SPA - un curso para un operador de maquinaria de construcción

Szkolenia z zakresu danych maszyn budowlanych

Sobre la formación

W branży budowlanej możemy liczyć na stabilne zatrudnienie i bardzo dobre wynagrodzenie. Praca na budowie jest jednak jedną z cięższych i dość trudnych pod względem kondycji fizycznej, ale również zważywszy na warunki atmosferyczne. Dlatego tak bardzo ważne są odpowiednie kwalifikacje i niezbędne umiejętności, dzięki którym pracownicy utrzymają bezpieczne warunki pracy. 

Wymagania, jakie należy spełniać, aby móc zapisać się na curso 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:  

 • posiadać przynajmniej wykształcenie podstawowe,  
 • ser mayor de edad, 
 • posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku operatora walca drogowego, koparki lub innych maszyn budowlanych. 

Kurs i egzamin 

Realizujemy szkolenia o charakterze zamkniętym (dla grup zorganizowanych), a także otwartym (dla klientów indywidualnych). Zajęcia w naszym Centro de Formación de Operadores prowadzą doświadczeni instruktorzy i wykonawcy. Kursy kończą się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Pierwszym z nich jest egzamin teoretyczny, a drugim praktyczny. Po zdanym egzaminie IMBiGS otrzymuje się świadectwo ukończenia kursu, a także uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu na wybranym stanowisku i wpis w książeczce operatora. 

Formación para el operador de excavadora del grupo III 

Rodzaje uprawnień na koparki 

Klasa III Los permisos del Grupo III permiten trabajar con excavadoras monocazo de hasta 25 toneladas. 
Klasa I Las calificaciones del Grupo I habilitan el trabajo con excavadoras de un solo cangilón a partir de 25 toneladas. 
koparka podczas eksploatacji

Zakres i cel szkolenia na koparki jednonaczyniowe klasy I i III 

Aby uzyskać odpowiednie kwalifikacje, należy najpierw posiadać uprawnienia w klasie III, a dopiero później z I. Przepisy umożliwiają jednak zdobycie jednocześnie uprawnień z grupy III i I. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zawodu operatora koparki w zakresie grupy III oraz jak najlepsze wyszkolenie ich do egzaminu IMBiGS zdawanego przed komisją egzaminacyjną. 

Kompetencje, jakie możemy uzyskać na szkoleniu 

Biorąc udział w naszym kursie, jego uczestnicy uzyskają przede wszystkim: 

 • conocimiento de las máquinas de construcción modernas, 
 • la capacidad de utilizar documentación tecnológica y técnica, 
 • informacje dotyczące przepisów i zasad PPOŻ oraz BHP, 
 • capacidad de controlar el trabajo realizado, 
 • organización del trabajo de excavadoras en diversas condiciones climáticas, 
 • capacidad para trabajar y operar con excavadoras, 
 • przygotowanie do egzaminu IMBiGS i pracy operatora koparki, 
 • conocimiento de la realización de inspecciones y reparaciones de excavadoras. 

Curso de operador de apisonadora 

Zakres i cel szkolenia na operatora walca drogowego 

Program szkolenia obejmuje walce drogowe, czyli ich budowę, obsługę i właściwości technologiczne. W skład kursu wchodzą zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, dotyczące BHP oraz prawidłowego użytkowania i obsługi maszyn roboczych. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do opanowania kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy jako operator walców drogowych z zakresu II grupy uprawnień. Grupa ta obejmuje wszelkie wielkości i typy walców drogowych. Kurs kończy się egzaminem IMBiGS zdawanym przed komisją egzaminacyjną, przypadku, którego, jeśli kursant zdobędzie pozytywny wynik, nadawane mu są uprawnienia państwowe świadczące o zdolności wykonywania pracy przy walcach drogowych grupy II oraz wpis w książce operatora. Po zakończeniu kursu, uczestnik otrzymuje także dokument potwierdzający ukończenie przez niego szkolenia. 

Kompetencje, jakie możemy uzyskać na szkoleniu 

Biorąc udział w naszym kursie, jego uczestnicy uzyskają przede wszystkim: 

 • doświadczenie pozyskane poprzez czynne uczestnictwo wykonywaniu napraw i przeglądów walców drogowych, 
 • umiejętność kontrolowania jakości wykonanej pracy, 
 • umiejętność organizacji zakresu pracy walców drogowych w różnych warunkach atmosferycznych i klimatycznych, 
 • umiejętność kierowania organizacją pracy, 
 • umiejętność pracy z wykorzystaniem walców drogowych przeróżnych rodzajów. 
Program szkoleniowy

¿Cuál es el precio del curso? 

W porównaniu do innych firm, precio u nas jest bardzo atrakcyjna, gdyż zawsze dbamy o jej konkurencyjność, a co za tym idzie zadowolenie klienta. Ponadto, w przypadku większych grup zorganizowanych, możemy zaproponować opłacalne rabaty. Wszelkie informacje dotyczące kosztów można poznać kontaktując się z nami telefonicznie. 

¿Donde puedes encontrarnos? 

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem uprawnień zapraszamy serdecznie do naszego Ośrodka Szkolenia Operatorów. Współpracujemy z UDT, TDT, WDT oraz IMBiGS, prowadząc szkolenia nauki zawodu dla operatorów i konserwatorów urządzeń, w tym maszyn budowlanych. Dzięki nam możesz zdobyć między innymi uprawnienia na walce drogowe, koparki oraz na montera rusztowań.  Zajęcia prowadzimy w całej Polsce, m.in. w Warszawie. W przypadku szkoleń zamkniętych, jesteśmy także w stanie zrealizować szkolenie bezpośrednio u zleceniodawcy.  

Zapraszamy do współpracy

Gráficos publicitarios de la formación

Ver también: