Spawanie. Metody i techniki.

Spawanie. Techniki łączenia materiałów.

Czym jest spawanie?

Metody spawania. Definicja. Opis metod.To sposób łączenia metali przez nagrzanie ich oraz stopienie za pomocą spoiwa lub bez jego zastosowania. Źródłem ciepła jest zazwyczaj łuk spawalniczy. Powstaje on dzięki prądowi, który jest generowany przez urządzenie spawalnicze.

Rozróżnić możemy następujące rodzaje spawania jako najbardziej powszechnej metody łączenia metali:

 • gazowe
 • łukowe elektrodami otulonymi
 • łukiem krytym
 • żużlowe

Z kolei w osłonach gazowych są to:

 • MIG
 • TIG
 • MAG
 • plazmowe
 • elektronowe

Opis metod spawania i ich zastosowania

 • gazowe (metoda 311)
 • łukowe elektrodami otulonymi (metoda 111)
 • łukiem krytym
 • W otulinie żużlowej

Metody spawania, opis działania i ich zastosowanie:

311 – spawanie gazowe

 • stapianie brzegów metali łączonych poprzez nagrzanie płomieniem spalającego się gazu palnego
 • odbywa się w atmosferze dostarczanego tlenu.
 • jako gaz palny stosuje się głównie acetylen

Zastosowanie metody

Metoda jest stosowana przy każdym rodzaju stali i metali nieżelaznych.

111 – spawanie łukowe elektronami otulonymi

 • metoda polega na stapianiu metali w miejscu ich łączenia za pośrednictwem łuku elektrycznego powstającego pomiędzy spawanym elementem a elektrodą otuloną.
 • do spawania stosuje się prąd stały lub przemienny
 • do tej metody stosowane są elektrody otulone w otulinie:
 • kwaśnej (A)
 • rutylowej (R)
 • zasadowej (B)
 • rutylowo-kwaśnej (RA)
 • celulozowej (C)
 • rutylowo-celulozowej (RC)
 • innej

Zastosowanie metody

Ta metoda spawania wykorzystywana jest do łączenia do wszystkich stali niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych, staliwa, żeliwa i metali nieżelaznych.

135 – metoda MAG (Metal Active Gas) – spawanie metodą topliwą w osłonie gazów aktywnych

 • proces spawania łukowego elektroda topliwą w osłonie aktywnych chemicznie gazów lub mieszanek gazowych.
 • za elektrodę topliwą uważa się drut pełny lub proszkowy (spoiwo)
 • jako gazy osłonowe stosuje się dwutlenek węgla lub mieszanki gazowe, w których skład wchodzą:
  • argon,
  • tlen,
  • dwutlenek węgla

Zastosowanie metody

Metoda MAG stosowana jest do spawania stali niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych.

131 –metoda MIG (Metal Insert Gas) – spawanie łukowe metodą topliwą w osłonie gazów obojętnych

 • proces spawania łukowego elektrodą topliwą w postaci drutu pełnego w osłonie gazów obojętnych.
 • tak jak w metodzie MAG, drut pełni również role spoiwa. Jest to drut elektrodowy
 • procesie spawania MIG stosuje się szlachetne gazy osłonowe, takie jak argon i hel oraz ich mieszanki.

Zastosowanie metody

Stosujemy ją przy spawaniu metali niezależnych.

141 – metoda TIG – spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych

 • proces spawania łukowego elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego.
 • gazy wykorzystywane do osłaniania obszaru spawania w metodzie TIG to: argon, hel lub ich mieszanina (podobnie jak w metodzie MIG)

Zastosowanie metody

Metoda TIG wykorzystywana jest do łączenia stali niskostopowych i wysokostopowych oraz metali nieżelaznych (miedzi, aluminium, magnezu i ich stopów a także niklu). Metoda TIG należy do mało wydajnych, dając jednak wysoką jakość i precyzję wykonania.

Ile zarabia spawacz w Polsce i za granicą?

Dane na rok 2021:

Polska

Początkujący 3000 PLN miesięcznie
Doświadczony 5000 PLN miesięcznie

Zagranica

Niemcy 5.000 EURO miesięcznie
USA 25.000 USD miesięcznie
Holandia 3.000 – 4.000 EUR miesięcznie
Szwajcaria 6.000 EUR miesięcznie

 

Firma OSO organizuje kursy spawalnicze metodami TIG, MAG, MIG.

Zarobki spawacza w Polsce i za granicą.

Zobacz także: