curso de soldadura

Una técnica de unión de metal utilizando alambre como aglutinante.CZYM JEST SPAWANIE 

Spawanie to proces spajania metali z użyciem ciepła topiącego brzegi metalu z użyciem spoiwa lub bez w sposób trwały w celu uzyskania ciągłości materiałowej w miejscu połączenia. W spawalnictwie istnieje wiele metod spajania metali. Najpopularniejsze z nich to: 

  • spawanie gazowe 
  • spawanie łukowe elektrodami otulonymi 
  • spawanie w osłonach gazowych 
  • spawanie łukiem krytym 

 METODA SPAWANIA GAZOWEGO 

Spawanie gazowe jest techniką łączenia metali z użyciem drutu jako spoiwa, stapianych w płomieniu spalania gazu palnego z tlenem. W metodzie tej stosuje się głównie acetylen, między innymi ze względu na temperaturę spalania dochodzącą do ok. 3100 stopni C, co pozwala spawaczowi na łatwe i szybkie wykonanie czynności spawania. 

SPAWANIE ŁUKOWE ELEKTRODAMI OTULONYMI 

Technika spawania elektrodami otulonymi, polega na utworzeniu łuku spawalniczego pomiędzy topliwą elektrodą, a materiałem spawanym. Tworząc spoinę z nadtopionych krawędzi nadtopionych metali z metalami znajdującymi się w otulinie stapianego rdzenia elektrody. Krystalizująca się w jeziorku spawalniczym spoina, tworzy osłonę gazową złożoną głównie z CO2, CO i H2O jak również powłokę żużlową, chroniącą przed dostępem tlenu i azotu z atmosfery. Spawanie elektrodami otulonymi, to zwykle technika manualna, wymagająca od spawacza wysokich kwalifikacji, będącą jednocześnie, najbardziej uniwersalną dla wielu materiałów dzięki szerokiej gamie elektrod, szerokiemu spektrum regulacji parametrów i różnorodności pozycji spawania. 

SPAJANIE METALI W OSŁONACH GAZOWYCH 

Spawanie łukowe w osłonach gazowych z użyciem elektrod topliwych -GMA (z ang. Gas Metal Arc), jest najczęściej stosowaną metodą w tworzeniu konstrukcji metalowych. Ze względu na stosowanie gazów o odmiennych charakterystykach, metodę tą dzielimy na MIG (z ang. Metal Inert Gas) i MAG (z ang. Metal Active Gas). W spawaniu MIG stosujemy gazy obojętne takie jak argon czy hel, natomiast w MAG zastosowanie znajdują gazy chemicznie aktywne, takie jak dwutlenek węgla, tlen, wodór, azot czy tlenek azotu. Stosowane osobno lub też w połączeniu z helem czy argonem. 

TECHNIKA SPAWANA ŁUKIEM KRYTYM 

Spawanie łukiem krytym, potocznie nazywanym spawaniem pod topnikiem, jest najczęściej metodą zmechanizowaną z uwagi na wysoką precyzję procesu. Łuk jarzący się między elektrodą podawaną w sposób ciągły, a łączonymi metalami przykryty jest warstwą ziarnistego topnika. W ten sposób użyty topnik stabilizuje łuk, chroni jeziorko spawalnicze przed wpływem powietrza atmosferycznego na skład chemiczny stopiwa. 

Na naszych kursach pod okiem wykwalifikowanych trenerów – specjalistów w swojej dziedzinie zdobędziesz w teorii i praktyce niezbędne kwalifikacje i umiejętności poznając techniki i zasady spawalnictwa. W naszej ofercie znajdują się szkolenia o różnym stopniu zaawansowania, także dla chcących odnowić uprawnienia. Nasze kursy zgodne są z aktualnymi przepisami i regulacjami prawnymi. 

Kursy przygotowujące do egzaminu na uprawnienia G1, G2, G3. 

 KURS   ZAKRES WIEDZY 
 G1  Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną 
 G2  Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne 
 G3  Urządzenia, instalacje i sieci gazowe, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe 

Podział metod spawania łukowego w otulinie gazów ochronnych.