Курс з базової підготовки з техніки безпеки (BST) 

Базовий тренінг з техніки безпеки - для тих, хто працює з вітровими турбінами

Базовий курс з техніки безпеки - це фундаментальна підготовка для тих, хто працює або планує працювати з вітровими турбінами на суші або в морі. Це комплексна навчальна програма, покликана надати необхідні навички та знання для забезпечення безпеки під час роботи з вітровими турбінами.  

Стандарт BST 

Стандарт BST чітко визначає три ключові критерії оцінювання учасника під час іспиту:  

 • знання,  
 • навички, 
 • здібностей. 

Ці елементи поділяються на три рівні компетентності: базовий, середній та просунутий. Ці рівні також оцінюються під час іспиту, що дозволяє роботодавцям визначити навички працівника та призначити його на відповідну посаду. 

 • Базовий рівень - учень здатен повторити набуті знання в тому вигляді, в якому вони були йому/їй повідомлені. Він/вона може повторювати дії відповідно до інструкцій і діяти згідно з простими, базовими правилами. 
 • Середній рівень - учасник вміє пояснити свої дії, вибрати правильне обладнання для роботи, діяти самостійно та проактивно. 
 • Просунутий рівень - учасник досконало розуміє робочий процес, вміє оцінювати ризики, адаптується до мінливих умов праці та готовий брати на себе відповідальність за колег. 

Стандарт BST чітко визначає теми, з яких учасник повинен отримати знання, а також мінімальний час, необхідний для повного засвоєння кожної теми. 

Базовий тренінг з безпеки Глобальної вітроенергетичної організації розвиває в учасників навички надання підтримки та догляду за собою та іншими людьми, які працюють у вітроенергетичній галузі. Проходження тренінгу дає комплексні знання та навички, пов'язані з наданням першої медичної допомоги та евакуацією в небезпечних для життя ситуаціях, роботою на висоті, ручним переміщенням, протипожежним захистом або виживанням у відкритому морі. 

Базовий тренінг з безпеки GWO складається з шести модулів: 

 • Перша медична допомога (ПМД) 

Мета модуля Перша допомога Підготувати учасників за допомогою теоретичних і практичних занять до розпізнавання ситуацій, що загрожують життю. Учасники отримують навички визначення ознак і симптомів потенційно небезпечних ситуацій, що виникають у середовищі вітрових турбін. Випускники курсу вміють надавати безпечну та ефективну першу медичну допомогу, спрямовану на порятунок життя та мінімізацію подальших травм до моменту переведення потерпілого на вищий рівень медичної допомоги.  

 • Ручна обробка (MH) 

Метою модуля "Ручне управління" є зниження ризику травм опорно-рухового апарату для технічного персоналу, що працює у вітроенергетичній галузі, і надання учасникам можливості виконувати завдання якомога безпечніше під час роботи в зоні вітротурбіни. 

 • Попередження про пожежу (FAW) 

Мета модуля "Протипожежний захист" - навчити учасників запобіганню пожежі, вмінню правильно оцінювати пожежну ситуацію, керувати процесом евакуації працівників та забезпечувати безпечну евакуацію у випадку неконтрольованої пожежі. Коли інцидент вважається безпечним, слухачі повинні вміти ефективно гасити початкове загоряння, використовуючи основні засоби пожежогасіння. 

 • Робота на висоті (WAH) 

Метою модуля "Робота на висоті" є надання учасникам практичних і теоретичних навичок використання основних засобів індивідуального захисту, безпечної роботи на висоті та виконання основних рятувальних робіт на висоті у вітроенергетичному секторі. 

 • Робота на висоті (WAH) та ручні роботи (MH) - пакет 

Мета цього навчального модуля - надати учасникам практичні та теоретичні навички використання основних засобів індивідуального захисту, безпечної роботи на висоті та виконання основних рятувальних робіт на висоті у вітроенергетичному секторі. Цей модуль також має на меті сприяти формуванню належних навичок ручної роботи та ергономічних принципів, що дозволить учасникам безпечно виконувати завдання з ручної роботи. 

Цей пакет поєднує в собі уроки та елементи модуля BST Робота на висоті та модуль BST "Ручна обробка". Запланований час проходження комбінованого модуля - два дні. Пакет включає зміст обох окремих модулів, і учасники комбінованого курсу отримують навчальну документацію для роботи на висоті та документацію для ручного переміщення окремо. 

 • Виживання на морі (SS) 

Метою модуля "Виживання на морі" є підготовка учасників до безпечних та відповідальних дій під час експлуатації офшорних вітроенергетичних установок. Комплексна теоретична та практична підготовка забезпечить учасників навичками, необхідними для вжиття відповідних заходів як у повсякденній роботі, так і в надзвичайних ситуаціях - від берегової зони до судна, що встановлює вітроенергетичну установку (або вітрову турбіну).  

Оновлення тренінгу  

Окрім дотримання чинного законодавства та правових стандартів, провайдер навчання повинен регулярно забезпечувати актуальність навчальних матеріалів та їх відповідність галузевим керівним принципам. Для офшорної вітроенергетики це стосується керівних принципів G+: Робота на висоті в Офшор Вітроенергетика та безпечне управління малими суднами, що використовуються в офшорній вітроенергетиці.   

Дивіться також: