Montador de andamios - Curso SPA

Kurs montażysty rusztowań w OSO

zamontowane rusztowania

Bienvenido al curso de montaje de andamios organizado por Centro de formación de operadores.  

Specyfika pracy jako montażysta rusztowań 

Montażysta rusztowań jest pracownikiem budowlanym odpowiedzianym za montaż oraz demontaż rusztowań. Jego zadaniem jest zadbać o to, aby cała konstrukcja była stabilna i, co najważniejsze, bezpieczna. Osoba na tym stanowisku musi posiadać umiejętności w zakresie czytania rysunku technicznego oraz planów budowy, które stanowią podstawę do prawidłowego rozstawienia rusztowania. Aby wykonywać zawód montażysty rusztowań, niezbędne jest ukończenia szkolenia zawodowego oraz zdanie egzaminu IMBiGS, do którego możesz przygotować się razem z naszą placówką szkoleniową.   

¿Quién puede inscribirse en el curso? 

Los entrenamientos de OSO están destinados tanto a individuos como a grupos organizados. El plan de estudios está estructurado para que sea posible formar personas desde cero. Todo estudiante que desee asistir a las clases deberá cumplir con los siguientes requisitos formales: 

 • haber cumplido 18 años, 
 • posiadanie minimum podstawowego wykształcenia, 
 • sin contraindicaciones sanitarias para el ejercicio de la profesión. 
montażysta na rusztowaniu

Przeciwwskazania zdrowotne 

W przypadku pracy w charakterze montażysty rusztowań, przede wszystkim, nie możesz mieć lęku wysokości. Przed przystąpieniem do kursu, kandydat kierowany jest na badania, które określają między innymi, czy dana osoba jest w stanie pracować na wysokościach powyżej trzech metrów. Monter musi cechować się dobrą sprawnością fizyczną, bowiem wspinaczka po rusztowaniach nie należy do najprostszych czynności.

Przeciwwskazania zdrowotne weryfikowane podczas badań to: 

 • defectos de la vista, 
 • zaburzenia równowagi, 
 • skłonność do omdleń, 
 • lęk wysokości, 
 • choroby centralnego i obwodowego układu nerwowego, 
 • padaczka, 
 • niedowłady kończyn, 
 • cukrzyca, 
 • choroby układu krążenia, 
 • przewlekłe choroby układu oddechowego, 
 • znaczne zaburzenia widzenia barw, 
 • niedosłuch, choroby uszu. 

¿Cómo son los registros? 

Para inscribirse en el curso, todo lo que necesita hacer es contactarnos por teléfono. El candidato podrá elegir el lugar y la fecha de la formación. Después de aceptar los términos, nos registramos en el curso.   

Programa de entrenamiento 

La parte teórica de la formación cubre temas relacionados, entre otros, con Con: 

 • podziałem i funkcjami rusztowań, 
 • budową konkretnych typów konstrukcji, 
 • zapoznaniem się z dokumentacją techniczną wykorzystywaną podczas pracy, 
 • organizacją placu budowy, 
 • zasadami bezpiecznej higieny pracy przy montażu i demontażu rusztowań. 

La parte práctica de la formación incluye: 

 • naukę czynności wykonywanych przed, w trakcie i po pracy, 
 • prawidłowe zabezpieczenie terenu pracy, 
 • ćwiczenia z zakresu montażu i demontażu rusztowań, 
 • czynności w zakresie kontroli stanu technicznego konstrukcji. 

Czym są rusztowania? – jedno z zagadnień poruszanych na zajęciach 

Zapisując się na nasz kurs, zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat rusztowań, będących konstrukcjami (najczęściej metalowymi), które pozwalają na bezpieczny dostęp do wysokich obiektów. Mówiąc szerzej o ich strukturze, każde rusztowanie zbudowane jest zazwyczaj z pionowych słupów nośnych, do których przymocowane są żerdzie poziome. Na nich ułożony jest pomost z desek. W nowoczesnych konstrukcjach pomost ten jest zbudowany z lekkich metalowych prefabrykatów, natomiast pionowe słupy wykonane są ze stalowych rur. 

