Gdzie zrobić szkolenie z zakresu obsługi urządzeń ciśnieniowych

urządzenia ciśnienioweZapraszamy do skorzystania z kursu z zakresu obsługi zbiorników ciśnieniowych. Szkolenie pozwoli ci uzyskać uprawnienia z zakresu napełniania zbiorników oraz butli, które mają pojemność powyżej 350 cm3.

Kurs z zakresu obsługi oraz napełniania zbiorników ciśnieniowych skierowany jest do tych, którzy chcą zajmować się zawodowo bądź już się zajmują napełnianiem gazów jak i obsługą ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3. Takie szkolenia muszą zrobić osoby, które są zatrudnione jako:

 • Monterzy instalacji chłodniczych
 • Monterzy pomp ciepła
 • Strażacy
 • Pracownicy szpitali
 • Pracownicy uzdrowisk
 • Osoby pracujące w sektorze przemysłu spożywczego

Cel kursu

Dzięki szkoleniu każdy uczestnik zdobędzie wiedzę zarówno praktyczną jak i teoretyczna z zakresu samodzielnego napełniania oraz obsługi urządzeń oraz zbiorników ciśnieniowych. Takie szkolenie pozwala nam na samodzielne obsługiwanie oraz napełnianie butli z gazami.

Nasza firma oferuje możliwość zdobycia uprawnień dla osób napełniających oraz obsługujących zbiorniki ciśnieniowe przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 gazami:

 • Rozpuszczonymi takimi jak acetylen
 • Sprężonymi – min. powietrze, argon, azot czy tlen
 • Skroplonymi jak np. podtlenek azotu, amoniak czy LPG

Jakie zagadnienia poruszane są na kursie.

Nasze szkolenia to nie tylko wiedza, ale również praktyka. Na naszych kursach uczestnicy przygotowywani sią do egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego. Po odbyciu takich szkoleń będziesz miał możliwość obsługi oraz napełniania zbiorników ciśnieniowych.

Szkolenia prowadzone w Naszej firmie są zgodnie z programem Urzędu Dozoru Technicznego. Zajmujemy się na nich takimi zagadnieniami jak np.:
 • Wykonywanie dozoru technicznego zbiorników przenośnych
 • Badania zbiorników przenośnych
 • Naprawy zbiorników przenośnych
 • Szczegółowe informacje dotyczące gazów
 • Konstrukcje zbiorników
 • Parametry zbiorników
 • Czynności kontrolne oraz robocze podczas napełniania zbiorników ciśnieniowych
 • Ogólne zalecenia z zakresu BHP
 • Ogólne zalecenia z zakresu PPOŻ

Uprawnienia do obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych

Po zakończeniu kursu oraz pozytywnym wyniku egzaminu UDT otrzymasz odpowiednie uprawnienia. Dzięki nim będziesz mógł obsługiwać oraz napełniać zbiorniki ciśnieniowe o pojemności większej niż 350 cm3. Kwalifikacja do napełniania butli jest zależna od rodzaju egzaminu. Możesz otrzymać taką kwalifikację do napełniania butli gazami:

 • Skroplonymi,
 • sprężonymi,
 • rozpuszczonymi

Dlaczego warto wybrać kurs oferowany przez naszą firmę?

obsługa urządzeń ciśnieniowych Szkolenia w naszej firmie gwarantują wysoką skuteczność. Niemal 100% naszych kursantów może pochwalić się zdanym egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego. Oprócz szkoleń nasz firma zapewnia organizację egzaminu. Jest to dodatkowo płatne. Cena kursu w naszej firmie zawiera zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz materiały szkoleniowe. Po ukończonym szkoleniu oraz pozytywnym wyniku egzaminu każdy z uczestników otrzymuje certyfikat z zakresu napełniania i obsługi urządzeń ciśnieniowych. Taki certyfikat jest bezterminowy oraz ważny na terenie całej Unii Europejskiej. Oprócz certyfikatu każdy uczestnik zdobywa uprawnienia kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego.

Jakim badaniom podlegają zbiorniki ciśnieniowe

Urządzenia ciśnieniowe w czasie użytkowania podlegają następującym badaniom:

 • Okresowym
 • eksploatacyjnym
 • doraźnym powypadkowym bądź poawaryjnym.

Badania okresowe:

Badania okresowe to rewizje wewnętrzne, rewizje zewnętrzne oraz próby ciśnieniowe.

Rewizje wewnętrzne – Podczas rewizji wewnętrznej robiona jest ocena wizualna stanu ścianek urządzenia ciśnieniowego. Oceniane są również jego rozłączne oraz nierozłączne połączenia oraz sprzętu zabezpieczającego jak i ciśnieniowego. W uzasadnionych technicznie przypadkach ocena wizualna może być zastąpiona bądź też uzupełniona innymi badaniami. Jest to możliwe tak jak w przypadku próby ciśnieniowej, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z odpowiednią jednostką dozoru technicznego.

Rewizje zewnętrzne – Wykonywana jest ocena urządzenia ciśnieniowego z zewnątrz oraz ocena sprzętu w miejscach dostępnych. Jeśli jest taka możliwość, przeprowadzane są także działania osprzętu oraz przeprowadzane są próby funkcjonalne.

Próby ciśnieniowe – wykorzystywane są z zasady jako próby hydrauliczne. W uzasadnionych przypadkach próbę hydrauliczną można zastąpić inną próbą lub innego rodzaju badaniem. Tak jak w przypadku rewizji wewnętrznej można to zrobić po wcześniejszym uzgodnieniu z jednostką dozoru technicznego.

Badania eksploatacyjne doraźne

Zakres takich badań jak i sposób ich przygotowania ustalany jest przez jednostki dozoru technicznego. Zależne jest to od okoliczności, które uzasadniają ich przeprowadzenie. Mogą być wykonywane:

 • próby ciśnieniowe
 • rewizje wewnętrzne
 • rewizje zewnętrzne

Mogą zostać one uzupełnione bądź zastąpione innym badaniem. Wykonuje się je na wniosek użytkującego urządzenie ciśnieniowe, w szczególności w przypadku:

 • Zmiany miejsca zainstalowania
 • Naprawy urządzenia ciśnieniowego
 • Modernizacji urządzenia ciśnieniowego
 • Wymiany części urządzenia
 • Zmiany rodzaju urządzeń zasilających
 • Stwierdzeniu uszkodzeń ścianek urządzenia
 • stwierdzeniu nieszczelności urządzenia

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy!

 

Zobacz także: