Szkolenie z zakresu obsługi urządzeń ciśnieniowych

Dla kogo kurs? 

Zapraszamy do skorzystania z kursu z zakresu obsługi zbiorników ciśnieniowych. Szkolenie pozwoli ci uzyskać uprawnienia z zakresu napełniania zbiorników oraz butli, które mają pojemność powyżej 350 cm3. 

butla ciśnieniowa

Takie szkolenia muszą zrobić osoby, które są zatrudnione jako: 

 • Monterzy instalacji chłodniczych;  
 • Monterzy pomp ciepła;  
 • Strażacy; 
 • Pracownicy szpitali;  
 • Pracownicy uzdrowisk;  
 • Osoby pracujące w sektorze przemysłu spożywczego.  

Cel kursu 

Dzięki szkoleniu każdy uczestnik zdobędzie wiedzę zarówno praktyczną, jak i teoretyczną. 

Nasza firma oferuje możliwość zdobycia uprawnień z zakresu napełniania oraz obsługi zbiorników ciśnieniowych przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 gazami: 

 • Rozpuszczonymi, takimi jak acetylen;   
 • Sprężonymi – m.in. powietrze, argon, azot czy tlen;  
 • Skroplonymi, jak np. podtlenek azotu, amoniak czy LPG.  

Jakie zagadnienia poruszane są na kursie? 

Nasze szkolenia to nie tylko wiedza, ale również praktyka. Uczestnicy przygotowywani są do egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego.  

Szkolenia prowadzone w naszej firmie są zgodnie z programem UDT. Zajmujemy się na nich takimi zagadnieniami jak np.:  
– Wykonywanie dozoru technicznego zbiorników przenośnych; 
– Badania zbiorników przenośnych; 
– Naprawy zbiorników przenośnych; 
– Szczegółowe informacje dotyczące gazów; 
– Konstrukcje zbiorników; 
– Parametry zbiorników; 
– Czynności kontrolne oraz robocze podczas napełniania zbiorników ciśnieniowych; 
– Ogólne zalecenia z zakresu BHP; Ogólne zalecenia z zakresu PPOŻ.  
urządzenia ciśnieniowe kurs z obsługi

Uprawnienia do obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych 

Po zakończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu UDT otrzymasz odpowiednie uprawnienia. Dzięki nim będziesz mógł obsługiwać oraz napełniać zbiorniki ciśnieniowe o pojemności większej niż 350 cm3. Kwalifikacja do napełniania butli jest zależna od rodzaju egzaminu. Możesz otrzymać taką kwalifikację do napełniania butli gazami: 

 • skroplonymi, 
 • sprężonymi, 
 • rozpuszczonymi.  

Jakim badaniom podlegają zbiorniki ciśnieniowe?  

Urządzenia ciśnieniowe w czasie użytkowania podlegają następującym badaniom: 

 • okresowym; 
 • eksploatacyjnym; 
 • doraźnym powypadkowym bądź poawaryjnym.  

Badania okresowe: 

Badania okresowe to rewizje wewnętrzne, rewizje zewnętrzne oraz próby ciśnieniowe.   

Rewizje wewnętrzne – Podczas rewizji wewnętrznej robiona jest ocena wizualna stanu ścianek urządzenia ciśnieniowego. Oceniane są również jego rozłączne oraz nierozłączne połączenia oraz sprzętu zabezpieczającego i ciśnieniowego. W uzasadnionych technicznie przypadkach ocena wizualna może być zastąpiona lub uzupełniona innymi badaniami. Jest to możliwe tak, jak w przypadku próby ciśnieniowej, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z odpowiednią jednostką dozoru technicznego. 

zbiorniki ciśnieniowe kurs obsługi

Rewizje zewnętrzne – Wykonywana jest ocena urządzenia ciśnieniowego z zewnątrz oraz ocena sprzętu w miejscach dostępnych. Jeśli jest taka możliwość, przeprowadzane są także działania osprzętu oraz przeprowadzane są próby funkcjonalne.  

Próby ciśnieniowe – Wykorzystywane są z zasady jako próby hydrauliczne. W uzasadnionych przypadkach próbę hydrauliczną można zastąpić inną próbą lub innego rodzaju badaniem. Tak jak w przypadku rewizji wewnętrznej, można to zrobić po wcześniejszym uzgodnieniu z jednostką dozoru technicznego.  

Badania eksploatacyjne i doraźne  

Zakres takich badań, jak i sposób ich przygotowania, ustalany jest przez jednostki dozoru technicznego. Zależne jest to od okoliczności, które uzasadniają ich przeprowadzenie. Mogą być wykonywane: 

 • próby ciśnieniowe, 
 • rewizje wewnętrzne,  
 • rewizje zewnętrzne. 

Mogą zostać one uzupełnione lub zastąpione innym badaniem. Wykonuje się je na wniosek użytkującego urządzenie ciśnieniowe, w szczególności, w przypadku: 

butle ciśnieniowe
 • Zmiany miejsca zainstalowania;  
 • Naprawy urządzenia ciśnieniowego;  
 • Modernizacji urządzenia ciśnieniowego; 
 • Wymiany części urządzenia;  
 • Zmiany rodzaju urządzeń zasilających; 
 • Stwierdzeniu uszkodzeń ścianek urządzenia;  
 • Stwierdzeniu nieszczelności urządzenia. 

Dlaczego warto wybrać kurs oferowany przez naszą firmę? 

Szkolenia w naszej firmie gwarantują wysoką skuteczność. Niemal 100% naszych kursantów może pochwalić się zdanym egzaminem UDT.  Cena kursu w naszej firmie zawiera zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz materiały szkoleniowe. Po ukończonym szkoleniu oraz pozytywnym wyniku egzaminu każdy z uczestników otrzymuje certyfikat.  Jest on bezterminowy oraz ważny na terenie całej Unii Europejskiej. Oprócz certyfikatu każdy uczestnik zdobywa uprawnienia kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy! 

Zobacz także: