Qualifizierungskurs für Flanschmonteure

budowa połączenia kołnierzowego

Szkolenie w OSO 

Schulungszentrum für Bediener posiada w swojej ofercie kurs montażu połączeń kołnierzowych. Naszym celem jest nauczenie montażystów prawidłowej instalacji i bezpiecznej eksploatacji urządzeń ciśnieniowych: zbiorników, rurociągów, armatury i przewodów, wymagających znajomości wiedzy z rzetelnego źródła z zakresu BHP oraz teorii i praktyki. 

Ausbildungsprogramm 

Program szkolenia – teoria Program szkolenia – praktyka Was bieten wir an? 
Typy połączeń kołnierzowych Praktische Übungen zur Montage von Flanschverbindungen. TÜV-Zertifikat in Polnisch und Englisch. 
Znajomość najczęstszych usterek i jak im zapobiegać Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung und Überprüfung des Arbeitsplatzes. Erforderliche Fähigkeiten für die Arbeit als Monteur. 
Typy uszczelek i ich cechy Prüfung und Auswahl von Dichtungen für die Montage. Gründliche Prüfungsvorbereitung, die Kenntnisse in Theorie und Praxis umfasst. 
Ogólne środki bezpieczeństwa i higieny pracy Abfolge der Arbeitsschritte für die Montage und Demontage von Flanschverbindungen. Wettbewerbsfähige Preise im Vergleich zu anderen Bildungsanbietern. 
Bezpieczny demontaż połączeń kołnierzowych Dichtheitsprüfung der fertigen Flanschverbindung. Organisation von Schulungen in den Räumlichkeiten des Kunden. 
Przygotowanie powierzchni uszczelniającej Betreuung und Überwachung der Arbeit des Ausbilders. Eine Bescheinigung über den Abschluss der Schulung sowie die erforderlichen Lernmaterialien. 

Berechtigungen 

połączenie kołnierzowe

Oferujemy kompleksowe szkolenie, dzięki któremu będą mogli Państwo zdobyć certyfikat TÜV (zgodnie z normą PN–EN 1591–4), uprawniający do wykonywania i nadzoru połączeń kołnierzowych na terenie całej Polski oraz innych krajów europejskich. Po odbyciu pełnego zakresu szkolenia, którego nadzorem będzie zajmowała się wysoko wykwalifikowana kadra, przeprowadzamy egzamin, sprawdzający wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne kandydata. Po zaliczeniu obu sprawdzianów, otrzymają Państwo uprawnienia UDT oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.  

Über uns

Szkolenia w Ośrodku Szkolenia Operatorów prowadzone są na terenie całej Polski, spełniając wymogi Urzędu Dozoru Technicznego. Aby zapoznać się z vollständiges Angebot szkoleniową oraz innymi usługami świadczonymi przez OSO, serdecznie zapraszamy na naszą oficjalną stronę internetową oraz do kontaktu telefonicznego. 

grafika opisująca kurs

Siehe auch: