Курс выживания в море (SS) 

Kurs Przetrwanie na morzu – dla osób pracujących w środowisku morskich farm wiatrowych  

Центр подготовки операторов ОГО serdecznie zaprasza na kurs Sea Survival (SS) – Przetrwanie na morzu.  

Nasze szkolenie Sea Survival koncentruje się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem oraz odpowiednim zachowaniem się na obszarze wód otwartych, od linii brzegowej aż po turbinę wiatrową na morzu (оффшор). Uczestnik po skończonym kursie będzie posiadał niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające skuteczne działanie i podejmowanie prewencyjnych kroków na każdym etapie działań morskich – od obszaru brzegowego aż po instalację na morzu lub turbinę wiatrową (WTG). 

Oferujemy szkolenia zgodne ze standardami GWO, co gwarantuje wysoki poziom nauczania. Kursanci zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną będą mogli wykorzystać do skutecznej pracy poza obszarem lądowym, zawsze zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi GWO Sea Survival. 

W naszym ośrodku kładziemy duży nacisk na możliwość zdobycia kompetencji i wiedzy pod nadzorem ekspertów w danej dziedzinie. Nasz ośrodek oferuje kursy Sea Survival na terenie całego kraju, w tym w naszej głównej siedzibie w Warszawie oraz w oddziałach terenowych, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak i zamkniętych. Decydując się na udział w szkoleniu Przetrwanie na morzu, mogą Państwo liczyć na atrakcyjne warunki finansowe. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących lokalizacji kursów zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail. 

Kurs Sea Survival – główny cel 

Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom wiedzę niezbędną do zrozumienia wielu istotnych zagadnień związanych z pracą w obszarze farm morskich. Kurs ma na celu wykształcenie właściwych nawyków zachowania się zarówno w typowych, codziennych sytuacjach, jak i w przypadkach awaryjnych w kontekście energetyki wiatrowej na morzu. Dzięki połączeniu teorii z praktyką program szkoleniowy zapewnia kompleksowe przygotowanie do radzenia sobie i przetrwania na otwartym morzu. 

Kurs Sea Survival – program 

Szkolenie GWO Sea Survival dotyczy głównie praktycznych zajęć przeprowadzanych w warunkach wodnych, mających na celu przygotowanie uczestników do radzenia sobie na otwartym morzu. Posiadanie umiejętności pływania nie jest wymagane, ale pozwoli ono na skuteczne opanowania manewrów w tego typu środowisku. Program szkolenia obejmuje także zagadnienia prawne związane z pracą na morzu oraz wprowadzenie do pojęć takich jak MOB, PLB, SAR i GDMSS.  

Kurs skupia się na zagrożeniach charakterystycznych dla środowiska morskiego, takich jak szok termiczny, hipotermia czy ryzyko podtopienia. Uczestnicy zdobędą umiejętności związane z bezpieczną ewakuacją w sytuacjach zagrożenia oraz właściwym zachowaniem się podczas przemieszczania się między turbiną a jednostką transportującą (CTV). Program obejmuje także naukę ratowania siebie i innych osób oraz sposoby właściwego wzywania pomocy ratunkowej. 

Po ukończeniu szkolenia Sea Survival uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu: 

 • organizacji przestrzeni i obowiązujących przepisów na morskich farmach wiatrowych, aby kursanci byli świadomi swoich ról, zadań i zasad panujących w tym środowisku, 
 • zrozumienia znaczenia właściwego ubioru i zachowania się w obszarze morskich farm wiatrowych, 
 • rozpoznawania i skutecznej reakcji na symptomy szoku termicznego, hipotermii oraz zagrożenia utonięciem w warunkach morskich, 
 • odpowiedniego i bezpiecznego korzystania z osobistego sprzętu ratunkowego (LSA) i sprzętu ochrony indywidualnej (ŚOI), w tym pełne zrozumienie ich funkcji i ograniczeń, 
 • globalnego systemu łączności i alarmowania GMDSS (Global Maritime Distress and Safety Systems) oraz procedur poszukiwania i ratowania (SAR), 
 • postępowania w sytuacjach awaryjnych występujących na morzu, 
 • rozpoznania zagrożeń i ryzyka związanego z przemieszczaniem się oraz skutecznego stosowania środków zapobiegawczych zgodnie z procedurami i wyposażeniem LSA i ŚOI dostępnym na miejscu, 
 • bezpiecznego zachowania się na instalacjach, statkach oraz turbinach wiatrowych w różnych warunkach, w tym w sytuacjach awaryjnych i ewakuacyjnych, 
 • bezpiecznego przenoszenia się razem ze sprzętem między nabrzeżem a statkiem oraz między statkiem a turbiną wiatrową, 

Nasz kurs umożliwi także zdobycie umiejętności udzielania pomocy w sytuacjach Man Overboard (MOB). 

Kurs Sea Survival – certyfikacja  

Центр подготовки операторов CSO аккредитован DNV и GWO. 

Nasze szkolenie Sea Survival przeprowadzane jest zgodnie z aktualnym standardem GWO Basic Safety Training.  

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji i umiejętności do pracy w obszarze morskich farm wiatrowych. Certyfikat stanowi oficjalne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz potwierdza gotowość do bezpiecznej pracy na otwartym morzu. 

Срок действия сертификата составляет 24 месяца. Мы рекомендуем участникам обновить обучение до истечения этого срока, чтобы поддерживать свою квалификацию и знания в актуальном состоянии. 

Kurs Sea Survival – wymagania umożliwiające uczestnictwo 

Для того чтобы пройти обучение, связанное с работой на высоте, необходимо выполнить определенные требования: 

 • минимальный возраст 18 лет, 
 • минимум среднее образование, 
 • действующую справку от врача-профпатолога, подтверждающую отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к работе на высоте более трех метров, 
 • социальное страхование или страхование от несчастных случаев, 
 • имея идентификационный номер WINDA, 
 • правильно заполненную медицинскую анкету, 
 • odzież potrzebna do przebywania w środowisku wodnym, 
 • платное обучение, 
 • действительный документ, удостоверяющий личность, например, удостоверение личности. 

Максимальное количество участников в группе - 10-12 человек.   

Kurs Sea Survival – koszt  

Opłata za szkolenie Sea Survival jest ustalana indywidualnie. Wpływa na nią liczba osób uczestniczących w kursie. Dla większych grup przewidziane są atrakcyjne rabaty. 

Kurs Sea Survival – miejsce prowadzenia zajęć 

Наше обучение odbywają się w różnych lokalizacjach, między innymi w Warszawie oraz w naszych oddziałach regionalnych na terenie całej Polski. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących lokalizacji kursów zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail. 

Подробную информацию об открытых курсах можно найти на нашем сайте. Если вы заинтересованы в закрытом обучении, мы рекомендуем вам связаться с нашим центром, чтобы мы могли подготовить индивидуальное предложение с учетом ваших потребностей. 

Если у вас есть вопросы о наших курсах, пожалуйста, не стесняйтесь контактный телефон или электронная почта. Наша команда готова ответить на все вопросы и развеять любые сомнения. Мы также приглашаем вас посетить наш центр, где мы будем рады представить наше предложение и подготовить коммерческое предложение для заинтересованных лиц. 

Zapraszamy serdecznie do Ośrodka Szkolenia Operatorów OSO na kursy Sea Survival – Przetrwanie na morzu w Warszawie oraz na terenie całego kraju. 

См. также: