німеччина 5000 євро на місяць
США 25 000 доларів на місяць
Нідерланди 3000 - 4000 євро на місяць
Швейцарія 6000 євро на місяць

 

OSO організовує курси зварювання методами TIG, MAG і MIG.

Заробітна плата зварника в Польщі та за кордоном.

Дивіться також: