Курс технічного обслуговування перевантажувальної техніки

Хто може обслуговувати обладнання для обробки матеріалів? 

щоглових підйомників в роботі

Współcześnie windy, ruchome podesty i inne urządzenia ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym są podstawowym elementem każdego budynku przeznaczonego do użytku publicznego. W Polsce urządzenia tego typu zaliczają się do szerszej kategorii zwanej urządzeniami transportu bliskiego. 

Do prowadzenia konserwacji urządzeń transportu bliskiego trzeba posiadać specjalne pozwolenia wydawane w Polsce przez Urząd Dozoru Technicznego. Na kursie organizowany w firmie OSO nabędziesz wszystkie informacje potrzebne do pozytywnego zaliczenia egzaminu na konserwatora urządzeń transportu bliskiego. 

Чому курс консерватора вантажно-розвантажувального обладнання? 

W aktualnej sytuacji rynkowej w Polsce wykwalifikowany pracownik jest wart bardzo dużo dla pracodawcy. Osoby posiadające świadczenia kwalifikacyjne pozwalające na pracę w zawodzie konserwatora urządzeń transportu bliskiego mogą liczyć na bardzo atrakcyjne zarobki. Jest to dobry wybór dla osób chętnych zmienić swoją pracę na lepiej płatną. 

навантажувачі в стані спокою

Zawód konserwatora urządzeń transportu bliskiego jest również bardzo bezpieczny pod kątem zatrudnienia. Windy oraz podesty dla osób niepełnosprawnych są obowiązkowym elementem większości inwestycji we współczesnym budownictwie. W związku z tym zapotrzebowanie na osoby posiadające pozwolenia na konserwacje urządzeń tego typu rośnie wraz z kolejnymi inwestycjami budowlanymi. 

Хто може взяти участь у тренінгу? 

Для складання іспиту на кваліфікацію консерватора вантажно-розвантажувального устаткування, перш за все, необхідно виконати дві основні вимоги: 

  • 18 років і старше 
  • Освіта хоча б базова 

Dodatkowo, żeby zdobyć pozwolenie potrzebne do pracy w zawodzie konserwatora urządzeń transportu bliskiego należy najpierw posiadać wcześniejsze doświadczenie w pracy z innymi maszynami. Kurs mogą zdać tylko osoby spełniające co najmniej jedno ze świadectw z listy: 

  • tytuł kwalifikacyjny mistrza w zawodzie odpowiadającym pracy przy urządzeniach technicznych oraz 6 miesięcy pracy przy konserwacji lub naprawach tych urządzeń, 
  • świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej bądź co najmniej 3 lata nauki w odpowiedniej szkole wyższej i 6 miesięcy pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach urządzeń technicznych. 

Uprawnienia zdobyte na szkoleniu konserwatora urządzeń transportu bliskiego posiadają ważność przez 5 lat. Po tym okresie należę ponownie zaliczyć egzamin z pozytywnym wynikiem, aby odnowić swoje świadczenia zawodowe.  

Що таке курс консерватора транспортно-розвантажувального обладнання? 

Podobnie jak reszta kursów oferowanych przez firmę OSO także ten na konserwatora urządzeń transportu bliskiego składa się z trzech części: teoretycznej, praktycznej oraz egzaminu. 

Теоретична частина Практична частина Підсумковий іспит 
Kursanci dowiadują się w tej części szkolenia na temat BHP pracy z urządzeniami transportu bliskiego, ich konstrukcji, różnych rodzajów urządzeń oraz prowadzenia dokumentacji potrzebnej do konserwacji.  Ta część szkolenia ma zazwyczaj formę wykładów prowadzonych przez naszych szkoleniowców. Na potrzeby klientów istnieje także możliwość zorganizowania tej części kursu w formie zdalnej. W części praktycznej kursanci mogą poćwiczyć umiejętności związane z eksploatacją oraz konserwacją urządzeń transportu bliskiego w bezpiecznym i kontrolowanym otoczeniu.  Nasi szkoleniowcy skupiają się na tym, aby przekazać kursantom wiedzę pozwalającą nie tylko zaliczyć egzamin z pozytywnym wynikiem, ale także by byli oni w stanie bezpiecznie oraz sprawnie pracować z urządzeniami transportu bliskiego. Kurs konserwatora urządzeń transportu bliskiego w firmie OSO kończy się egzaminem przed komisją wyznaczoną przez UDT.  Podobnie, jak samo szkolenie egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej kursanci musza napisać egzamin złożony z pytań otwartych oraz zamkniętych sprawdzający ich wiedzę dotyczącą BHP oraz budowy i zastosowania urządzeń. Egzamin praktyczny polega na poprawnym wykonywaniu przed komisją szeregu czynności związanych z konserwacją oraz eksploatacją urządzeń transportu bliskiego.  Pozytywne zaliczenie obu części egzaminu zapewnia kursantom pozwolenia do pracy w zawodzie konserwatora urządzeń transportu bliskiego. 
 

Яка тривалість курсу консерватора вантажно-розвантажувального обладнання? 

щогловий підйомник на місці

OSO пропонує курси для людей будь-якого рівня досвіду. Залежно від цього курс може тривати від кількох годин до кількох днів. 

Для людей, які раніше не мали досвіду обслуговування транспортно-розвантажувального обладнання, OSO пропонує спеціалізовані курси, які зазвичай тривають кілька днів. За цей час учні отримують знання та досвід, необхідні для того, щоб зробити перші кроки в обслуговуванні цього типу обладнання. 

Dla osób chętnych jedynie odnowić nabyte już wcześniej uprawnienia nasza firma oferuje ekspresowe kursy trwające jedynie kilka godzin. Takie szkolenie przeważnie trwa jeden dzień roboczy i kończy się egzaminem zdawanym jeszcze tego samego dnia.  

Osoby chętne poszerzyć swoje kompetencje zawodowe lub zapewnić swoim pracownikom dodatkowe szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Terminy szkoleń otwartych umieszczane są na naszej stronie regularnie wraz z cenami. Indywidualnych klientów zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami. Będą oni w stanie przygotować zindywidualizowaną ofertę dla każdego klienta. Nasza firma oferuje atrakcyjne ceny szkoleń a firmy chętne podjąć z OSO dłuższą współpracę mogą liczyć na preferencyjne stawki. 

Дивіться також: