Opplæring i trykkpåkjent utstyr

Hvem er kurset for? 

Du inviteres til å ta et kurs i håndtering av trykkbeholdere. Opplæringen gjør deg kvalifisert til å fylle tanker og flasker med en kapasitet på mer enn 350 cm3. 

trykkflaske

Slik opplæring må gjøres av de som er ansatt som: 

 • Kuldemontører;  
 • Installatører av varmepumper;  
 • Brannmenn; 
 • Sykehuspersonalet;  
 • Spa-arbeidere;  
 • Personer som arbeider i næringsmiddelindustrien.  

Formål med kurset 

Gjennom opplæringen vil hver enkelt deltaker få både praktisk og teoretisk kunnskap. 

Vårt selskap tilbyr muligheten til å bli sertifisert i fylling og drift av bærbare trykkbeholdere med en kapasitet på mer enn 350 cm3 med gasser: 

 • Oppløst, for eksempel acetylen;   
 • Komprimert - for eksempel luft, argon, nitrogen eller oksygen;  
 • flytende, for eksempel lystgass, ammoniakk eller LPG.  

Hvilke emner dekkes på kurset? 

Vår opplæring er ikke bare kunnskap, men også praksis. Deltakerne forberedes til eksamen hos Office of Technical Inspection.  

Opplæringskursene som gjennomføres hos oss, er i samsvar med UDT-programmet. Vi dekker emner som f.eks:  
- Utføre teknisk tilsyn med flyttbare tanker; 
- Test av bærbare tanker; 
- Mobile tankreparasjoner; 
- Detaljer om gassen; 
- Tankdesign; 
- Tankparametere; 
- Inspeksjon og arbeidsaktiviteter ved fylling av trykkbeholdere; 
- Generelle helse- og sikkerhetsanbefalinger; Generelle brann- og sikkerhetsanbefalinger.  
kurs i trykkpåkjent utstyr i drift

Autorisasjon for drift og fylling av trykkbeholdere 

Når du har fullført kurset og bestått UDT-prøven, får du de relevante kvalifikasjonene. Dette gjør deg i stand til å betjene og fylle trykktanker med en kapasitet på mer enn 350 cm3. Kvalifikasjonen for fylling av flasker avhenger av type eksamen. Du kan få denne kvalifikasjonen for fylling av gassflasker: 

 • flytende, 
 • komprimert, 
 • oppløst.  

Hvilke tester må trykkbeholdere gjennomgå?  

Trykkpåkjent utstyr i bruk er underlagt følgende tester: 

 • periodisk; 
 • operativ; 
 • nødsituasjon etter en ulykke eller et havari.  

Periodiske undersøkelser: 

Periodiske tester er interne revisjoner, eksterne revisjoner og trykktester.   

Interne vurderinger - Under den innvendige inspeksjonen gjøres det en visuell vurdering av tilstanden til veggene i det trykkpåkjente utstyret. De avtakbare og ikke-avtakbare forbindelsene og sikkerhets- og trykkpåkjent utstyr vurderes også. I teknisk begrunnede tilfeller kan den visuelle vurderingen erstattes eller suppleres med andre tester. Dette er mulig, på samme måte som med trykktesten, etter avtale med det relevante tekniske kontrollorganet. 

servicekurs for trykkbeholdere

Eksterne revisjoner - Det utføres en vurdering av det trykkpåkjente utstyret fra utsiden, samt en vurdering av utstyret i tilgjengelige områder. Hvis det er mulig, utføres også drift av utstyret og funksjonstester.  

Trykktester - WDe brukes vanligvis som hydrauliske tester. I berettigede tilfeller kan den hydrauliske testen erstattes av en annen test eller en annen type test. Som ved en intern revisjon kan dette gjøres etter avtale med enheten for teknisk tilsyn.  

Operasjonelle tester og ad hoc-tester  

Omfanget av slike tester, samt måten de utarbeides på, bestemmes av de tekniske tilsynsenhetene. Dette avhenger av omstendighetene som begrunner utførelsen. De kan utføres: 

 • trykktester, 
 • interne revisjoner,  
 • eksterne revisjoner. 

De kan suppleres eller erstattes av en annen test. De skal utføres på anmodning fra brukeren av det trykkpåkjente utstyret, særlig når det gjelder: 

trykkflasker
 • Endringer på nettstedet;  
 • Reparasjoner av trykkpåkjent utstyr;  
 • Oppgradering av trykkpåkjent utstyr; 
 • Utskifting av utstyrsdeler;  
 • Endringer i type forsyningsutstyr; 
 • Deteksjon av skader på enhetens vegger;  
 • Deteksjon av lekkasjer i enheten. 

Hvorfor velge kurset som tilbys av vårt selskap? 

Opplæring i vårt selskap garanterer høy effektivitet. Nesten 100% av våre kursdeltakere kan skryte av å ha bestått UDT-eksamen. Kursprisen hos oss inkluderer teoretisk og praktisk undervisning samt kursmateriell. Etter fullført kurs og bestått eksamen mottar hver deltaker et sertifikat. Sertifikatet er gyldig i hele EU og er tidsubegrenset. I tillegg til sertifikatet får hver deltaker en kvalifikasjon fra Office of Technical Inspection. 

Vi inviterer deg til å ta en titt på hva selskapet vårt har å tilby! 

Se også