Formación en salud y seguridad en el trabajo y seguridad contra incendios para los empleados de la empresa

Szkolenie PPOŻ

Szkolenia BHP i PPOŻ w OSO

Głównym założeniem firmy OSO dla celów szkoleniowych jest przekazanie kursantom niezbędnej wiedzy w zakresie BHP i PPOŻ. Oferujemy indywidualne podejście do każdego kursanta zarówno w szkoleniu indywidualnym, jak i grupowym. Zaangażowani szkoleniowcy przekażą przyszłym kursantom wiedzę i umiejętności praktyczne, poprzez zajęcia wykładowe i praktyczne. Dowiesz się, jak zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom w zakładzie pracy oraz jak zażegnać zagrożenia pożarowe.

Poznaj naszą ofertę i zapewnij swoim pracownikom pozbawione ryzyka, bezpieczne miejsce pracy. 

Dla kogo szkolenia BHP i POŻ? 

Opracowaliśmy swój program szkoleniowy tak, by służył zarówno pojedynczym kursantom, jak i grupom. Prowadzimy szkolenia dla osób prywatnych i zakładów pracy. Przedsiębiorstwa w Polsce są zobligowane do zapoznania pracowników z przepisami BHP i PPOŻ. Wynika to z obowiązujących praw Kodeksu Pracy. Ważnym jest również by regularnie wysyłać stałych pracowników na aktualizację szkoleń wstępnych lub okresowych. Nie należy rezygnować ze szkoleń, pod rygorem otrzymania grzywny pieniężnej. 

Apteczka pierwszej pomocy - szkolenie BHP

Zakres tematów na kursie BHP I POŻ 

Opracowaliśmy program szkoleniowy, w którym poruszane są tematy z zakresu BHP i PPOŻ, takie jak: 

 • obsługiwanie gaśnic, 
 • stwarzanie bezpiecznego stanowiska pracy, 
 • ocenianie zagrożeń na stanowiskach pracy, 
 • zapewnianie ochrony bezpośredniej sobie i innym, 
 • reagowanie podczas sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, 
 • udzielanie pierwszej pomocy, 
 • poznanie zasad oznakowań i prowadzenia ewakuacji, 
 • przystępowanie do procedur alarmowych, 
 • unikanie zagrożeń pożarowych na stanowiskach pracy, 

Egzamin sprawdzający wiedzę – BHP I PPOŻ 

Kursy BHP i PPOŻ zostają ukończone egzaminem, potwierdzającym wiedzę kursantów. Składa się on z części teoretycznej i praktycznej. Mamy uprawnienia, by przeprowadzić go w naszym ośrodku w Warszawie lub bezpośrednio w Twojej firmie.  

Szkolenie BHP dla pracowników firm

Ważność uprawnień BHP I PPOŻ 

Po zdanym egzaminie, zostaną Ci wydane odpowiednie uprawnienia. Czas trwania kwalifikacji warunkowany jest przez prawo. Możesz starać się o uprawnienia wstępne lub okresowe, w zależności od wymagań firmy lub Twojego stanowiska pracy. Praca bez wymaganych kursów jest objęta rygorem prawnym, za co grożą grzywny pieniężne. 

 • Uprawnienia wstępne ważne są przez rok od daty ich wydania.
 • Uprawnienia okresowe ważne są przez okres sześciu miesięcy od daty ich wydania. 

¿Dónde entrenamos?

Centro de formación de las OSC znajduje się we Warszawie.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i oferujemy dla nich usługę szkoleniową, z dojazdem pod wskazany adres. Przeszkolimy grupy pracowników na terenie Twojej firmy.

Możliwe jest również odbycie części wykładowej przez kurs online.

Zapraszamy do kontaktu pracodawców i firmy oraz grupy zorganizowane.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

1. Jak długo ważne są uprawnienia BHP i PPOŻ?

Ważność kursów uzależniona jest od ich rodzaju. Kursy wstępne ważne są przez rok, natomiast kursy okresowe do 6 miesięcy. Należy je regularnie odnawiać. 

2. Czy można pracować w zakładzie pracy bez kursu BHP i PPOŻ?

Nie, jest to regulowane prawnie. Każde odstępstwo od normy może być obarczone grzywną pieniężną dla pracownika lub pracodawcy. 

Ver también: