CURSOS DE FORMACIÓN G1 D/E, G2 D/E, G3 D/E

Szkolenie gazowe, elektryczne i energetyczne

Serdecznie zapraszamy na kursy G1, G2, G3 prowadzone przez doświadczoną firmę szkoleniową OSO. Posiadamy wykwalifikowanych nauczycieli, którzy pomogą wam zdobyć nowe kompetencje i umiejętności. Jesteśmy na rynku od kilkunastu lat pomagając kursantom w zdaniu egzaminów. 

Electricista trabajando

Szkolenia SEP – o kursie 

Uprawnienia SEP, czyli Stowarzyszenia Elektryków Polskich cieszą się obecnie dużym zainteresowaniem. Posiadając wymagane umiejętności poświadczone certyfikatem, możemy bez większego trudu znaleźć upragnioną posadę. Warto również wiedzieć, że dokument potwierdzający naszą wiedzę jest także respektowany za granicami Polski. 

Warto nam zaufać: 

 • nasze kursy przeznaczone są dla osób, które po raz pierwszy chcą zdobyć nowe umiejętności, jak i dla osób odnawiających swoje uprawnienia, 
 • nasi wykładowcy są w pełni zaangażowani w przekazywanie swojej wiedzy, 
 • cena kursu obejmuje zajęcia i materiały dydaktyczne. 

Requisitos 

 • posiadanie w momencie dołączenia do grupy szkoleniowej co najmniej 18 lat, 
 • posiadanie co najmniej wykształcenia podstawowego, 
 • brak przeciwwskazań lekarskich. 

Uprawnienia SEP 

Składają się z trzech kategorii: 

 • G 1 – kursy elektryczne, 
 • G 2 – kursy energetyczne, 
 • G 3 – kursy gazowe. 

SEP G1 – dla kogo? 

Jest to kurs potocznie określany kursem na elektryka. Jest przeznaczony dla osób, które w pracy zawodowej chcą zajmować się dozorem oraz/lub eksploatacją urządzeń elektrycznych. 

SEP G2 – dla kogo? 

pracownik na budowie

To szkolenie polecamy osobom, które swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą polegającą na kontroli oraz/lub eksploatacji instalacji, urządzeń i sieci instalacji cieplnych. Szczególnie pomocny jest ten kurs dla osób zajmujących się montażem, naprawą, paleniem w kotłach itd. 

SEP G3 – dla kogo? 

Do skorzystania z tego kursu zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby w swojej pracy zajmować się dozorem i eksploatacją instalacji, urządzeń i sieci gazowych, które produkują, przemieniają, transportują i eksploatują paliwa gazowe. 

Propósito de la capacitación 

Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie naszych klientów do egzaminu, by otrzymali Państwowe Świadectwo Kwalifikacji w zakresie: 

 • D – dozoru, 
 • MI. – eksploatacji. 

Wymagana wiedza dla osoby przystępującej do egzaminu z Dozoru: 

 • reguły dotyczące rozporządzania mocą urządzeń, które są przyłączone do sieci, 
 • normy prawne odnoszące się do przekazywania energii i paliw, podłączania do sieci urządzeń i instalacji, kierowania ruchem i korzystania z instalacji, urządzeń i sieci, 
 • aktualne wytyczne obowiązujące w trakcie montażu oraz przeprowadzaniu pomiarów kontrolnych, 
 • znajomość reguł i przepisów prawnych dotyczących takiego programowania instalacji, urządzeń i sieci, by w rozsądny sposób eksploatować energię i paliwa, 
 • umiejętność reagowania w przypadku wystąpienia pożaru, awarii lub innych potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, 
 • przestrzeganie wytycznych dotyczących korzystania z instalacji, urządzeń i sieci, 
 • prowadzić dokumentację techniczną z uwzględnieniem aktualnych przepisów, 
 • zasady BHP i ochrony przeciwpożarowej, 
 • znajomość zasad pierwszej pomocy i wytycznych dotyczących ochrony środowiska, 
 • znajomość konstrukcji, zasad i wytycznych technicznych jakie powinny spełniać instalacje, urządzenia i sieci. 
plan budynku

Wymagana wiedza dla osoby przystępującej do egzaminu z Eksploatacji: 

 • znajomość zasad i wytycznych obowiązujących w trakcie montażu i przeprowadzania prac pomiarowych i sprawdzających, 
 • znajomość konstrukcji, pracy i wymogów technicznych w zakresie korzystania z instalacji, urządzeń i sieci, 
 • umiejętność poradzenia sobie w przypadku wystąpienia pożaru, awarii urządzenia albo innych sytuacji niebezpiecznych dla człowieka i środowiska, 
 • znajomość zasad pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej i wytycznych BHP, 
 • wiedza dotycząca korzystania z instalacji, urządzeń i sieci. 

Miejsce szkoleń 

Szkolenia przeprowadzamy w naszym głównym complejo szkoleniowym w Warszawie oraz w wielu innych miastach na terenie Polski. Dodatkowo oferujemy opcję organizacji kursu, w miejscu wyznaczonym przez klienta. 

Preguntas y respuestas

Gdzie można pracować z uprawnieniami G1?

Posiadając uprawnienia G1 możesz pracować jako elektryk. Jest to zawód, na który jest obecnie duże zapotrzebowanie. 

Gdzie można pracować z uprawnieniami SEP G2?

Osoba z uprawnieniami G2 może zajmować się paleniem w kotłach, przeprowadzać montaż albo naprawy instalacji cieplnych. 

Czym zajmuje się osoba z uprawnieniami SEP G3?

Pracownik, który ukończył kurs SEP G3 jest odpowiedzialny w swojej pracy za nadzór i eksploatację urządzeń, instalacji i sieci gazowych. 

Gdzie prowadzicie kursy?

Szkolenia SEP organizujemy w Warszawie oraz w wielu innych miejscowościach w Polsce. A także w miejscach wyznaczonych przez klientów.