Квалификационный курс по монтажу фланцев

budowa połączenia kołnierzowego

Szkolenie w OSO 

Центр подготовки операторов posiada w swojej ofercie kurs montażu połączeń kołnierzowych. Naszym celem jest nauczenie montażystów prawidłowej instalacji i bezpiecznej eksploatacji urządzeń ciśnieniowych: zbiorników, rurociągów, armatury i przewodów, wymagających znajomości wiedzy z rzetelnego źródła z zakresu BHP oraz teorii i praktyki. 

Программа обучения 

Program szkolenia – teoria Program szkolenia – praktyka Что мы предлагаем? 
Typy połączeń kołnierzowych Практические занятия по сборке фланцевых соединений. Сертификат TÜV на польском и английском языках. 
Znajomość najczęstszych usterek i jak im zapobiegać Выбор средств индивидуальной защиты и осмотр рабочего места. Необходимые навыки, требуемые для работы монтажником. 
Typy uszczelek i ich cechy Проверка и выбор прокладок для сборки. Тщательная подготовка к экзаменам, охватывающая знание теории и практики. 
Ogólne środki bezpieczeństwa i higieny pracy Последовательность действий при сборке и разборке фланцевых соединений. Конкурентоспособные цены по сравнению с другими поставщиками обучения. 
Bezpieczny demontaż połączeń kołnierzowych Испытание на герметичность готового фланцевого соединения. Организация обучения на территории клиента. 
Przygotowanie powierzchni uszczelniającej Уход и наблюдение за работой инструктора. Сертификат о прохождении обучения, а также необходимые учебные материалы. 

Выплаты 

połączenie kołnierzowe

Oferujemy kompleksowe szkolenie, dzięki któremu będą mogli Państwo zdobyć certyfikat TÜV (zgodnie z normą PN–EN 1591–4), uprawniający do wykonywania i nadzoru połączeń kołnierzowych na terenie całej Polski oraz innych krajów europejskich. Po odbyciu pełnego zakresu szkolenia, którego nadzorem będzie zajmowała się wysoko wykwalifikowana kadra, przeprowadzamy egzamin, sprawdzający wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne kandydata. Po zaliczeniu obu sprawdzianów, otrzymają Państwo uprawnienia UDT oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.  

О нас

Szkolenia w Ośrodku Szkolenia Operatorów prowadzone są na terenie całej Polski, spełniając wymogi Urzędu Dozoru Technicznego. Aby zapoznać się z полное предложение szkoleniową oraz innymi usługami świadczonymi przez OSO, serdecznie zapraszamy na naszą oficjalną stronę internetową oraz do kontaktu telefonicznego. 

grafika opisująca kurs

См. также: