Kurs zur Sensibilisierung für Feuer (FAW) 

Kurs Ochrona przeciwpożarowa – dla osób pracujących w środowisku turbin wiatrowych 

Schulungszentrum für OSO-Bediener serdecznie zaprasza na kurs Fire Awareness (FAW) – Ochrona przeciwpożarowa.  

Unser Angebot kursu skierowana jest do wszystkich zainteresowanych podstawowymi zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Chcemy Państwu przekazać niezbędną wiedzę dotyczącą prewencji oraz sposobów postępowania w przypadku wybuchu pożaru, a także umiejętności właściwego korzystania ze sprzętu gaśniczego. 

Na naszych kursach przestrzegamy standardów GWO, gwarantując wysoki poziom szkolenia. Zarówno wiedza teoretyczna, jak i praktyczna zdobyta podczas kursu umożliwią skuteczną reakcję w przypadku zagrożenia pożarowego w sektorze turbin wiatrowych z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi FAW.  

W naszym ośrodku kładziemy duży nacisk na możliwość zdobycia kompetencji i wiedzy pod nadzorem ekspertów w danej dziedzinie. Nasz ośrodek oferuje kursy FAW na terenie całego kraju, w tym w naszej głównej siedzibie w Warszawie oraz w oddziałach terenowych, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak i zamkniętych. Decydując się na udział w szkoleniu Ochrona przeciwpożarowa, mogą Państwo liczyć na atrakcyjne warunki finansowe. 

Kurs FAW – główny cel 

Głównym celem kursu jest zapoznanie uczestników z fundamentalnymi zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przekazanie im umiejętności reagowania w sytuacjach związanych z zagrożeniem pożarowym. Podczas szkolenia kursanci będą zdobywać wiedzę dotyczącą obowiązujących przepisów prawa związanych z ochroną przeciwpożarową oraz praktyczne umiejętności niezbędne do właściwej oceny stopnia zagrożenia pożarowego. Uczestnicy kursu nauczą się także, jak skutecznie i bezpiecznie gasić ogień przy użyciu podstawowych środków gaśniczych. 

Kurs FAW – program 

Szkolenie FAW – Ochrona przeciwpożarowa GWO zostało opracowane zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego oraz aktualnymi przepisami prawa. Program kursu obejmuje szeroki zakres tematyczny, który dotyczy aspektów prawnych, postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarowego na turbinach wiatrowych oraz praktycznych ćwiczeń opartych na realistycznych scenariuszach. 

Po ukończeniu szkolenia Fire Awareness absolwenci nabędą wiedzę obejmującą: 

 • identyfikację przyczyn pożarów w turbinach wiatrowych oraz związanych z nimi zagrożeń, 
 • rozpoznawanie wczesnych sygnałów do powstania pożaru w obszarze turbin, 
 • tworzenie spersonalizowanych planów awaryjnych dla turbin wiatrowych, które będą zawierać strategie wykrywania pożaru oraz szczegółowe procedury ewakuacyjne. 
 • działania w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się ognia i charakteryzowanie przebiegu pożaru. 
 • skuteczne prowadzenie działań gaśniczych w turbinach wiatrowych, uwzględniające właściwe wykorzystanie podstawowych środków gaśniczych, 
 • umiejętność tworzenia planów awaryjnych dla turbin wiatrowych, uwzględniających wykrywanie pożaru oraz procedury ewakuacyjne. 

Kurs FAW – certyfikacja  

Das CSO Operator Training Centre ist von DNV und GWO akkreditiert.  

Nasze szkolenie Fire Awareness jest realizowane zgodnie z obowiązującym standardem GWO Basic Safety Training. 

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz zdobycie niezbędnych kwalifikacji i umiejętności w obszarze ochrony przeciwpożarowej. Dzięki temu osoby uczestniczące w szkoleniu są przygotowane do bezpiecznej pracy nie tylko w sektorze energetyki wiatrowej, lecz także w innych środowiskach, w których istnieje ryzyko wystąpienia pożarów.  

Die Gültigkeit des Zertifikats beträgt 24 Monate. Wir empfehlen den Teilnehmern, ihre Ausbildung vor Ablauf dieser Frist aufzufrischen, um ihre Qualifikationen und Kenntnisse auf dem neuesten Stand zu halten. 

Kurs FAW – wymagania umożliwiające uczestnictwo 

Um an einer Schulung zum Thema Höhenarbeit teilnehmen zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden: 

 • Mindestalter 18 Jahre, 
 • mindestens einen Sekundarschulabschluss, 
 • eine aktuelle Bescheinigung eines Arbeitsmediziners, aus der hervorgeht, dass keine gesundheitlichen Einwände gegen die Arbeit in einer Höhe von mehr als drei Metern bestehen, 
 • Sozialversicherung oder Unfallversicherung gezahlt, 
 • die eine WINDA-ID-Nummer haben, 
 • einen ordnungsgemäß ausgefüllten medizinischen Fragebogen, 
 • geeignete Arbeitskleidung und Schuhe sowie Handschuhe, 
 • bezahlte Ausbildungsgebühr, 
 • ein gültiges Ausweisdokument, wie z. B. einen Personalausweis. 

Die Höchstzahl der Teilnehmer pro Gruppe beträgt 10-12.  

Kurs FAW – koszt  

Opłata za szkolenie Fire Awareness jest ustalana indywidualnie. Wpływa na nią liczba osób uczestniczących w kursie. Dla większych grup przewidziane są atrakcyjne rabaty. 

Kurs FAW – miejsce prowadzenia zajęć 

Unsere Ausbildung Sie finden an verschiedenen Orten statt, unter anderem in Warschau und unseren regionalen Niederlassungen in ganz Polen. Wir bieten auch die Möglichkeit, Schulungen in den Räumlichkeiten des Kunden durchzuführen, indem wir zu einem für den Kunden geeigneten Ort reisen. 

Einzelheiten zu den offenen Kursen finden Sie auf unserer Website. Wenn Sie an einer geschlossenen Schulung interessiert sind, bitten wir Sie, sich mit unserem Zentrum in Verbindung zu setzen, damit wir Ihnen ein individuelles, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot erstellen können. 

Wenn Sie Fragen zu unseren Kursen haben, wenden Sie sich bitte an Telefon- oder E-Mail-Kontakt. Unser Team ist bereit, alle Fragen zu beantworten und alle Zweifel zu beseitigen. Sie sind auch herzlich eingeladen, unser Zentrum zu besuchen, wo wir Ihnen gerne unser Angebot vorstellen und einen Kostenvoranschlag für Interessenten erstellen. 

Zapraszamy serdecznie do Ośrodka Szkolenia Operatorów OSO na kursy Fire Awareness (FAW) – Ochrona przeciwpożarowa w Warszawie oraz na terenie całego kraju. 

Siehe auch: