Kurs i overlevelse til sjøs (SS) 

Kurs i overlevelse til sjøs - for deg som jobber i et havvindparkmiljø  

CSO Operatøropplæringssenter inviterer deg hjertelig til kurset Sea Survival (SS).  

Vår Sea Survival-opplæring fokuserer på sikkerhet og riktig oppførsel i åpent vann, fra strandlinjen til vindturbinen til havs (offshore). Etter endt kurs vil deltakeren ha de nødvendige kunnskapene og ferdighetene for å kunne handle effektivt og iverksette forebyggende tiltak i alle faser av offshorevirksomheten - fra landområdet til offshoreinstallasjonen eller vindturbinen (WTG). 

Vi tilbyr opplæring i henhold til GWO-standarder, noe som garanterer et høyt læringsnivå. Elevene vil være i stand til å bruke den teoretiske og praktiske kunnskapen de har tilegnet seg til å jobbe effektivt utenfor land, og alltid opprettholde de høyeste sikkerhetsstandardene i samsvar med GWOs retningslinjer for sjøoverlevelse. 

På senteret vårt legger vi stor vekt på muligheten til å tilegne seg kompetanse og kunnskap under veiledning av eksperter på området. Senteret vårt tilbyr kurs i sjøoverlevelse over hele landet, både på hovedkontoret vårt i Warszawa og ute i felten, både i form av åpne og lukkede kurs. Hvis du bestemmer deg for å delta på et Sea Survival-kurs, kan du regne med attraktive økonomiske betingelser. 

Hvis du vil ha mer informasjon om kurssteder, oppfordrer vi deg til å kontakte oss på telefon eller e-post. 

Overlevelseskurs til sjøs - hovedmål 

Kurset er utformet for å gi deltakerne den kunnskapen som er nødvendig for å forstå de mange viktige problemstillingene som er involvert i arbeidet med havvindparker. Kurset tar sikte på å utvikle de rette atferdsvanene for både typiske hverdagssituasjoner og nødsituasjoner i forbindelse med offshore vindkraft. Ved å kombinere teori og praksis gir opplæringsprogrammet omfattende forberedelser til å takle og overleve på åpent hav. 

Overlevelseskurs til sjøs - program 

GWO-kurset i sjøoverlevelse handler hovedsakelig om praktiske aktiviteter som gjennomføres i et vannmiljø for å forberede deltakerne på å håndtere det åpne havet. Det er ikke nødvendig å kunne svømme, men det vil gjøre det mulig å mestre manøvreringen i denne typen miljø på en effektiv måte. Opplæringsprogrammet omfatter også juridiske spørsmål knyttet til arbeid til sjøs og en innføring i begreper som MOB, PLB, SAR og GDMSS.  

Kurset fokuserer på farer som er spesifikke for det marine miljøet, for eksempel termisk sjokk, hypotermi og risiko for oversvømmelse. Deltakerne vil lære ferdigheter knyttet til sikker evakuering i nødsituasjoner og riktig oppførsel når de beveger seg mellom en turbin og et transportfartøy (CTV). Programmet omfatter også hvordan man redder seg selv og andre, og hvordan man tilkaller nødhjelp på riktig måte. 

Etter å ha fullført kurset i sjøoverlevelse vil deltakerne ha tilegnet seg kunnskap om: 

 • romorganisering og gjeldende regelverk på havvindparker, slik at studentene er klar over sine roller, oppgaver og regler i dette miljøet, 
 • Forstå viktigheten av å kle seg og oppføre seg korrekt i området rundt havvindparker, 
 • gjenkjenne og reagere effektivt på symptomene på varmesjokk, hypotermi og drukningsfare under marine forhold, 
 • hensiktsmessig og sikker bruk av personlig overlevelsesutstyr (LSA) og personlig verneutstyr (PPE), inkludert full forståelse av deres funksjoner og begrensninger, 
 • Global Maritime Distress and Safety Systems (GMDSS), kommunikasjons- og varslingssystem og prosedyrer for søk og redning (SAR), 
 • håndtering av nødsituasjoner til sjøs, 
 • gjenkjenne farer og risikoer forbundet med bevegelsen og effektivt iverksette forebyggende tiltak i samsvar med prosedyrene og utstyret til LSA og personlig verneutstyret som er tilgjengelig på stedet, 
 • sikker atferd på installasjoner, fartøyer og vindturbiner under ulike forhold, inkludert nød- og evakueringssituasjoner, 
 • å bevege seg trygt med utstyret mellom kaien og fartøyet og mellom fartøyet og vindturbinen, 

Kurset gir deg også ferdigheter til å yte assistanse i situasjoner med mann over bord (MOB). 

Kurs i overlevelse til sjøs - sertifisering  

CSO Operator Training Centre er akkreditert av DNV og GWO. 

Vår opplæring i sjøoverlevelse gjennomføres i samsvar med gjeldende GWO Basic Safety Training-standard.  

På slutten av kurset vil deltakerne motta et sertifikat som bekrefter at de har tilegnet seg kvalifikasjonene og ferdighetene som kreves for å jobbe med offshore vindparker. Sertifikatet fungerer som et offisielt bevis på at kurset er fullført og bekrefter at man er klar til å arbeide trygt offshore. 

Sertifikatet er gyldig i 24 måneder. Vi anbefaler at deltakerne oppdaterer opplæringen før denne perioden utløper for å holde kvalifikasjonene og kunnskapen oppdatert. 

Overlevelseskurs til sjøs - opptakskrav 

For å kunne delta i opplæring knyttet til arbeid i høyden er det visse krav som må oppfylles: 

 • minimumsalder 18 år, 
 • minimum videregående opplæring, 
 • en aktuell attest fra en bedriftslege som bekrefter at det ikke foreligger helsemessige kontraindikasjoner mot arbeid i mer enn tre meters høyde, 
 • utbetalt trygd eller ulykkesforsikring, 
 • som har et WINDA ID-nummer, 
 • et korrekt utfylt medisinsk spørreskjema, 
 • klær som er nødvendige for å oppholde seg i et vannmiljø, 
 • betalt opplæringsavgift, 
 • et gyldig identitetsdokument, for eksempel et identitetskort. 

Maksimalt antall deltakere per gruppe er 10-12.   

Kurs i overlevelse til sjøs - kostnad  

Prisen for sjøoverlevelseskurs fastsettes individuelt. Den påvirkes av antall personer som deltar på kurset. Det gis attraktive rabatter for større grupper. 

Kurs i overlevelse til sjøs - sted 

Vår opplæring Kursene finner sted på ulike steder, blant annet i Warszawa og på våre regionale avdelinger rundt om i Polen. Hvis du vil ha mer informasjon om kursstedene, er du velkommen til å kontakte oss på telefon eller e-post. 

Se våre nettsider for informasjon om åpne kurs. Hvis du er interessert i lukkede kurs, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med senteret vårt, slik at vi kan utarbeide et personlig tilbud tilpasset dine behov. 

Hvis du har spørsmål om kursene våre, er du velkommen til å kontakte oss. kontakt per telefon eller e-post. Vårt team er klar til å svare på alle spørsmål og fjerne enhver tvil. Du er også velkommen til å besøke senteret vårt, der vi gjerne presenterer tilbudet vårt og utarbeider et tilbud til interesserte. 

Vi inviterer deg hjertelig til OSO Operators' Training Centre for Sea Survival-kurs i Warszawa og i hele landet. 

Se også