Druckgeräteausbildung

Dla kogo kurs? 

Sie sind eingeladen, einen Kurs über die Handhabung von Druckbehältern zu besuchen. Die Ausbildung befähigt Sie, Tanks und Flaschen mit einem Fassungsvermögen von mehr als 350 cm3 zu füllen. 

butla ciśnieniowa

Diese Ausbildung muss von denjenigen durchgeführt werden, die als solche beschäftigt sind: 

 • Monterzy instalacji chłodniczych;  
 • Monterzy pomp ciepła;  
 • Strażacy; 
 • Pracownicy szpitali;  
 • Pracownicy uzdrowisk;  
 • Osoby pracujące w sektorze przemysłu spożywczego.  

Zweck des Kurses 

Dzięki szkoleniu każdy uczestnik zdobędzie wiedzę zarówno praktyczną, jak i teoretyczną. 

Nasza firma oferuje możliwość zdobycia uprawnień z zakresu napełniania oraz obsługi zbiorników ciśnieniowych przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 gazami: 

 • Rozpuszczonymi, takimi jak acetylen;   
 • Sprężonymi – m.in. powietrze, argon, azot czy tlen;  
 • Skroplonymi, jak np. podtlenek azotu, amoniak czy LPG.  

Welche Themen werden in dem Kurs behandelt? 

Unsere Ausbildung to nie tylko wiedza, ale również praktyka. Uczestnicy przygotowywani są do egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego.  

Szkolenia prowadzone w naszej firmie są zgodnie z programem UDT. Zajmujemy się na nich takimi zagadnieniami jak np.:  
– Wykonywanie dozoru technicznego zbiorników przenośnych; 
– Badania zbiorników przenośnych; 
– Naprawy zbiorników przenośnych; 
– Szczegółowe informacje dotyczące gazów; 
– Konstrukcje zbiorników; 
– Parametry zbiorników; 
– Czynności kontrolne oraz robocze podczas napełniania zbiorników ciśnieniowych; 
– Ogólne zalecenia z zakresu BHP; Ogólne zalecenia z zakresu PPOŻ.  
urządzenia ciśnieniowe kurs z obsługi

Berechtigung zum Betrieb und zur Befüllung von Druckbehältern 

Po zakończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu UDT otrzymasz odpowiednie uprawnienia. Dzięki nim będziesz mógł obsługiwać oraz napełniać zbiorniki ciśnieniowe o pojemności większej niż 350 cm3. Kwalifikacja do napełniania butli jest zależna od rodzaju egzaminu. Możesz otrzymać taką kwalifikację do napełniania butli gazami: 

 • verflüssigt, 
 • komprimiert, 
 • aufgelöst.  

Welchen Prüfungen werden Druckbehälter unterzogen?  

Im Einsatz befindliche Druckgeräte werden den folgenden Prüfungen unterzogen: 

 • okresowym; 
 • eksploatacyjnym; 
 • Notfall nach einem Unfall oder einer Panne.  

Regelmäßige Erhebungen: 

Regelmäßige Prüfungen sind interne Revisionen, externe Revisionen und Druckprüfungen.   

Rewizje wewnętrzne – Podczas rewizji wewnętrznej robiona jest ocena wizualna stanu ścianek urządzenia ciśnieniowego. Oceniane są również jego rozłączne oraz nierozłączne połączenia oraz sprzętu zabezpieczającego i ciśnieniowego. W uzasadnionych technicznie przypadkach ocena wizualna może być zastąpiona lub uzupełniona innymi badaniami. Jest to możliwe tak, jak w przypadku próby ciśnieniowej, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z odpowiednią jednostką dozoru technicznego. 

zbiorniki ciśnieniowe kurs obsługi

Externe Audits - Es wird eine Bewertung der Druckgeräte von außen sowie eine Bewertung der Geräte in zugänglichen Bereichen durchgeführt. Wenn möglich, werden auch Arbeitsvorgänge an den Geräten durchgeführt und Funktionsprüfungen vorgenommen.  

Próby ciśnieniowe – Wykorzystywane są z zasady jako próby hydrauliczne. W uzasadnionych przypadkach próbę hydrauliczną można zastąpić inną próbą lub innego rodzaju badaniem. Tak jak w przypadku rewizji wewnętrznej, można to zrobić po wcześniejszym uzgodnieniu z jednostką dozoru technicznego.  

Badania eksploatacyjne i doraźne  

Der Umfang dieser Prüfungen sowie die Art und Weise, wie sie vorbereitet werden, wird von den technischen Aufsichtsstellen festgelegt. Dies hängt von den Umständen ab, die ihre Durchführung rechtfertigen. Sie können durchgeführt werden: 

 • Druckprüfungen, 
 • interne Bewertungen,  
 • externe Revisionen. 

Mogą zostać one uzupełnione lub zastąpione innym badaniem. Wykonuje się je na wniosek użytkującego urządzenie ciśnieniowe, w szczególności, w przypadku: 

butle ciśnieniowe
 • Zmiany miejsca zainstalowania;  
 • Naprawy urządzenia ciśnieniowego;  
 • Modernizacji urządzenia ciśnieniowego; 
 • Wymiany części urządzenia;  
 • Zmiany rodzaju urządzeń zasilających; 
 • Stwierdzeniu uszkodzeń ścianek urządzenia;  
 • Stwierdzeniu nieszczelności urządzenia. 

Warum sollten Sie sich für den von uns angebotenen Kurs entscheiden? 

Szkolenia w naszej firmie gwarantują wysoką skuteczność. Niemal 100% naszych kursantów może pochwalić się zdanym egzaminem UDT.  Cena kursu w naszej firmie zawiera zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz materiały szkoleniowe. Po ukończonym szkoleniu oraz pozytywnym wyniku egzaminu każdy z uczestników otrzymuje certyfikat.  Jest on bezterminowy oraz ważny na terenie całej Unii Europejskiej. Oprócz certyfikatu każdy uczestnik zdobywa uprawnienia kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego. 

Wir laden Sie ein, einen Blick auf das Angebot unseres Unternehmens zu werfen! 

Siehe auch: