Kurs Sea Survival (SS) 

Kurs Przetrwanie na morzu – dla osób pracujących w środowisku morskich farm wiatrowych  

Ośrodek Szkolenia Operatorów OSO serdecznie zaprasza na kurs Sea Survival (SS) – Przetrwanie na morzu.  

Nasze szkolenie Sea Survival koncentruje się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem oraz odpowiednim zachowaniem się na obszarze wód otwartych, od linii brzegowej aż po turbinę wiatrową na morzu (offshore). Uczestnik po skończonym kursie będzie posiadał niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające skuteczne działanie i podejmowanie prewencyjnych kroków na każdym etapie działań morskich – od obszaru brzegowego aż po instalację na morzu lub turbinę wiatrową (WTG). 

Oferujemy szkolenia zgodne ze standardami GWO, co gwarantuje wysoki poziom nauczania. Kursanci zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną będą mogli wykorzystać do skutecznej pracy poza obszarem lądowym, zawsze zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi GWO Sea Survival. 

W naszym ośrodku kładziemy duży nacisk na możliwość zdobycia kompetencji i wiedzy pod nadzorem ekspertów w danej dziedzinie. Nasz ośrodek oferuje kursy Sea Survival na terenie całego kraju, w tym w naszej głównej siedzibie w Warszawie oraz w oddziałach terenowych, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak i zamkniętych. Decydując się na udział w szkoleniu Przetrwanie na morzu, mogą Państwo liczyć na atrakcyjne warunki finansowe. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących lokalizacji kursów zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail. 

Kurs Sea Survival – główny cel 

Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom wiedzę niezbędną do zrozumienia wielu istotnych zagadnień związanych z pracą w obszarze farm morskich. Kurs ma na celu wykształcenie właściwych nawyków zachowania się zarówno w typowych, codziennych sytuacjach, jak i w przypadkach awaryjnych w kontekście energetyki wiatrowej na morzu. Dzięki połączeniu teorii z praktyką program szkoleniowy zapewnia kompleksowe przygotowanie do radzenia sobie i przetrwania na otwartym morzu. 

Kurs Sea Survival – program 

Szkolenie GWO Sea Survival dotyczy głównie praktycznych zajęć przeprowadzanych w warunkach wodnych, mających na celu przygotowanie uczestników do radzenia sobie na otwartym morzu. Posiadanie umiejętności pływania nie jest wymagane, ale pozwoli ono na skuteczne opanowania manewrów w tego typu środowisku. Program szkolenia obejmuje także zagadnienia prawne związane z pracą na morzu oraz wprowadzenie do pojęć takich jak MOB, PLB, SAR i GDMSS.  

Kurs skupia się na zagrożeniach charakterystycznych dla środowiska morskiego, takich jak szok termiczny, hipotermia czy ryzyko podtopienia. Uczestnicy zdobędą umiejętności związane z bezpieczną ewakuacją w sytuacjach zagrożenia oraz właściwym zachowaniem się podczas przemieszczania się między turbiną a jednostką transportującą (CTV). Program obejmuje także naukę ratowania siebie i innych osób oraz sposoby właściwego wzywania pomocy ratunkowej. 

Po ukończeniu szkolenia Sea Survival uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu: 

 • organizacji przestrzeni i obowiązujących przepisów na morskich farmach wiatrowych, aby kursanci byli świadomi swoich ról, zadań i zasad panujących w tym środowisku, 
 • zrozumienia znaczenia właściwego ubioru i zachowania się w obszarze morskich farm wiatrowych, 
 • rozpoznawania i skutecznej reakcji na symptomy szoku termicznego, hipotermii oraz zagrożenia utonięciem w warunkach morskich, 
 • odpowiedniego i bezpiecznego korzystania z osobistego sprzętu ratunkowego (LSA) i sprzętu ochrony indywidualnej (ŚOI), w tym pełne zrozumienie ich funkcji i ograniczeń, 
 • globalnego systemu łączności i alarmowania GMDSS (Global Maritime Distress and Safety Systems) oraz procedur poszukiwania i ratowania (SAR), 
 • postępowania w sytuacjach awaryjnych występujących na morzu, 
 • rozpoznania zagrożeń i ryzyka związanego z przemieszczaniem się oraz skutecznego stosowania środków zapobiegawczych zgodnie z procedurami i wyposażeniem LSA i ŚOI dostępnym na miejscu, 
 • bezpiecznego zachowania się na instalacjach, statkach oraz turbinach wiatrowych w różnych warunkach, w tym w sytuacjach awaryjnych i ewakuacyjnych, 
 • bezpiecznego przenoszenia się razem ze sprzętem między nabrzeżem a statkiem oraz między statkiem a turbiną wiatrową, 

Nasz kurs umożliwi także zdobycie umiejętności udzielania pomocy w sytuacjach Man Overboard (MOB). 

Kurs Sea Survival – certyfikacja  

Ośrodek Szkolenia Operatorów OSO posiada akredytację nadaną przez DNV i GWO. 

Nasze szkolenie Sea Survival przeprowadzane jest zgodnie z aktualnym standardem GWO Basic Safety Training.  

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji i umiejętności do pracy w obszarze morskich farm wiatrowych. Certyfikat stanowi oficjalne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz potwierdza gotowość do bezpiecznej pracy na otwartym morzu. 

Ważność certyfikatu wynosi 24 miesiące. Zalecamy uczestnikom odświeżenie szkolenia przed upływem tego okresu, aby zachować aktualność ich kwalifikacji i wiedzy. 

Kurs Sea Survival – wymagania umożliwiające uczestnictwo 

Aby móc wziąć udział w szkoleniach związanych z pracą na wysokości, istnieją pewne wymagania, które należy spełnić: 

 • wiek minimum 18 lat, 
 • wykształcenie minimum średnie, 
 • aktualne zaświadczenie uzyskane od lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości powyżej trzech metrów, 
 • opłacona składka ZUS bądź ubezpieczenie NW, 
 • posiadanie numeru identyfikacyjnego WINDA ID, 
 • prawidłowo wypełniona ankieta medyczna, 
 • odzież potrzebna do przebywania w środowisku wodnym, 
 • uregulowana opłata za przeprowadzenie szkolenia, 
 • ważny dokument tożsamości, np. dowód osobisty. 

Maksymalna liczba uczestników w grupie wynosi 10-12 osób.   

Kurs Sea Survival – koszt  

Opłata za szkolenie Sea Survival jest ustalana indywidualnie. Wpływa na nią liczba osób uczestniczących w kursie. Dla większych grup przewidziane są atrakcyjne rabaty. 

Kurs Sea Survival – miejsce prowadzenia zajęć 

Nasze szkolenia odbywają się w różnych lokalizacjach, między innymi w Warszawie oraz w naszych oddziałach regionalnych na terenie całej Polski. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących lokalizacji kursów zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail. 

Na naszej stronie internetowej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące otwartych kursów. W przypadku zainteresowania szkoleniem zamkniętym zachęcamy do kontaktu z naszym ośrodkiem, abyśmy mogli przygotować spersonalizowaną ofertę dostosowaną do potrzeb Klienta. 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszych kursów, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Nasz zespół jest gotowy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości. Serdecznie zapraszamy również do odwiedzenia naszego ośrodka, gdzie chętnie przedstawimy naszą ofertę i przygotujemy wycenę dla zainteresowanych osób. 

Zapraszamy serdecznie do Ośrodka Szkolenia Operatorów OSO na kursy Sea Survival – Przetrwanie na morzu w Warszawie oraz na terenie całego kraju. 

Zobacz także: