Kurs i flensmontering

Flensmontør for rørledninger

Hvilke kurs tilbyr vi? 

Våre kurs er intet mindre enn omfattende opplæringskurs for dine ansatte. De gir dem profesjonell, TÜV-sertifisert kunnskap om både de praktiske og teoretiske aspektene ved montering av flensforbindelser. 

På kursene våre fokuserer vi på å sikre at alle fremtidige montører tilegner seg kompetanse til å montere og bruke trykkpåkjente installasjoner på en sikker måte. Vi snakker om apparater som tanker, rørnettverk, koblinger og til og med slanger.  

Opplæringsmateriellet vårt, både praktisk og teoretisk, er en pålitelig kilde til informasjon, først og fremst om helse- og sikkerhetsregler som er nødvendige for å utføre flensmontering. 

Hva lærer vi i teoriundervisningen? 

I en montørjobb er ikke bare praktisk kunnskap viktig, men også teori. Før medarbeiderne sendes ut på byggeplassen, må de vite hva de skal jobbe med. Derfor legger vi stor vekt på et velutviklet teoribegrep.  

På denne måten vil fremtidige montører være godt forberedt på feltaktiviteter og praktiske oppgaver på forhånd. De lærer seg navnene, hvilke trinn som er nødvendige for å utføre oppgavene og hvordan tingene de kommer i kontakt med på arbeidsplassen, fungerer. 

arbeidere blant rør og stillaser

I teorikursene våre vil studentene derfor lære: 

 • hvilke typer og typer flensforbindelser det finnes, 
 • hva som er de vanligste feilene installatørene støter på, og hva som kan gjøres for å minimere forekomsten av dem, 
 • mer om egenskaper og typer tetninger, 
 • om sikre metoder for demontering av flensforbindelser, 
 • hvordan de skal forberede tetningsflaten, 
 • Alt om helse og sikkerhet på arbeidsplassen. 

Og hva venter eleven på praksisopplæringen? 

Når teoriopplæringen er fullført, er det tid for praksis. Dette er hva som venter fremtidige montører under denne typen opplæring: 

 • Fremfor alt får du muligheten til å øve deg på å montere flensforbindelser,
 • lærer du de ulike trinnene som inngår i montering og demontering av flensforbindelser, 
 • lærer du hvordan du velger tetninger og hvordan du inspiserer dem, 
 • vil du forstå hvordan overvåking av flensfuger utføres, 
 • Hvordan du kan forberede deg til arbeidet samtidig som du overholder helse- og sikkerhetsreglene, 
 • lærer du hvordan du velger riktig verktøy til jobben. 
Installasjon av flensede skjøter i vannledninger

Vi forventer at kandidatene 

 • 18 år eller eldre, 
 • minst grunnskoleutdanning,
 • attester fra en bedriftslege.

Fra vår side tilbyr vi: 

 • det tidligere nevnte TÜV-sertifikatet på to språk - engelsk og polsk, 
 • et sertifikat for fullført opplæring, 
 • det nødvendige opplæringsmateriellet, 
 • muligheten til å arrangere kurs i bedriftens lokaler, 
 • prisliste skreddersydd etter dine behov. 

Det er verdt å huske på at våre fagutdannede medarbeidere sørger for at potensielle montører er godt forberedt til eksamen for å få godkjent sine ferdigheter. Dette omfatter både teori og praksis. 

Vi inviterer deg derfor til å ta kontakt med oss og de andre tjenestene vi tilbyr.

SPØRSMÅL OG SVAR:

1. Trenger mine ansatte kurs i flensforbindelser?

Så mye som mulig. Takket være opplæringskursene våre får de utvidet kunnskapen sin. Dette bekreftes med et eget sertifikat, både på polsk og engelsk.

2. Er det lurt å velge kurs på dette tidspunktet?

Ja, du må aldri utsette mulighetene til å utvikle medarbeidernes kunnskaper og ferdigheter. 

3. Er flensmontørkursene effektive?

Selvfølgelig. Gjennom veiledet praksis og teorikurs vil de ansatte få faglig kunnskap og tilegne seg nye ferdigheter.

4. Bidrar kursene til økt sikkerhet på arbeidsplassen?

Så mye som mulig. En erfaren medarbeider er en trygg medarbeider.

Se også