Курс авторизации TDT для железнодорожных кранов

Żuraw kolejowy

Żuraw kolejowy to specjalistyczny pojazd kolejowy wykorzystywany do przemieszczania ładunków w poziomie bądź pionie. Używa się go do prac remontowych, ładunkowych budowlanych, gospodarczych czy także do usuwania skutków katastrof kolejowych.  

W większości maszyny te posiadają własny napęd, dzięki czemu mogą się one przemieszczać z niewielką prędkością. Powyższe żurawie również podlegają pod dozór techniczny. Aby zostać operatorem lub konserwatorem takiego urządzenia trzeba posiadać odpowiednie uprawnienia.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z наше предложение szkoleniowej. Tym razem proponujemy Państwu kurs na uprawniania na żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych. 

Szkolenie na operatora żurawia kolejowego

Cel i przebieg kursu  

Celem naszego szkolenia jest efektowne i kompleksowe przygotowanie kursantów do egzaminu państwowego TDT na uprawnienia do obsługi i konserwacji żurawi kolejowych.  

Курс обучения

Kurs na operatora bądź konserwatora żurawi kolejowych obejmuje zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne, a kończy się egzaminem państwowym zdawanym przed komisją egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego i wydaniem stosownych uprawnień po jego zaliczeniu z wynikiem pozytywnym. 

Część teoretyczna kursu prowadzona jest fizycznie w naszym centrum szkoleniowym lub też zdalnie, w zależności od rodzaju formy, którą Państwo wybiorą.  

Zajęcia praktyczne odbywają się na maszynach w naszym центр lub u klienta.  

Każdy uczestnik naszego kursu otrzymuje dodatkowe materiały dydaktyczne. 

Konserwacja dźwigu kolejowego

Program szkolenia zawiera: 

 • информация о техническом надзоре, 
 • bezpieczeństwo i higienę pracy, 
 • maszynoznawstwo specjalistyczne – budowa żurawi, 
 • eksploatacja dźwigów, obowiązki operatorów żurawi, 
 • serwisowanie dźwigów, obowiązki konserwatorów żurawi,  
 • ogólne informacje o żurawiach stacjonarnych, 
 • практические занятия по кранам.  

Dlaczego warto przystąpić do naszych kursów na uprawnienia? 

Jesteśmy firmą działającą na polu szkoleń już od wielu lat. Przez ten czas pozyskaliśmy wyspecjalizowaną i kompetentną kadrę szkoleniowców. Nasze ceny są zawsze dobierane indywidualnie po obraniu odpowiedniej formy szkolenia i porozumieniu z klientem.  

Szkolenia na uprawnienia TDT

Jakie są wymogi, aby wziąć udział w kursie? 

Wystarczy mieć ukończone 18 lat, posiadać wykształcenie na poziomie minimum podstawowym oraz otrzymać od lekarza zaświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do podjęcia pracy w charakterze operatora lub konserwatora żurawia kolejowego. 

Na naszej stronie mogą Państwo znaleźć też kursy dla operatorów i konserwatorów innych maszyn, zaliczają się do nich m.in.: 

 • вилочные погрузчики,  
 • краны, 
 • мобильные платформы,  
 • pozostałe rodzaje żurawi.  

Мы с нетерпением ждем возможности работать с вами. Jesteśmy otwarci na wszystkie wasze pytania. 

Prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny, wszystkie informacje kontaktowe znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ:

1. Gdzie odbywają się kursy?

Kursy odbywają się w naszej siedzibie w Warszawie lub w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę. Część teoretyczna zazwyczaj odbywa się stacjonarnie w naszej placówce, ale istnieje też możliwość uczestnictwa online, za to część praktyczna odbywa się na placu szkoleniowym z wykorzystaniem żurawia pod okiem instruktora.

2. Czym jest żuraw kolejowy?

Dźwig kolejowy to specjalistyczny pojazd kolejowy wykorzystywany do przemieszczania ładunków. Używany jest do prac remontowych, budowlanych, gospodarczych czy ładunkowych.

См. также: