TDT-godkjenningskurs for jernbanekraner

Jernbanekran

En skinnekran er et spesialisert jernbanekjøretøy som brukes til å flytte last horisontalt eller vertikalt. Den brukes til reparasjonsarbeid, lasting på anleggsarbeid, gårdsarbeid eller til gjenoppretting etter jernbanekatastrofer.  

For det meste er disse maskinene selvgående, slik at de kan bevege seg i lav hastighet. Disse kranene er også underlagt teknisk tilsyn. For å bli operatør eller vedlikeholdsansvarlig for en slik maskin er det nødvendig å være kvalifisert.

Du er hjertelig velkommen til å benytte deg av vårt tilbud kurs. Denne gangen tilbyr vi et kurs for godkjenning av jernbanekraner og jernbanekjøretøy. 

Opplæring for jernbanekranførere

Kursets formål og forløp  

Målet med opplæringen er å forberede deltakerne på en effektiv og omfattende måte til den statlige TDT-prøven for lisens til å betjene og vedlikeholde jernbanekraner.  

Opplæringsforløp

Kurset for å bli jernbanekranfører eller -vedlikeholder omfatter teoretisk og praktisk undervisning og avsluttes med en statlig eksamen for en eksamenskommisjon fra Transport Technical Supervision og utstedelse av den relevante kvalifikasjonen etter bestått eksamen. 

Den teoretiske delen av kurset gjennomføres enten fysisk på vårt opplæringssenter eller som fjernundervisning, avhengig av hvilken form du velger.  

Den praktiske undervisningen foregår på maskiner i vår sentrum eller i kundens lokaler.  

Alle kursdeltakere får tilsendt ekstra undervisningsmateriell. 

Vedlikehold av jernbanekraner

Opplæringsprogrammet omfatter blant annet 

 • informasjon om teknisk tilsyn, 
 • helse og sikkerhet på arbeidsplassen, 
 • spesialisert maskinteknikk - krankonstruksjon, 
 • drift av kraner, kranførerens ansvar, 
 • service på kraner, vedlikehold av kraner,  
 • generell informasjon om stasjonære kraner, 
 • praktisk undervisning om kraner.  

Hvorfor ta rettighetskursene våre? 

Vi har drevet med opplæring i mange år. I løpet av denne tiden har vi opparbeidet oss et spesialisert og kompetent team av trenere. Prisene våre fastsettes alltid individuelt etter at vi har valgt riktig opplæringsform og blitt enige med kunden.  

TDT-kvalifiseringsopplæring

Hva er kravene for å delta på kurset? 

Alt du trenger å gjøre er å være minst 18 år gammel, ha minimum grunnskoleutdanning og ha legeerklæring på at du ikke har noen medisinske kontraindikasjoner for å jobbe som kranfører eller vedlikeholdsarbeider på jernbane. 

På nettstedet vårt finner du også kurs for operatører og vedlikeholdsansvarlige for andre maskiner: 

 • gaffeltrucker,  
 • kraner, 
 • mobile plattformer,  
 • andre typer kraner.  

Vi ser frem til å samarbeide med deg. Vi er åpne for alle dine spørsmål. 

Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon; all kontaktinformasjon finner du på vår hjemmeside.

SPØRSMÅL OG SVAR:

1. Hvor finner kursene sted?

Kursene finner sted i våre lokaler i Warszawa eller på et sted som kunden angir. Den teoretiske delen foregår vanligvis i våre lokaler, men det er også mulig å delta på nettet, mens den praktiske delen foregår på treningsområdet med bruk av kran under tilsyn av en instruktør.

2 Hva er en jernbanekran?

En jernbanekran er et spesialisert jernbanekjøretøy som brukes til å flytte last. Den brukes til reparasjons-, konstruksjons-, nytte- eller lastearbeid.

Se også