Визначення охорони здоров'я та безпеки

Здоров'я та безпека на робочому місці - це набір загальних правил, які встановлюють загальні принципи виконання робіт у безпечний та гігієнічний спосіб. Центральний інститут охорони праці визначає охорону праці як сукупність правових норм і заходів науково-дослідного, організаційного і технічного характеру, метою яких є забезпечення працівникові належних умов праці для максимально продуктивного виконання ним своєї роботи. Основним завданням охорони праці є також створення для працівника умов, що виключають будь-яку небезпеку або надмірне розумове чи фізичне навантаження, а також нейтралізація подразників, які можуть призвести до професійних захворювань.

Що таке здоров'я та безпека?

Зображення з підписом курсу.

Охорона праці визначається як повністю самостійна наукова галузь, основною метою якої є формування знань про належні умови праці. Ця наука розглядає питання з низки суміжних галузей, таких як ергономіка, економіка праці, медицина праці, психологія праці та технічна безпека.

Правила охорони здоров'я та безпеки на робочому місці

 • Конституція Республіки Польща,
 • Трудовий кодекс, а також підзаконні нормативно-правові акти, що його імплементують,
 • Закон про пожежну безпеку,
 • Закон про безпечність харчових продуктів та харчування,
 • окремі закони, в яких викладені положення, що стосуються охорони здоров'я та безпеки на робочому місці,
 • нормативно-правовий акт з переліком робіт, які є небезпечними, важкими або шкідливими для здоров'я вагітних жінок та жінок, які годують груддю,
 • Положення про безпеку та гігієну праці при виконанні ручних вантажно-розвантажувальних робіт,
 • положення про охорону здоров'я та безпеку праці, що містяться в колективному договорі та правилах внутрішнього трудового розпорядку,
 • положення про охорону здоров'я та безпеку, що містяться в угоді про дистанційну роботу або в нормативних документах.

Найважливіші концепції охорони здоров'я та безпеки

Охорона праці - Це сукупність умов, які повинні бути дотримані на робочому місці, щоб гарантувати безпеку людей, які працюють і перебувають на робочому місці. У Польщі Національна інспекція праці (PIP) є організацією, що здійснює нагляд за безпекою на робочих місцях.

Гігієна праці - Термін "гігієна" походить від грецького слова hygieinos, що перекладається як "здоровий". Сьогодні до обов'язків гігієністів праці входить: вивчення інтенсивності факторів, що мають шкідливий вплив на здоров'я, виявлення небезпек для здоров'я, присутніх у робочому середовищі, та профілактика заходів, що сприяють зміцненню здоров'я.

Концепція добробуту - про добробут складається з умов, необхідних для підтримки повноцінного здоров'я. Якщо не вистачає хоча б одного елемента, це може вплинути на результат. Коли на робочому місці виникають проблеми, вони можуть спричинити захворювання. Кожне робоче місце має дбати про добробут своїх працівників, адже лише завдяки цьому можлива ефективна робота.

Фізичне благополуччя - Він відповідає за забезпечення працівника належними умовами праці, які не впливають негативно на його фізіологічні процеси. Фізичне благополуччя включає, наприклад, кондиціонер у сонячному приміщенні, доступ до туалету та засобів гігієни, а також забезпечення місця, де працівник може спокійно поїсти.

Психічне благополуччя - Важливо підтримувати адекватний психічний стан працівника. Задоволення від роботи та можливість розвитку і самореалізації допомагають позбутися стресу і пов'язаних з ним наслідків для здоров'я.

Соціальне благополуччя - це стосується емоційної сфери, кожен повинен відчувати себе потрібним і цінним на своєму робочому місці. Роботодавець повинен мати певний зв'язок з колегами. Підтримка у складних і стресових ситуаціях дає можливість ефективно вирішувати проблеми і позитивно функціонувати в професійній групі.

Імідж здоров'я та безпеки.

Основна інформація про курс з охорони праці, розроблений для тих, хто виконує особливо небезпечні роботи.

У наш час багато організацій і компаній організовують курси з охорони праці та техніки безпеки. Наша компанія вирішила організувати курс з охорони здоров'я та безпеки для людей, які щодня мають справу з особливо небезпечною роботою, що ставить під загрозу їхнє здоров'я та життя. Навчання проводиться у формі інструктажу, заняття проводяться спеціалізованою командою експертів у галузі охорони здоров'я, безпеки праці та пожежної безпеки. Навчання є відкритим і проводиться щодня у зручний час і місці як для компаній, так і для приватних осіб. Основною метою навчального курсу є оновлення, збагачення та поглиблення знань і навичок з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Тематика курсу включає в себе:

 • правові та організаційні вимоги до осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки,
 • ідентифікація та оцінка ступеня ризику при виконанні робіт підвищеної небезпеки,
 • вміння експлуатувати обладнання, використовувати засоби індивідуального захисту, необхідні для виконання робіт з підвищеною небезпекою,
 • безпека в організації особливо небезпечних робіт.

Програма інструктажу з охорони праці та техніки безпеки включає в себе

 • нормативно-правові акти з охорони здоров'я та безпеки, що базуються на положеннях, пов'язаних з виконанням особливо небезпечних робіт,
 • ризики від факторів, присутніх при виконанні особливо небезпечних робіт,
 • використання засобів індивідуального захисту,
 • принципи роботи з нещасними випадками
 • принципи надання першої медичної допомоги,
 • профілактичні заходи, протипожежний захист для особливо небезпечних робіт.
 1.  Приклади робіт, які є особливо небезпечними для працівника: будівельні, демонтажні, ремонтні та монтажні роботи, що проводяться без зупинки роботи робочого місця або його частини;
 2. в резервуарах, каналах, всередині технічного обладнання та інших небезпечних замкнутих просторах;
 3. з використанням небезпечних матеріалів;
 4. на висоті;
 5. у камерах згоряння котлів, димоходах, електрофільтрах, циліндрах котлів, бункерах, каналах і воронках жолобів, а також у резервуарах для рідкого та газоподібного палива.