Auditschulung des Technischen Überwachungsamtes

Zapraszamy na szkolenia audytorskie UDT przeznaczone dla osób zajmujących się nadzorem urządzeń technicznych, które podlegają pod dozór techniczny – wszystkich pracowników kontroli, utrzymania ruchu oraz specjalistów bezpieczeństwa i innych komórek technicznych. Wybierając naszą ofertę, mają Państwo pewność, że zajęcia będą prowadzone przez instruktorów z wieloletnim doświadczeniem w swoim zawodzie i będą obejmowały kompletną wiedzę potrzebną do pracy na stanowisku.

Zweck der Ausbildung

Szkolenie ma na celu uaktualnienie wiedzy i umiejętności dotyczących obowiązujących obecnie przepisów krajowych dozoru technicznego, dyrektyw oraz norm dotyczących urządzeń zgodnie z najnowszymi zmianami.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do osób na stanowiskach z odpowiedzialnością za urządzenia techniczne wykorzystywane w procesach pracy, usług i produkcji, przetwarzania oraz magazynowania, w tym dla pracowników kontroli i utrzymania ruchu oraz dla specjalistów komórek technicznych i bezpieczeństwa.

Ausbildungsprogramm

Opracowany przez nas program szkolenia włącza wszystkie kluczowe elementy potrzebne do uaktualnienia wiedzy dotyczącej utrzymania urządzeń podlegających UDT. Pokazujemy, jak efektywnie wykorzystać informacje w codziennej pracy.

Ramowy program szkolenia:

  • aktualny stan prawny (normy, dyrektywy i przepisy branżowe)
  • interpretacja przepisów
  • procedury wykorzystywane na stanowisku pracy
  • działania organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
  • metodyka oceny ryzyka niebezpiecznego uszkodzenia lub nieszczęśliwego wypadku
  • utrzymanie ciągłości pracy i niezawodności funkcjonowania urządzeń technicznych
  • analiza wypadków i awarii
  • ćwiczenia praktyczne w formie warsztatów
  • panel dyskusyjny z ekspertami

Szkolenia realizowane są modułowo, dzięki czemu ich program może być indywidualnie dobrany do potrzeb klienta. Na warsztatach istnieje możliwość rozwiązywania problemów związanych ze stanowiskami pracy w zakładzie pracy klienta oraz tworzenia konspektów procedur i list kontrolnych.

Preis der Ausbildung

Preis der Ausbildung ustalana jest indywidualnie – Bitte kontaktieren Sie uns w celu uzyskania indywidualnej wyceny. Szkolenia organizowane są w miejscu ustalonym z klientem.

Über uns

Wir sind ein Ausbildungsunternehmen mit langjähriger Erfahrung in unserem Bereich. Wir haben bereits Tausende von Menschen geschult und genießen bei unseren Kunden ein hohes Vertrauen. Wir sind bestrebt, ein Höchstmaß an Service zu bieten, und hoffen, dass dies auch Ihren Erwartungen entspricht.

Wenn Sie Fragen zu unserem Angebot haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren - wir werden alle Ihre Zweifel klären.

Wir laden Sie ein, unsere Dienste in Anspruch zu nehmen!