Szkolenie z zakresu obsługi urządzeń ciśnieniowych

Szkolenie z obsługi zbiorników ciśnieniowych 

funcionamiento de los equipos de presión

Zapraszamy do skorzystania z kursu z zakresu obsługi zbiorników ciśnieniowych. Szkolenie pozwoli Ci uzyskać uprawnienia UDT z napełniania zbiorników oraz butli, które mają pojemność powyżej 350 cm3. Kurs z obsługi oraz napełniania zbiorników ciśnieniowych skierowany jest do tych, którzy chcą zajmować się zawodowo bądź już się zajmują, napełnianiem gazów i obsługą ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3.  

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Takie szkolenia muszą zrobić osoby, które są zatrudnione jako: 

 • monterzy instalacji chłodniczych, 
 • monterzy pomp ciepła, 
 • strażacy, 
 • pracownicy szpitali, 
 • pracownicy uzdrowisk, 
 • osoby pracujące w sektorze przemysłu spożywczego. 

Objetivo del curso 

Dzięki szkoleniu każdy uczestnik zdobędzie wiedzę praktyczną  i teoretyczną z zakresu samodzielnego napełniania oraz obsługi urządzeń oraz zbiorników ciśnieniowych. Takie szkolenie pozwala nam na samodzielne eksploatowanie oraz napełnianie butli z gazami.  

Nasza firma oferuje możliwość zdobycia uprawnień dla osób napełniających oraz obsługujących zbiorniki ciśnieniowe przenośne o pojemności powyżej 350 cm 3 gazami: 

 • disuelto, takimi jak acetylen, 
 • sprężonymi, m.in. powietrze, argon, azot czy tlen, 
 • skroplonymi, jak np. podtlenek azotu, amoniak czy LPG. 
zbiornik ciśnieniowy trzymany przez operatora

Jakie zagadnienia poruszane są na kursie? 

Nuestra formación to nie tylko wiedza, ale również praktyka. Na naszych kursach uczestnicy przygotowywani są do egzaminu zdawanego przed komisją powołaną przez Urzędu Dozoru Technicznego. Po odbyciu szkolenia oraz zdaniu egzaminu, otrzymasz uprawnienia, dzięki którym będziesz miał możliwość obsługi oraz napełniania zbiorników ciśnieniowych. Szkolenia prowadzone w naszej firmie są zgodnie z programem Urzędu Dozoru Technicznego. Zajmujemy się na nich takimi zagadnieniami jak np.: 

 • wykonywanie dozoru technicznego zbiorników przenośnych, 
 • badania zbiorników przenośnych, 
 • naprawy zbiorników przenośnych, 
 • szczegółowe informacje dotyczące gazów, 
 • konstrukcje zbiorników, 
 • parametry zbiorników, 
 • czynności kontrolne oraz robocze podczas napełniania zbiorników ciśnieniowych, 
 • ogólne zalecenia z zakresu BHP, 
 • ogólne zalecenia z zakresu PPOŻ. 

Autorización para operar y llenar recipientes a presión 

Po zakończeniu kursu oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu UDT, otrzymasz odpowiednie uprawnienia. Dzięki nim będziesz mógł obsługiwać oraz napełniać zbiorniki ciśnieniowe o pojemności większej niż 350 cm3. Kwalifikacja do napełniania butli jest zależna od rodzaju egzaminu. Możesz otrzymać taką kwalifikację do napełniania butli gazami: 

 • skroplonymi, 
 • comprimida, 
 • rozpuszczonymi. 

Jakim badaniom podlegają zbiorniki ciśnieniowe? 

Los equipos a presión en uso se someten a las siguientes pruebas: 

 • okresowym, 
 • eksploatacyjnym, 
 • emergencia después de un accidente o de un fallo. 

Exámenes periódicos 

Na badania okresowe składają się: 

 • revisiones internas – podczas nich robiona jest ocena wizualna stanu ścianek urządzenia ciśnieniowego. Oceniane są również jego rozłączne oraz nierozłączne połączenia oraz sprzętu zabezpieczającego, jak i ciśnieniowego. W uzasadnionych technicznie przypadkach ocena wizualna może być zastąpiona bądź też uzupełniona innymi badaniami. Jest to możliwe tak jak w przypadku próby ciśnieniowej, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z odpowiednią jednostką dozoru technicznego,  
 • revisiones externas – wykonywana jest ocena urządzenia ciśnieniowego z zewnątrz oraz ocena sprzętu w miejscach dostępnych. Jeśli jest taka możliwość, przeprowadzane są także działania osprzętu oraz przeprowadzane są próby funkcjonalne,  
 • pruebas de presión – wykorzystywane są z zasady jako próby hydrauliczne. W uzasadnionych przypadkach próbę hydrauliczną można zastąpić inną próbą lub innego rodzaju badaniem. Tak jak w przypadku rewizji wewnętrznej można to zrobić po wcześniejszym uzgodnieniu z jednostką dozoru technicznego.

Pruebas en servicio 

equipo de presión

Zakres takich badań, jak i sposób ich przygotowania, ustalany jest przez jednostki dozoru technicznego. Zależne jest to od okoliczności, które uzasadniają ich przeprowadzenie. Mogą być wykonywane: 

 • próby ciśnieniowe, 
 • rewizje wewnętrzne, 
 • rewizje zewnętrzne. 

Pueden complementarse o sustituirse por otra prueba. Se llevarán a cabo a petición del usuario del equipo a presión, especialmente en el caso de: 

 • zmiany miejsca zainstalowania, 
 • naprawy urządzenia ciśnieniowego, 
 • modernizacji urządzenia ciśnieniowego, 
 • wymiany części urządzenia, 
 • zmiany rodzaju urządzeń zasilających, 
 • stwierdzeniu uszkodzeń ścianek urządzenia, 
 • stwierdzeniu nieszczelności urządzenia. 

¿Por qué elegir el curso que ofrece nuestra empresa? 

Szkolenia w naszej firmie gwarantują wysoką skuteczność. Niemal 100% naszych kursantów może pochwalić się zdanym egzaminem UDT. Oprócz szkoleń nasz ośrodek zapewnia pomoc przy dokumentacji związanej z przystąpieniem do egzaminu. Precio kursu przeprowadzanego przez naszą placówkę zawiera zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz materiały szkoleniowe. Po ukończonym szkoleniu oraz pozytywnie zdanym egzaminie każdy z uczestników otrzymuje certyfikat z zakresu napełniania i obsługi urządzeń ciśnieniowych. Taki certyfikat jest bezterminowy oraz ważny na terenie całej Unii Europejskiej. Oprócz certyfikatu każdy uczestnik zdobywa uprawnienia kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego. 

Le invitamos a echar un vistazo a lo que ofrece nuestra empresa. 

publicidad gráfica de la formación

Ver también: