Opplæring for flytekraner

Velkommen til sertifikatkurset for flytekraner  

Flytekran på vann

Flytekraner kalles også ofte dekkskraner eller skipskraner. De er utstyr som brukes til transport til sjøs og i havner, og i arbeid offshore. De brukes hovedsakelig til å flytte last og laste containere på skip. De brukes ofte til arbeid på oljeplattformer.  

Flytekraner er underlagt teknisk tilsyn, og derfor må personer som ønsker å begynne å jobbe med vedlikehold eller som operatører av disse innretningene, bestå et kurs og få en kvalifikasjon som gir dem rett til å jobbe i denne stillingen. Kurset vi tilbyr gjør det mulig for deg å oppnå de nødvendige kvalifikasjonene, og vårt kvalifiserte personale vil gjøre det enkelt og morsomt å bestå det.  

Opplæringsforløp  

Flytekranfører- og vedlikeholdskurset består av teoretisk og praktisk undervisning. Kurset avsluttes med en statlig eksamen, og bestått eksamen gir rett til å få de relevante autorisasjonene. Den teoretiske delen av kurset holdes i vårt opplæringssenter. Det er også mulig å ta kurset på avstand via vår nettbaserte plattform.  

Den praktiske undervisningen foregår på flytekraner under oppsyn av en kvalifisert operatør. Denne måten å gjennomføre undervisningen på gjør det enklere for eleven å lære, og gjør læringen raskere og morsommere.  

I tillegg vil vi gjerne informere om at alle kursdeltakerne får undervisningsmateriell som støtte.  

Flytekran i havnen

Eksamen

Kurset avsluttes med en statseksamen, som avlegges for en kommisjon oppnevnt av det kompetente tekniske kontrollorganet, det vil si TDT.   

Dokumentene du vil motta 

Etter bestått eksamen får eleven et personlig kvalifikasjonsbevis for å kunne betjene eller vedlikeholde den aktuelle krantypen. Dette sertifikatet utstedes av TDT-enheten. Kvalifikasjonen er gyldig både i Norge og i utlandet. I tillegg er det mulig å utstede dokumentene både på polsk og engelsk.  

Flytekranførerbeviset er gyldig i fem år fra utstedelsesdatoen. Det er selvfølgelig mulig å forlenge kvalifikasjonen etter å ha fylt ut de relevante dokumentene.  

Grunnleggende temaer som dekkes i kurset: 

 • konstruksjon av kraner,  
 • helse- og sikkerhetsspørsmål, 
 • generell informasjon om kraner,  
 • mekanisk beskyttelse for kraner,  
 • Kranførerens oppgaver før, etter og under arbeidet,  
 • elektrisk beskyttelse for kraner,  
 • nyheter om teknisk tilsyn,  
 • håndterings- og gripeutstyr og drift av oppheng,  
 • praktisk undervisning om kraner. 

Opplæringsprogrammet for en flytekranvedlikeholder omfatter blant annet teknisk dokumentasjon av utstyret, prinsippene for maskinvedlikehold og oppgradering, samt utskifting av deler og væsker.  

Opplæring i drift og vedlikehold av flytekraner

Betingelser for å delta på kurset: 

 • minst 18 år gammel, 
 • god helse for å kunne arbeide som kranfører eller vedlikeholdspersonell (attestert av en arbeidsmedisinsk lege), 
 • minimum grunnskoleutdanning. 

Gode grunner til å delta på våre opplæringskurs: 

 • profesjonelt gjennomførte kurs,  
 • individuell tilnærming til hver enkelt student,  
 • kvalifiserte og erfarne medarbeidere, 
 • konkurransedyktige priser,  
 • moderne treningsmetoder. 

Kostnaden for å ta opplæringskurset for flytekranlisens: 

Pris Forløpet avhenger av flere faktorer:  

 • den valgte rettighetskategorien, 
 • antall personer som deltar på kurset,  
 • måten opplæringen er organisert på.  

Vi anbefaler også andre profesjonelle kranførerkurs som f.eks: 

En trane svever mot himmelen
 • stasjonære kraner,  
 • mobilkraner (gir tillatelse til bruk av mobile, mobile og bærbare kraner og stasjonære kraner),  
 • skinnemonterte kraner,  
 • mobile og transportable kraner (gir deg rett til å føre mobile og transportable kraner og stasjonære kraner), inkludert HDS og spesialkraner for tømmer, såkalte skutere eller hogstmaskiner,  
 • jernbanekraner og jernbanekjøretøy, 
 • tårn- og høyhastighetskraner (gir tillatelse til drift av tårn- og høyhastighetskraner og jernbanekraner).  

SPØRSMÅL OG SVAR:

1. Hva er eksamen for flytekraner?

Eksamen består av en skriftlig (teoretisk) og en praktisk del. For å bestå den skriftlige delen må du bare svare riktig på et visst antall spørsmål. Etter dette blir du tatt opp til en praktisk eksamen som tester evnen din til å betjene eller vedlikeholde en kran.

2. Hvor lenge er et flytekranførerbevis gyldig?

Flytekranførerbevisene er gyldige i 5 år, samme periode som for kranvedlikeholderbevisene. Etter denne perioden må autorisasjonene fornyes. 

Se også