Kvalifiseringskurs for flensmontører

budowa połączenia kołnierzowego

Opplæring i sivilsamfunnsorganisasjoner 

Opplæringssenter for operatører posiada w swojej ofercie kurs montażu połączeń kołnierzowych. Naszym celem jest nauczenie montażystów prawidłowej instalacji i bezpiecznej eksploatacji urządzeń ciśnieniowych: zbiorników, rurociągów, armatury i przewodów, wymagających znajomości wiedzy z rzetelnego źródła z zakresu BHP oraz teorii i praktyki. 

Opplæringsprogram 

Program szkolenia – teoria Program szkolenia – praktyka Hva tilbyr vi? 
Typy połączeń kołnierzowych Ćwiczenia praktyczne z zakresu montażu połączeń kołnierzowych. Certyfikat TÜV w polskiej i angielskiej wersji językowej. 
Znajomość najczęstszych usterek i jak im zapobiegać Dobór środków ochrony osobistej oraz inspekcja miejsca pracy. Potrzebne umiejętności, wymagane do pracy na stanowisku montera. 
Typy uszczelek i ich cechy Kontrola i wybór uszczelek do wykonania montażu. Gruntowne przygotowanie do egzaminu, obejmujący wiedzę z zakresu teorii i praktyki. 
Ogólne środki bezpieczeństwa i higieny pracy Kolejność czynności wykonywania montażu i demontażu połączeń kołnierzowych. Konkurencyjne ceny na tle innych firm świadczących usługi szkoleniowe. 
Bezpieczny demontaż połączeń kołnierzowych Próba szczelności wykonanego połączenia kołnierzowego. Organizację szkoleń w siedzibie klienta. 
Przygotowanie powierzchni uszczelniającej Opieka i nadzór pracy instruktora. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, a także potrzebne materiały do nauki. 

Rettigheter 

połączenie kołnierzowe

Oferujemy kompleksowe szkolenie, dzięki któremu będą mogli Państwo zdobyć certyfikat TÜV (zgodnie z normą PN–EN 1591–4), uprawniający do wykonywania i nadzoru połączeń kołnierzowych na terenie całej Polski oraz innych krajów europejskich. Po odbyciu pełnego zakresu szkolenia, którego nadzorem będzie zajmowała się wysoko wykwalifikowana kadra, przeprowadzamy egzamin, sprawdzający wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne kandydata. Po zaliczeniu obu sprawdzianów, otrzymają Państwo uprawnienia UDT oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.  

Om oss

Szkolenia w Ośrodku Szkolenia Operatorów prowadzone są na terenie całej Polski, spełniając wymogi Urzędu Dozoru Technicznego. Aby zapoznać się z fullstendig tilbud szkoleniową oraz innymi usługami świadczonymi przez OSO, serdecznie zapraszamy na naszą oficjalną stronę internetową oraz do kontaktu telefonicznego. 

grafika opisująca kurs

Se også