Klasyfikacja i rodzaje rusztowań

Construcciónforma de usoMaterial de ejecución
 • Modular
 • Pararse
 • Especial
 • Columnar (Varsovia)
 • Estructura
 • Kozłów
 • Viga voladiza
 • Móvil (en funcionamiento)
 • Todavía
 • De madera
 • Aluminio
 • Acero
 • Otros materiales

¿Qué puedes obtener de nosotros? 

Oferujemy wysokiej jakości szkolenie i zapewniamy profesjonalną obsługę klienta w całym procesie realizacji szkolenia, od zapisu na kurs, aż do egzaminu IMBiGS.  

W cenie szkolenia otrzymujesz od nas dostęp do materiałów dydaktycznych, umieszczonych na platformie online. Znajdziesz tam między innymi filmy instruktażowe oraz przykłady pytań, jakie mogą pojawić się na części teoretycznej egzaminu.   

lugar de entrenamiento 

Szkolenia są prowadzone w naszych oddziałach w całej Polsce – znajdziesz nas m.in. w Warszawie. W przypadku szkoleń dla grup zorganizowanych oferujemy dojazd do klienta w wybrane przez niego miejsce, na terenie całego kraju.   

Egzamin IMBiGS pozwoli Ci zdobyć uprawnienia 

Abyś otrzymał uprawnienia montażysty rusztowań, wynik twojego egzaminu musi być pozytywny. Egzamin, podobnie jak szkolenie, dzieli się na dwie części. Podczas trwania części teoretycznej egzaminu otrzymujesz do wykonania test, natomiast w trakcie części praktycznej, powinieneś wykazać się umiejętnościami w zakresie montażu rusztowań. Uprawnienia monterów rusztowań wydawane są przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje Książkę Operatora Maszyn Roboczych – Książeczkę Montera Rusztowań. Uprawnienia przyznawane są bezterminowo i obowiązują na terenie całego kraju oraz w krajach UE. Praca bez posiadania uprawnień jest niezgodna z prawem.   

Perspektywy pracy w Polsce i za granicą 

montażyści podczas montażu rusztowania

Rynek pracy dla montażysty rusztowań stwarza potencjalnym kandydatom na to stanowisko duże możliwości. Posiadając odpowiednie uprawnienia, możesz znaleźć zatrudnienie w branży budowlanej – w zakładach zajmujących się stawianiem nowych budowli, remontami fasad budynków, budową mostów i tuneli oraz robotami wykończeniowymi. Monterzy rusztowań są niezbędni również w firmach zajmujących się czyszczeniem okien i elewacji, przedsiębiorstwach konstrukcyjno–montażowych, firmach oferujących budowę namiotów oraz scen na eventy masowe, a także przy tworzeniu konstrukcji wolnostojących, jak na przykład reklamy czy konserwacja kominów.  

Perspektywa pracy montera rusztowań sięga również poza granice Polski. Warto jednak zaznaczyć, że nie w każdym kraju europejskim honorowane będą uprawnienia nabyte w Polsce. Dlatego właśnie, wybierając kraj, należy zapoznać się ze stosownymi regulacjami w danym państwie. Wykonywanie zawodu montera rusztowań, w niektórych państwach europejskich, może być bardzo opłacalne. 

Elige SPA

Ośrodek Szkolenia Operatorów jest najlepszym miejscem do zdobywania kwalifikacji zawodowych. Nasz zespół tworzą instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Podczas trwania przeszkolenia staramy się wykazać indywidualnym podejściem do naszych kursantów. Dzięki nam możesz uzyskać kwalifikacje i uprawnienia! Zapraszamy do zapisów.

gráfico descriptivo de la formación

Ver también: