Навчання для отримання дозволу на експлуатацію плавучих кранів

Zapraszamy na kurs na uprawnienia na żurawie pływające  

Żuraw pływający na wodzie

Żurawie pływające, często nazywane są też żurawiami pokładowymi lub statkowymi. Są to urządzenia wykorzystywane w transporcie morskim i portowym, oraz przy pracach в офшорній зоні. Służą one głównie do przemieszczania ładunków i załadowywania kontenerów na statki. Często wykorzystuje się je do pracy na platformach wiertniczych.  

Żurawie pływające podlegają pod dozór techniczny, właśnie dlatego osoby chcące zacząć pracę jako konserwatorzy lub operatorzy tych urządzeń muszą zdać kurs i zdobyć uprawnienia pozwalające na pracę na tym stanowisku. Kurs oferowany przez nas pozwala na zdobycie potrzebnych kwalifikacji, a nasza wykwalifikowana kadra sprawi, że zdanie go będzie łatwe i przyjemne.  

Курс навчання  

Kurs na operatora i konserwatora żurawi pływających składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych.  Kończy się on egzaminem państwowym, którego pozytywny wynik upoważania do otrzymania stosownych uprawnień. Teoretyczna część kursu prowadzona jest stacjonarnie w naszym centrum szkoleniowym. Istnieje też możliwość odbycia zajęć w formie zdalnej na naszej platformie online.  

Zajęcia praktyczne odbywają się na żurawiach pływających pod okiem wykwalifikowanego operatora. Zajęcia prowadzone w ten sposób wpływają korzystnie na komfort osoby biorącej udział w szkoleniu oraz sprawiają, że wiedzę przyswaja się w sposób szybszy i przyjemniejszy.  

Dodatkowo pragniemy poinformować, że każdy uczestnik kursu otrzymuje pomocnicze materiały dydaktyczne.  

żuraw pływający w porcie

Іспит

Kurs kończy się egzaminem państwowym, który zdaje się przed komisja powołaną przez właściwą jednostkę dozoru technicznego, tj. TDT.   

Dokumenty, które otrzymasz 

Po zdaniu egzaminu kursant otrzymuje imienne zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi lub konserwacji odpowiedniego typu żurawia. Zaświadczenie to jest wydawane przez jednostkę TDT. Uprawnienia te są ważne w kraju, jak i za granicą. Dodatkowo, istnieje możliwość wydania dokumentów w języku polskim, jak i angielskim.  

Zaświadczenie na operatora żurawi pływających ważne jest przez 5 lat od dnia jego wydania. Oczywiście istnieje możliwość przedłużenia kwalifikacji po wypełnieniu odpowiednich dokumentów.  

Podstawowe zagadnienia objęte tematyką kursu: 

 • budowa żurawi,  
 • zagadnienia BHP, 
 • ogólne informacje o żurawiach,  
 • zabezpieczenia mechaniczne żurawi,  
 • obowiązki operatorów żurawi przed pracą, po pracy i w jej trakcie,  
 • zabezpieczenia elektryczne żurawi,  
 • wiadomości na temat dozoru technicznego,  
 • urządzenia przeładunkowe, chwytające i eksploatacja zawieszenia,  
 • zajęcia praktyczne na żurawiach. 

Program szkolenia na konserwatora żurawi pływających obejmuje także m.in. dokumentację techniczną urządzenia, zasady konserwacji i modernizacji maszyn oraz wymianę części i płynów.  

Szkolenie z obsługi i konserwacji żurawi pływających

Warunki, które trzeba spełnić by wziąć udział w kursie: 

 • не молодше 18 років, 
 • stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy zawodzie operatora lub konserwatora żurawia (potwierdzone orzeczeniem lekarza medycyny pracy), 
 • wykształcenie minimum podstawowe. 

Powody, dla których warto wziąć udział w naszych kursach szkoleniowych: 

 • profesjonalnie przeprowadzone kursy,  
 • indywidualne podejście do każdego kursanta,  
 • wykwalifikowana i doświadczona kadra, 
 • konkurencyjne ceny,  
 • nowoczesne metody szkoleniowe. 

Koszt odbycia szkolenia na uprawnienia na żurawie pływające: 

Ціна kursu uzależniona jest od kilku czynników:  

 • wybranej kategorii uprawnień, 
 • liczby osób biorących udział w kursie,  
 • sposobu organizacji szkolenia.  

Polecamy także inne profesjonalne szkolenia na uprawnienia na żurawie, takie jak: 

Żuraw pływający na tle nieba
 • стаціонарні крани,  
 • мобільні крани (uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych),  
 • залізничні крани,  
 • żurawie przewoźne i przenośne (uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych) w tym tzw. HDS oraz specjalistyczne żurawie do drewna tzw. forwarder lub do zrywki harvester,  
 • залізничних кранах і на залізничному транспорті, 
 • żurawie wieżowe i szybkomontujące (uprawnia do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz szynowych).  

ПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ:

1. Jak wygląda egzamin na żurawie pływające?

Egzamin składa się z części pisemnej (teoretycznej) i praktycznej. Aby zaliczyć część pisemną wystarczy odpowiedzieć prawidłowo na określoną liczbę pytań. Po tym zostaje się dopuszczonym do egzaminu praktycznego sprawdzającego umiejętności obsługi lub konserwacji żurawia.

2. Jak długo ważne są uprawnienia na operatora żurawia pływającego?

Kwalifikacje operatorów żurawi pływających ważne są przez 5 lat, tyle samo ważne są uprawnienia konserwatorów żurawi. Po upływie tego okresu należy uprawnienia przedłużyć. 

Дивіться також: