Por qué merece la pena hacer un mantenimiento regular de las plataformas móviles

podest ruchomy przejezdny - podnośnik koszowy

Podstawowe informacje o podestach ruchomych

Podesty ruchome to maszyny pozwalające na dotarcie do wysokich miejsc w głównej mierze w lokalizacjach, gdzie postawienie klasycznego rusztowania nie jest możliwe. Zbudowane są z trzech elementów: nadwozia, dźwigu podnoszącego oraz platformy roboczej. Dźwig, który zamontowany jest na nadwoziu i podnosi platformę roboczą na pożądaną wysokość. Pozwala to na dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Dzięki temu możemy również zaoszczędzić czas oraz środki. Podesty ruchome sprawdzą się w miejscach, gdzie postawienie rusztowania zajmowałoby zbyt dużo czasu.  

Están sujetos a supervisión técnica. Para utilizar estos equipos, es necesario disponer de las autorizaciones pertinentes. También es necesario llevar registros técnicos de los equipos e inspeccionarlos periódicamente.  

Quién inspecciona las plataformas móviles 

Naprawami oraz przeglądami urządzeń mogą zajmować się wyłącznie konserwatorzy posiadający kwalifikacje UDT. Takie uprawnienia można nabyć na dedykowanym kursie. Zagadnienia poruszane na szkoleniu są przygotowywane pod wymogi egzaminacyjne UDT. Doświadczenie oraz podejście instruktorów do kursantów pozwalają na naukę nawet osobom, które nie posiadają doświadczenia.  

podest ruchomy wiszący serwis, naprawa, konserwacja

Servicio e inspecciones periódicas de plataformas móviles  

Podesty ruchome są urządzeniami podlegającymi dozorowi technicznemu. Tak jak inne urządzenia wykorzystywane do prac na wysokościach muszą być poddawane regularnym przeglądom oraz konserwacji. Dzięki temu możemy utrzymać urządzenia w odpowiednim stanie technicznym czy też zminimalizować ryzyko usterki. Pomoże to również w zwiększeniu efektywności oraz wydajności pracy takich urządzeń. Ważne jest, aby nie czekać na pojawienie się awarii, tylko regularnie sprawdzać stan techniczny urządzeń. 

¿Cuándo dar servicio a las plataformas móviles? 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko operatorowi podestu ruchomego, ale również osobom, które znajdują się w pobliżu, konieczne jest regularne wykonywanie przeglądów oraz napraw urządzeń. Maszyny, które przeznaczone są do pracy na wysokościach muszą być w pełni sprawne. Istotne jest przestrzeganie wyznaczonych terminów prawnych, które wyznaczają, kiedy mają odbyć się przeglądy podestów.  Na rynku jest wiele firm zajmujących się konserwacją oraz naprawą podestów ruchomych. Istnieje możliwość wykonania usług serwisowych w miejscu, które wybiera klient.  

Los accidentes y fallos más comunes de las plataformas móviles y sus causas  

Naprawa i serwis podestów ruchomych konieczne jest zwykle w przypadku wystąpienia awarii bądź usterki, które uniemożliwiają dalsze, bezpieczne użytkowanie urządzeń. 

podest ruchomy nożycowy szkolenie

Los accidentes más comunes durante el uso de los equipos incluyen: 

  • Nadmierny załadunek podestów; 
  • Upadki z wysokości;  
  • Kolizje z obiektami budowlanymi;  
  • Kolizje z elementami konstrukcyjnymi; 
  • Porażenia prądem. 

Powyżej wymienione wypadki zazwyczaj są skutkiem kilku przyczyn nieprawidłowego użytkowania podestów ruchomych. Możemy do nich zaliczyć: eksploatowanie podestów nie stosując się do przepisów BHP, zwłaszcza do przepisów dotyczących braku właściwych środków ochrony osobistej czy też nieprawidłowego podwyższania wysokości roboczej urządzenia. Do czynników, które zwiększają ryzyko wypadku, zaliczamy także niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak: nadmierne opady, ograniczona przejrzystość powietrza czy też porywisty wiatr.  

Servicio para plataformas móviles 

Do działań serwisowych, których celem jest utrzymanie lub przywrócenie urządzenia do stanu, który będzie umożliwiał jego dalsze użytkowanie, zalicza się różne działania naprawcze oraz konserwacyjne. Serwis podestów ruchomych obejmuje m.in. naprawy układów elektrycznych i hydraulicznych, serwis konstrukcji nośnej, kompleksową regenerację oraz remonty silników czy układów podnoszenia.  

Encargue las reparaciones a profesionales. Esto garantizará que el equipo pueda utilizarse con seguridad y eficacia.