Інструктаж з охорони праці - найважливіша інформація

Обов'язком кожного роботодавця є забезпечення безпечних і здорових умов праці для людей, яких він працевлаштовує на своєму підприємстві. Роботодавець також зобов'язаний навчати своїх працівників з цього питання. Кожен працівник, в свою чергу, незалежно від характеру виконуваної ним роботи, зобов'язаний категорично дотримуватися правил охорони праці та безпеки життєдіяльності - що дозволить йому безпечно виконувати покладені на нього завдання. Кодекс законів про працю зобов'язує роботодавця проводити навчання працівників з питань охорони праці не тільки до початку роботи, а й під час роботи. Варто також зазначити, що сам керівник також повинен пройти навчання з охорони праці та техніки безпеки. Інструктаж з охорони праці проводиться в робочий час та за рахунок роботодавця. Навчання з питань охорони праці можна поділити на дві групи - первинне та періодичне. Програми такого навчання складаються безпосередньо керівником підприємства або за погодженням з ним структурним підрозділом, який проводить інструктаж у цій сфері. Коли необхідно проходити курс з охорони праці? Хто конкретно зобов'язаний пройти такий курс? У чому різниця між первинною та періодичною підготовкою? Відповіді на ці та інші питання можна знайти у наступній статті. 

Хто проходить навчання з охорони праці? 

Навчанню з питань охорони праці підлягають усі працівники, у тому числі учні та учні професійно-технічних навчальних закладів, які проходять стажування на даному робочому місці. Виняток становлять особи, які вступають на роботу на ту саму посаду і вже працювали у того ж роботодавця безпосередньо перед підписанням наступного контракту. Прикладом такого винятку може бути укладення контракту на невизначений термін після закінчення випробувального терміну (звичайно з тим же роботодавцем).  

Початкове навчання 

Умовою прийняття нової особи на роботу є первинний інструктаж з питань охорони праці. Відповідно до чинного в Польщі закону, кожен працівник повинен пройти процес навчання з охорони праці. Характер і хід такого курсу залежить не тільки від займаної посади, а й від інших не менш важливих обставин. Таким чином, вимога щодо проходження первинного навчання з охорони праці включатиме: 

 • новоприйняті люди, які повинні пройти цей процес перед початком виконання своїх обов'язків; 
 • люди, які змінюють посаду на даному підприємстві (змінюється і характер роботи); 
 • всі працівники, які через зміни в технології, зміни в інструментах або інших факторів повинні змінити спосіб виконання своїх поточних обов'язків. 

Початкова підготовка складається із загального та робочого навчання. Загальний інструктаж дозволяє ознайомитися з правилами охорони праці, визначеними КЗпП, а також з правилами трудового розпорядку, що діють на даному підприємстві. У рамках загального інструктажу працівник повинен бути також ознайомлений з принципами надання першої допомоги.  

Люди, які можуть пройти цей тренінг: 

 • особи, які виконують завдання служби охорони праці (зайняті на даному робочому місці); 
 • роботодавець (за умови, що він сам виконує завдання служби охорони праці); 
 • кваліфіковані працівники служби охорони праці; 
 • працівники, які працюють на даному робочому місці та мають відповідні знання та досвід для надійного проведення курсу (вони повинні мати дійсний сертифікат про проходження необхідного навчання з охорони праці). 

Навчання на робочому місці має бути точно пов’язане з робочим середовищем даної людини. Основним завданням такого навчання є ознайомлення учасників з умовами праці та наявними можливостями для безпечного виконання своїх обов’язків. Учасників також ознайомлюють із загрозами, які стосуються займаної посади, а також як захиститися від них. Варто зазначити, що важливо, щоб особа, яка виконує обов’язки на кількох посадах, проходила кілька професійних стажувань, відповідних кожній з них. Якщо на певній посаді відбулися значні зміни, працівник повинен пройти курс, що відповідає зміненим умовам праці. Таке навчання може проводити: роботодавець та особа, яка контролює роботу інших осіб, призначена керівником. 

Таке навчання має завершуватися перевіркою знань і навичок у сфері виконуваної роботи відповідно до вивчених принципів. Це є підставою для допуску особи, яка бере участь у навчанні, до роботи на даній посаді. Варто також зазначити, що в обох випадках інструктори повинні мати необхідний досвід і пройти відповідну підготовку для цього. 

 

Періодичне навчання 

Цей тип курсу вже проводиться під час працевлаштування. Метою періодичного навчання з питань охорони праці є систематизація раніше набутих знань та їх оновлення новими нормативними документами. Перше періодичне навчання має бути проведено протягом 12 місяців після початку роботи на даній посаді, це стосується:  

 • люди, зайняті на посадах синіх комірців, 
 • інженерно-технічні працівники, 
 • конструктори, технологи, 
 • організатори виробництва, 
 • конструктори машин і технічних пристроїв 
 • особи, які виконують завдання служби охорони праці та пов'язані з відповідальністю у сфері охорони праці, 
 • адміністративні та офісні працівники 
 • інші - раніше не враховані, які пов'язані з впливом шкідливих, обтяжливих або небезпечних факторів.  

Трохи інша ситуація у роботодавців та інших осіб, які керують працівниками (керівники, майстри). У них перше періодичне навчання має бути проведено протягом 6 місяців після початку роботи на даній посаді. Періодичні курси з охорони праці закінчуються іспитом, за який відповідає організатор курсу. Проходження такого навчання підтверджується спеціальною довідкою, яка повинна зберігатися в частині Б особових справ працівника.  

Варто також пам’ятати, що періодичне навчання відрізняє від початкового навчання те, що його не обов’язково повинні проводити люди, які мають чинний сертифікат про проходження такого курсу на попередньому місці роботи або пройшли його в період з 6 до 12 місяців на посаді, аналогічній поточній посаді. Крім того, з 1 січня 2019 року від проходження періодичних курсів звільняються також адміністративні та службові працівники, які виконують обов’язки на робочих місцях, переважна діяльність яких не визначена як вище третьої категорії професійного ризику. Мова йде, наприклад, про діяльність, пов’язану з культурою, розвагами, страхуванням чи фінансовою діяльністю. 

Періодичність проходження періодичних курсів з охорони праці залежить насамперед від виду виконуваної роботи та умов, у яких вона виконується. Керівні посади вимагають такого навчання, серед іншого. один раз на 5 років. Для робітничих посад періодичні курси повинні проводитися кожні 3 роки, а для особливо небезпечних посад необхідне навчання не рідше одного разу на рік.