Curso para obtener la licencia de montacargas

Transporte de materiales de construcción pesados

Zapraszamy na szkolenia do OSO

 • Oferujemy szkolenia zawodowe m.in. z obsługi wyciągów towarowych;
 • Kształcimy w Warszawie i na terenie całej Polski, m.in. w Gdańsku, Krakowie, Gdyni, Poznaniu, Szczecinie, Kielcach, Łodzi czy Wrocławiu;
 • Prowadzimy szkolenia w trybie otwartym oraz zamkniętym z opcją dojazdu do klienta;
 • Oferujemy opiekę doświadczonych szkoleniowców;
 • Każde nasze szkolenie to przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne z omawianego zakresu tematycznego;
 • Cechuje nas niemal 100% zdawalność egzaminów UDT i TDT przez naszych kursantów.

Dowiedz się więcej na temat wyciągów towarowych

Wyciąg towarowy (pot. skip, drabina) – jest to platforma przesuwna po kolumnie konstrukcji, która przypomina drabinę. Mocuje się ją do przewoźnego podwozia i opuszcza, w sposób pochyły, na dach (strop) budynku. Transportuje materiały budowlane na wyższe poziomy. 

Gdzie wykorzystuje się urządzenia towarowe i jakie są wymagania? 

     Od wielu lat możemy zaobserwować znaczący postęp mechanizacji pracy na wysokości. Dawniej zaawansowane technologicznie urządzenia transportu pionowego kojarzone były z dużymi budowami, a dziś spotykamy je praktycznie wszędzie nawet przy domkach jednorodzinnych. Do tych urządzeń należy wyciąg towarowy, uznawany za najbardziej znane narzędzie w branży dekarskiej.  

Aby móc przystąpić do eksploatacji urządzenia pod dozorem technicznym, użytkownik musi złożyć pismo do odpowiedniej jednostki dozoru technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania technicznego będzie wydana decyzja pozwalająca eksploatować dane urządzenie. Następnie maszyna zostanie wpisana do księgi rewizyjnej i zarejestrowana w ewidencji miejscowego oddziału UDT.  

Obsługa i konserwacja wyciągów towarowych powinna być wykonywana tylko i wyłącznie na podstawie instrukcji eksploatacji, zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Wyciągi podlegają dozorowi technicznemu. Są w grupie urządzeń transportu bliskiego.  

Ich zadaniem jest przenoszenie ładunków w wyznaczonym zakresie. Podczas użytkowania mają nad sobą ograniczony dozór oraz poddawane są co dwa lata doraźnym badaniom kontrolnym. Obiegowe nazwy wyciągów funkcjonujących w naszym kraju to: drabina dachowa, winda dekarska, wciągarka pochyła, itp.  

Existen versiones portátiles y móviles. 

Las mayores ventajas: 

 • muy utilizado como medio de transporte vertical para las empresas especializadas en cubiertas o en la construcción en general, 
 • simplicidad y facilidad de aplicación en las obras,  
 • Gran alcance y capacidad de elevación para transportar la mayoría de los materiales de construcción,  
 • diseño práctico, 
 • versatilidad aplicable a diversos tipos de trabajo especializado, 
 • estructura segmentada, 
 • la capacidad de construir el kit adecuado a las necesidades de los clientes. 

Obsługa wyciągu towarowego – jakie warunki należy spełnić? 

 • Trzeba posiadać odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi danego urządzenia potwierdzone przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego); 
 • Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych wymagań BHP; 
 • Zostać przeszkolonym na stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poinformowany o zagrożeniach związanych z pracą przy konkretnym rodzaju maszyny, według wytycznych producenta wyciągu znajdujących się w instrukcji; 
 • Zapoznać się z zasadami obsługi urządzenia opracowanymi przez przedsiębiorcę/pracodawcę; 
 • Przestrzegać reguł i przepisów prawnych. 

¿De qué condiciones depende el buen funcionamiento de un montacargas? 

