Kurs na uprawnienia do konserwacji urządzeń transportu bliskiego

podnośniki masztowe podczas eksploatacji

O szkoleniu

Współcześnie windy, ruchome podesty i inne urządzenia ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym są podstawowym elementem każdego budynku przeznaczonego do użytku publicznego. W Polsce urządzenia tego typu zaliczają się do kategorii zwanej urządzeniami transportu bliskiego. Do prowadzenia konserwacji urządzeń transportu bliskiego trzeba posiadać specjalne pozwolenia wydawane w Polsce przez komisję powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Szkolenie organizowane w firmie OSO pozwoli Ci pozytywnie zaliczyć egzamin na konserwatora urządzeń transportu bliskiego. 

Kto może się zapisać? 

Aby móc zapisać się na szkolenie na uprawnienia konserwatora UTB, należy przede wszystkim spełnić trzy podstawowe wymagania, takie jak: 

  • ukończone 18 lat, 
  • wykształcenie przynajmniej podstawowe, 
  • zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia. 

Dodatkowo, żeby zdobyć pozwolenie potrzebne do pracy w zawodzie konserwatora UTB, należy posiadać wcześniejsze doświadczenie w pracy z innymi maszynami. 

Dlaczego warto zapisać się na kurs? 

wózki widłowe w spoczynku

Aktualnie, na rynku pracy poszukiwani są wykwalifikowani specjaliści. Osoby posiadające uprawnienia UDT, pozwalające na wykonywanie pracy w zawodzie konserwatora UTB, mogą liczyć na atrakcyjne zarobki. Jest to dobry wybór dla osób chętnych zmienić swoją pracę na lepiej płatną. Windy oraz podesty dla osób niepełnosprawnych są obowiązkowym elementem większości inwestycji we współczesnym budownictwie. W związku z tym zapotrzebowanie na osoby posiadające pozwolenia na konserwacje urządzeń tego typu rośnie wraz z kolejnymi inwestycjami budowlanymi. 

Kwalifikacje 

Uprawnienia zdobyte na szkoleniu konserwatora urządzeń transportu bliskiego są ważne przez 5 lat. Po tym okresie należy ponownie podejść do egzaminu UDT i otrzymać z niego pozytywny wynik, aby odnowić swoje świadczenia zawodowe. 

Jak wygląda kurs na konserwatora urządzeń transportu bliskiego? 

Podobnie jak w przypadku innych kursów, które znajdują się w ofercie firmy OSO, także ten na konserwatora UTB składa się z trzech części: teoretycznej, praktycznej oraz egzaminu końcowego.   

Część teoretyczna Część praktyczna Egzamin końcowy 
Kursanci dowiadują się w tej części szkolenia informacji na temat: BHP pracy z urządzeniami transportu bliskiego, ich konstrukcji, różnych rodzajów urządzeń oraz prowadzenia dokumentacji potrzebnej do konserwacji. Ta część szkolenia odbywa się w formie wykładów prowadzonych przez naszą profesjonalną kadrę szkoleniowców. Na potrzeby klientów istnieje także możliwość zorganizowania tej części szkolenia w formie zdalnej. W części praktycznej uczestnicy mogą poćwiczyć umiejętności związane z eksploatacją oraz konserwacją urządzeń transportu bliskiego w bezpiecznym i kontrolowanym otoczeniu. Nasi szkoleniowcy skupiają się na tym, aby przekazać wiedzę pozwalającą nie tylko zaliczyć egzamin z pozytywnym wynikiem, ale także, by byli oni w stanie bezpiecznie oraz sprawnie pracować z urządzeniami transportu bliskiego. Kurs konserwatora urządzeń transportu bliskiego w OSO kończy się egzaminem przed komisją wyznaczoną przez UDT. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin teoretyczny składa się z pytań otwartych oraz zamkniętych sprawdzających wiedzę dotyczącą BHP oraz budowy i zastosowania urządzeń. Egzamin praktyczny polega na poprawnym wykonywaniu przed komisją szeregu czynności związanych z konserwacją oraz eksploatacją urządzeń transportu bliskiego. Pozytywne zaliczenie obu części egzaminu zapewnia uczestnikom pozwolenie do pracy w zawodzie konserwatora UTB. 
 

Ile trwa kurs na konserwatora urządzeń transportu bliskiego? 

podnośnik masztowy na budowie

Marka OSO oferuje kursy dla osób na każdym poziomie doświadczenia. W zależności od tego kurs może trwać od kilku do kilkunastu dni. W przeciągu tego czasu kursanci zdobywają wiedzę oraz doświadczenie potrzebne, aby mogli sami stawiać pierwsze kroki przy konserwacji urządzeń tego typu. Dla osób chętnych jedynie odnowić nabyte już wcześniej uprawnienia, nasza firma oferuje kursy przypominające i aktualizujące wiedzę. Osoby chętne poszerzyć swoje kompetencje zawodowe lub zapewnić swoim pracownikom dodatkowe szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Terminy szkoleń otwartych umieszczane są na naszej stronie. Zachęcamy właścicieli firm i grupy zorganizowane do kontaktu z naszymi konsultantami. Przygotują oni zindywidualizowaną ofertę dla każdego zleceniodawcy szkolenia. 

O nas 

Działamy na rynku szkoleniowym już od wielu lat. Posiadamy wykwalifikowanych i obeznanych mentorów, którzy w innowacyjny sposób dzielą się z uczestnikami kursu własnymi doświadczeniami. Swoją siedzibę mamy w Warszawie, jednak działamy na terenie całego kraju i poza jego granicami. Oferujemy szereg szkoleń z zakresu obsługi urządzeń, m.in. żurawi, podestów ruchomych czy ładowarek teleskopowych, ale również szkolenia z uprawnień G1, G2, G3, kursy spawalnicze czy wysokościowe. Prowadzimy szkolenia otwarte, według harmonogramu, który dostępny jest na naszej stronie lub u naszych konsultantów pod numerem telefonu. Chętnie realizujemy także szkolenia zamknięte dla firm i grup zorganizowanych. Proponujemy atrakcyjne ceny i dojazd w miejsce uzgodnione z klientem.

Zobacz także: