Dlaczego warto robić regularne przeglądy podestów ruchomych

podest ruchomy przejezdny - podnośnik koszowy

Podstawowe informacje o podestach ruchomych

Podesty ruchome to maszyny pozwalające na dotarcie do wysokich miejsc w głównej mierze w lokalizacjach, gdzie postawienie klasycznego rusztowania nie jest możliwe. Zbudowane są z trzech elementów: nadwozia, dźwigu podnoszącego oraz platformy roboczej. Dźwig, który zamontowany jest na nadwoziu i podnosi platformę roboczą na pożądaną wysokość. Pozwala to na dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Dzięki temu możemy również zaoszczędzić czas oraz środki. Podesty ruchome sprawdzą się w miejscach, gdzie postawienie rusztowania zajmowałoby zbyt dużo czasu.  

Są one objęte dozorem technicznym. Do obsługi takich urządzeń konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Konieczne jest również prowadzenie dokumentacji technicznej urządzeń oraz regularny ich przegląd.  

Kto zajmuje się przeglądami podestów ruchomych 

Naprawami oraz przeglądami urządzeń mogą zajmować się wyłącznie konserwatorzy posiadający kwalifikacje UDT. Takie uprawnienia można nabyć na dedykowanym kursie. Zagadnienia poruszane na szkoleniu są przygotowywane pod wymogi egzaminacyjne UDT. Doświadczenie oraz podejście instruktorów do kursantów pozwalają na naukę nawet osobom, które nie posiadają doświadczenia.  

podest ruchomy wiszący serwis, naprawa, konserwacja

Serwis i przeglądy okresowe podestów ruchomych  

Podesty ruchome są urządzeniami podlegającymi dozorowi technicznemu. Tak jak inne urządzenia wykorzystywane do prac na wysokościach muszą być poddawane regularnym przeglądom oraz konserwacji. Dzięki temu możemy utrzymać urządzenia w odpowiednim stanie technicznym czy też zminimalizować ryzyko usterki. Pomoże to również w zwiększeniu efektywności oraz wydajności pracy takich urządzeń. Ważne jest, aby nie czekać na pojawienie się awarii, tylko regularnie sprawdzać stan techniczny urządzeń. 

Kiedy wykonać serwis podestów ruchomych? 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko operatorowi podestu ruchomego, ale również osobom, które znajdują się w pobliżu, konieczne jest regularne wykonywanie przeglądów oraz napraw urządzeń. Maszyny, które przeznaczone są do pracy na wysokościach muszą być w pełni sprawne. Istotne jest przestrzeganie wyznaczonych terminów prawnych, które wyznaczają, kiedy mają odbyć się przeglądy podestów.  Na rynku jest wiele firm zajmujących się konserwacją oraz naprawą podestów ruchomych. Istnieje możliwość wykonania usług serwisowych w miejscu, które wybiera klient.  

Najczęściej występujące wypadki i awarie podestów ruchomych i ich przyczyny  

Naprawa i serwis podestów ruchomych konieczne jest zwykle w przypadku wystąpienia awarii bądź usterki, które uniemożliwiają dalsze, bezpieczne użytkowanie urządzeń. 

podest ruchomy nożycowy szkolenie

Do najczęstszych wypadków podczas użytkowania urządzeń zaliczamy: 

  • Nadmierny załadunek podestów; 
  • Upadki z wysokości;  
  • Kolizje z obiektami budowlanymi;  
  • Kolizje z elementami konstrukcyjnymi; 
  • Porażenia prądem. 

Powyżej wymienione wypadki zazwyczaj są skutkiem kilku przyczyn nieprawidłowego użytkowania podestów ruchomych. Możemy do nich zaliczyć: eksploatowanie podestów nie stosując się do przepisów BHP, zwłaszcza do przepisów dotyczących braku właściwych środków ochrony osobistej czy też nieprawidłowego podwyższania wysokości roboczej urządzenia. Do czynników, które zwiększają ryzyko wypadku, zaliczamy także niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak: nadmierne opady, ograniczona przejrzystość powietrza czy też porywisty wiatr.  

Serwis podestów ruchomych 

Do działań serwisowych, których celem jest utrzymanie lub przywrócenie urządzenia do stanu, który będzie umożliwiał jego dalsze użytkowanie, zalicza się różne działania naprawcze oraz konserwacyjne. Serwis podestów ruchomych obejmuje m.in. naprawy układów elektrycznych i hydraulicznych, serwis konstrukcji nośnej, kompleksową regenerację oraz remonty silników czy układów podnoszenia.  

Naprawy należy zlecać profesjonalistom. Będziemy mieć wtedy pewność, że urządzenia będziemy mogli bezpiecznie i wydajnie użytkować.