 • Wyciąg powinien być obsługiwany poza strefą zagrożenia, zanim zacznie się prace trzeba sprawdzić otoczenie miejsca pracy, np. różne utrudnienia. Koniecznym jest zabezpieczenie miejsca pracy przed osobami postronnymi. 
 • El operario debe tener una visión clara del material que toma la carga y observar la plataforma y el mástil durante el movimiento. Si la plataforma de carga se detiene debido a un mal funcionamiento, el operador debe descargar el contenido. El elemento cargado debe estar siempre bajo supervisión y distribuido uniformemente y asegurado contra la caída.  
 • No está permitido estar bajo la carga. Es aconsejable inspeccionar la unidad al menos una vez al día, comprobando si hay fallos o daños. Notifique inmediatamente al responsable de la obra cualquier cambio o problema.  
 • Jeżeli zajdzie potrzeba, natychmiast zatrzymać wyciąg i zabezpieczyć. Pamiętać o stosowaniu koniecznych środków ochrony indywidualnej, takich jak: odzież robocza, kask ochronny, rękawice, obuwie, itp. Rozmieścić ładunek w sposób bezpieczny tak, aby nie był narażony na przesuwanie się, przewracanie oraz przy większej wysokości od pomostu odpowiednio zabezpieczyć. Dodatkowo należy uwzględnić nagłe porywy wiatru. 

Requisitos específicos de los montacargas portátiles antes de empezar a trabajar:  

 • skontrolować poprawne działanie zabezpieczeń urządzenia uniemożliwiającego spadek platformy w przypadku zerwania się liny; 
 • zabrania się przekraczania dozwolonego udźwigu; 
 • nie wolno wchodzić na segmenty szynowe; 
 • zakaz przewożenia ludzi na platformie wyciągu; 
 • przy wysokich prędkościach wiatru wskazanych w instrukcji, należy przerwać pracę wciągarki wyciągu towarowego; 
 • Una vez finalizado el trabajo, la plataforma de carga debe colocarse en posición baja. 
Carga y descarga de tejas

Introducción al mantenimiento y la inspección - información básica 

El mantenimiento sólo puede ser realizado por personas con la cualificación requerida. Debe tener un certificado especial, habiendo superado el examen de la UDT para operador de mantenimiento o de polipastos. La grasa y las piezas sustituidas deben eliminarse sin dañar el medio ambiente. 

Zanim rozpoczniemy prace konserwacyjne lub czyszczenie powinno się opuścić platformę ładunkową maksymalnie w dół oraz odłączyć wyciąg od prądu. Zawsze należy przestrzegać zasad i przepisów BHP oraz używać odzieży i obuwia roboczego.  

1. Przed każdym użyciem – uprawniony operator dokonuje kontroli urządzenia. Co leży w jego obowiązkach? 

 • Sprawdzić, czy zabezpieczenie w saniach jezdnych porusza się swobodnie i chroni przed zerwanie się liny. W razie uchybień trzeba zatrzymać pracę i wymienić uszkodzone części. 
 • Zobaczyć, czy lina nie jest zużyta oraz poprawności działania wyłącznika awaryjnego. Przy wciśniętym wyłączniku awaryjnym jazda pomostu ładunkowego w górę lub w dół nie powinna być możliwa 
 • Wykonać jazdę próbną z pustym pomostem i sprawdzić, czy cały tor jazdy wzdłuż segmentów szynowych jest wolny.  
 • Przetestować, jak działają wyłączniki krańcowe na górze, jak i na dole. 

2. Przegląd tygodniowy: 

 • oczyszczenie wyciągu z zabrudzeń;  
 • utrzymywanie w czystości obszaru roboczego wokół wyciągu; 
 • dokładne sprawdzenie liny, czy nie wykazuje zużycia (np. pogniecione miejsca, zerwanie splotek) lub korozji; 
 • wymiana liny w razie potrzeby. 
ascensor de carga utilizado durante las obras de renovación

3. Przegląd miesięczny i konserwacja 

 • smarowanie koła zębatego bębna wyciągu linowego, korzystając ze smarownicy; 
 • zobaczyć czy łącznik zluzowania się liny chodzi swobodnie. 

4. Przegląd kwartalny 

 • compruébalo: 
 • tabliczki informacyjne są na swoich miejscach i są czytelne; 
 • wskaźnik kąta nachylenia, tabela udźwigu są we właściwych miejscach oraz działają prawidłowo; 
 • w urządzeniu działają wszelkie zabezpieczenia i nie wykazują oznak awarii.  

5. Przegląd wykonać co 3000rg. lub inną liczbę roboczogodzin deklarowaną przez producenta  

 • wymiana smaru w przekładni motoreduktora. 

Ver también: