Curso de cualificación de instalador de bridas

budowa połączenia kołnierzowego

Formación en las OSC 

Centro de formación de operadores posiada w swojej ofercie kurs montażu połączeń kołnierzowych. Naszym celem jest nauczenie montażystów prawidłowej instalacji i bezpiecznej eksploatacji urządzeń ciśnieniowych: zbiorników, rurociągów, armatury i przewodów, wymagających znajomości wiedzy z rzetelnego źródła z zakresu BHP oraz teorii i praktyki. 

Programa de entrenamiento 

Program szkolenia – teoria Program szkolenia – praktyka ¿Qué ofrecemos? 
Typy połączeń kołnierzowych Ejercicios prácticos en el campo del montaje de conexiones bridadas. Certificado TÜV en versiones en polaco e inglés. 
Znajomość najczęstszych usterek i jak im zapobiegać Selección de equipos de protección personal e inspección del lugar de trabajo. Habilidades necesarias requeridas para trabajar como instalador. 
Typy uszczelek i ich cechy Inspección y selección de juntas para montaje. Preparación exhaustiva para el examen, incluido el conocimiento de la teoría y la práctica. 
Ogólne środki bezpieczeństwa i higieny pracy Secuencia de pasos para el montaje y desmontaje de conexiones bridadas. Precios competitivos en comparación con otras empresas que brindan servicios de capacitación. 
Bezpieczny demontaż połączeń kołnierzowych Prueba de estanqueidad de la conexión de brida completa. Organización de la formación en las instalaciones del cliente. 
Przygotowanie powierzchni uszczelniającej Cuidado y supervisión del trabajo del instructor. Certificado de finalización de la formación, así como los materiales de estudio necesarios. 

Derechos 

połączenie kołnierzowe

Oferujemy kompleksowe szkolenie, dzięki któremu będą mogli Państwo zdobyć certyfikat TÜV (zgodnie z normą PN–EN 1591–4), uprawniający do wykonywania i nadzoru połączeń kołnierzowych na terenie całej Polski oraz innych krajów europejskich. Po odbyciu pełnego zakresu szkolenia, którego nadzorem będzie zajmowała się wysoko wykwalifikowana kadra, przeprowadzamy egzamin, sprawdzający wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne kandydata. Po zaliczeniu obu sprawdzianów, otrzymają Państwo uprawnienia UDT oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.  

Sobre nosotros

Szkolenia w Ośrodku Szkolenia Operatorów prowadzone są na terenie całej Polski, spełniając wymogi Urzędu Dozoru Technicznego. Aby zapoznać się z oferta completa szkoleniową oraz innymi usługami świadczonymi przez OSO, serdecznie zapraszamy na naszą oficjalną stronę internetową oraz do kontaktu telefonicznego. 

grafika opisująca kurs

Ver también: