Curso de primeros auxilios (FA) 

Kurs Pierwszej pomocy – dla osób pracujących w środowisku turbin wiatrowych 

Ośrodek Szkolenia Operatorów OSO serdecznie zaprasza na kurs First Aid (FA) – Pierwsza pomoc.  

Naszym głównym celem jest kompleksowe (w sposób teoretyczny i praktyczny) przeszkolenie uczestników kursu w zakresie udzielania bezpiecznej i skutecznej pierwszej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb związanych z pracą w środowisku turbin wiatrowych. 

W pełni przestrzegamy standardów GWO, co gwarantuje wysoki poziom szkolenia. Po ukończeniu naszego kursu posiądziecie Państwo wiedzę teoretyczną, a także umiejętności praktyczne, które umożliwią skuteczne udzielenie pierwszej pomocy w środowisku turbin wiatrowych z pełnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi GWO First Aid. 

W naszym ośrodku kładziemy duży nacisk na możliwość zdobycia kompetencji i wiedzy pod nadzorem ekspertów w danej dziedzinie. Nasz ośrodek oferuje kursy FA na terenie całego kraju, w tym w naszej głównej siedzibie w Warszawie oraz w oddziałach terenowych, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak i zamkniętych. Decydując się na udział w szkoleniu Praca na wysokościach, mogą Państwo liczyć na atrakcyjne warunki finansowe. 

Kurs FA – główny cel 

Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom niezbędne umiejętności, aby byli w stanie udzielać wsparcia medycznego w przypadku sytuacji awaryjnych, które mogą wystąpić na platformach wiertniczych oraz farmach wiatrowych. 

Po ukończeniu szkolenia First Aid – Pierwsza pomoc uczestnicy powinni posiadać kompetencje, które pozwolą im skutecznie reagować w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Będą przygotowani do udzielania pierwszej pomocy, posługiwania się specjalistycznym sprzętem medycznym oraz środkami z apteczki w sposób odpowiedzialny. 

Kurs FA – program 

Kurs FA – Pierwsza pomoc stanowi integralną część programu Basic Safety Training. Szkolenie pozwala uczestnikom na zapoznanie się z aspektami prawnymi dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy. Kursanci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw anatomii człowieka, udzielania pierwszej pomocy, obsługi defibrylatora AED oraz procedur postępowania w czasie wypadków. Istnieje możliwość praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy podczas realistycznych symulacji zdarzeń. 

Ukończenie szkolenia umożliwia uczestnikom zdobycie kompetencji potrzebnych do wykonywania pracy na wysokości. Program szkolenia zapewnia technikom pracującym przy turbinach wiatrowych najwyższy poziom bezpieczeństwa, co jest istotne w sytuacji zlokalizowania wiatraków w obszarach oddalonych od służb ratowniczych. 

Podczas szkolenia First Aid uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie: 

 • bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy uwzględniającego lokalne przepisy prawne, wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 
 • rozpoznawania objawów oraz właściwego reagowania na poważne urazy ciała lub nagłe zachorowania, 
 • harmonogramu działań w sytuacjach awaryjnych związanych z obszarem turbin wiatrowych, 
 • prawidłowego wykorzystania środków służących do udzielania pierwszej pomocy zgodnie z protokołem podstawowego badania C-A-B-C-D-E, 
 • skutecznego używania automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED), 
 • postępowania w przypadku złamań, obrażeń głowy czy zatrucia, 
 • udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji skaleczenia, oparzenia, porażenia prądem, wstrząsu czy udaru cieplnego, 
 • wykonywania dalszych badań podczas udzielania pierwszej pomocy, 
 • prawidłowej obsługi sprzętu do udzielania pierwszej pomocy (doświadczenie oparte na scenariuszach ćwiczeniowych), 
 • udzielania pierwszej pomocy osobom z chorobami przewlekłymi, 
 • obsługi sprzętu medycznego, takiego jak nosze, kołnierz ortopedyczny czy kajdanki ortopedyczne. 

Kurs FA – certyfikacja  

El Centro de Formación de Operadores de CSO está acreditado por DNV y GWO. 

Nasze szkolenie First Aid przeprowadzane jest zgodnie z aktualnym standardem GWO Basic Safety Training.  

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ukończeniu szkolenia. Certyfikat stanowi oficjalne zaświadczenie potwierdzające zdobycie przez uczestnika niezbędnej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz umiejętności reagowania w sytuacjach zagrażających życiu. 

La validez del certificado es de 24 meses. Recomendamos a los participantes que actualicen su formación antes de que expire este periodo para mantener al día sus cualificaciones y conocimientos. 

Kurs FA – wymagania umożliwiające uczestnictwo 

Para participar en la formación relacionada con los trabajos en altura, deben cumplirse determinados requisitos: 

 • edad mínima 18 años, 
 • un mínimo de estudios secundarios, 
 • un certificado actual de un médico del trabajo que certifique que no existen contraindicaciones de salud para trabajar a más de tres metros de altura, 
 • seguridad social o seguro de accidentes pagados, 
 • tener un número de identificación WINDA, 
 • un cuestionario médico debidamente cumplimentado, 
 • pago de la tasa de formación, 
 • un documento de identidad válido, como un carné de identidad. 

El número máximo de participantes por grupo es de 10-12.   

Kurs FA – koszt  

Opłata za szkolenie First Aid jest ustalana indywidualnie. Wpływa na nią liczba osób uczestniczących w kursie. Dla większych grup przewidziane są atrakcyjne rabaty. 

Kurs FA – miejsce prowadzenia zajęć 

Nuestra formación Tienen lugar en distintos lugares, como Varsovia y nuestras sucursales regionales en toda Polonia. También ofrecemos la posibilidad de impartir formación en las instalaciones del cliente, desplazándonos a un lugar que le resulte conveniente. 

Consulte nuestra página web para conocer los detalles de los cursos abiertos. Si está interesado en una formación cerrada, le animamos a que se ponga en contacto con nuestro centro para que podamos prepararle una oferta personalizada adaptada a sus necesidades. 

Si tiene alguna pregunta sobre nuestros cursos, no dude en contacto por teléfono o correo electrónico. Nuestro equipo está dispuesto a responder a todas las preguntas y disipar cualquier duda. También le invitamos a visitar nuestro centro, donde estaremos encantados de presentarle nuestra oferta y preparar un presupuesto para los interesados. 

Zapraszamy serdecznie do Ośrodka Szkolenia Operatorów OSO na kursy First Aid (FA) – Pierwsza pomoc w Warszawie oraz na terenie całego kraju. 

Ver también: