Svetsutbildning

En teknik för att sammanfoga metall med hjälp av tråd som bindemedel.VAD ÄR SVETSNING?

Svetsning är en process för att binda samman metaller med hjälp av värme för att smälta metallens kanter med eller utan användning av en fyllnadsmetall på ett permanent sätt för att uppnå materialkontinuitet vid skarven. Det finns många metoder för att svetsa ihop metaller vid svetsning. De vanligaste av dessa är:

  • gassvetsning
  • bågsvetsning med täckta elektroder
  • gasskyddad svetsning
  • svetsning med nedsänkt båge

GAS-SVETSNINGSMETOD.

Gassvetsning är en teknik för att sammanfoga metaller med hjälp av en tråd som tillsatsmetall, som smälts i en brinnande låga av en brännbar gas med syre. Acetylen används främst i denna metod, inte minst på grund av dess förbränningstemperatur på upp till cirka 3100 grader C, vilket gör att svetsaren kan utföra svetsningen enkelt och snabbt.

BÅGSVETSNING MED TÄCKTA ELEKTRODER

Svetsning med täckta elektroder innebär att en svetsbåge bildas mellan en smältbar elektrod och det material som ska svetsas. Den bildar en svets från den smälta metallens överflödiga kanter med metallerna i den smälta elektrodens kärna. Svetsen, som kristalliseras i svetsbadet, bildar en gassköld som huvudsakligen består av CO2, CO och H2O samt en slaggbeläggning som skyddar mot syre och kväve från atmosfären. Svetsning med täckta elektroder är vanligtvis en manuell teknik som kräver att svetsaren är mycket skicklig, men är samtidigt den mest mångsidiga för många material tack vare det breda utbudet av elektroder, det breda spektrumet av justeringsparametrar och de många olika svetslägena.

SVETSNING MED GASSKYDDAD METALL

Gasmetallbågsvetsning med förbrukningselektroder -GMA (Gas Metal Arc) är den vanligaste metoden för metallkonstruktion. På grund av användningen av gaser med olika egenskaper delas denna metod in i MIG (Metal Inert Gas) och MAG (Metal Active Gas). Vid MIG-svetsning används inerta gaser som argon eller helium, medan MAG använder kemiskt aktiva gaser som koldioxid, syre, väte, kväve eller lustgas. Dessa används ensamma eller i kombination med helium eller argon.

TEKNIK FÖR SVETSNING MED NEDSÄNKT BÅGE

Submergerad bågsvetsning, allmänt känd som flussvetsning, är den vanligaste mekaniserade metoden på grund av processens höga precision. Den glödande ljusbågen mellan en kontinuerligt tillförd elektrod och de metaller som ska sammanfogas täcks av ett lager granulärt flussmedel. På så sätt stabiliserar flussmedlet ljusbågen och skyddar svetsbadet från atmosfärisk lufts påverkan på legeringens kemiska sammansättning.

I våra kurser får du under ledning av kvalificerade utbildare - specialister inom sitt område - de nödvändiga kvalifikationerna och färdigheterna i teori och praktik samtidigt som du lär dig om svetstekniker och principer. Vårt utbud omfattar utbildningar på olika nivåer, även för dem som vill förnya sina kvalifikationer. Våra kurser uppfyller gällande lagstiftning och föreskrifter.

Uppdelning av metoder för svetsning med skyddad gasbåge.