Kurs i första hjälpen (FA) 

Kurs Pierwszej pomocy – dla osób pracujących w środowisku turbin wiatrowych 

OSO Operatörsutbildningscenter serdecznie zaprasza na kurs First Aid (FA) – Första hjälpen.  

Naszym głównym celem jest kompleksowe (w sposób teoretyczny i praktyczny) przeszkolenie uczestników kursu w zakresie udzielania bezpiecznej i skutecznej pierwszej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb związanych z pracą w środowisku turbin wiatrowych. 

W pełni przestrzegamy standardów GWO, co gwarantuje wysoki poziom szkolenia. Po ukończeniu naszego kursu posiądziecie Państwo wiedzę teoretyczną, a także umiejętności praktyczne, które umożliwią skuteczne udzielenie pierwszej pomocy w środowisku turbin wiatrowych z pełnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi GWO First Aid. 

W naszym ośrodku kładziemy duży nacisk na możliwość zdobycia kompetencji i wiedzy pod nadzorem ekspertów w danej dziedzinie. Nasz ośrodek oferuje kursy FA na terenie całego kraju, w tym w naszej głównej siedzibie w Warszawie oraz w oddziałach terenowych, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak i zamkniętych. Decydując się na udział w szkoleniu Praca na wysokościach, mogą Państwo liczyć na atrakcyjne warunki finansowe. 

Kurs FA – główny cel 

Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom niezbędne umiejętności, aby byli w stanie udzielać wsparcia medycznego w przypadku sytuacji awaryjnych, które mogą wystąpić na platformach wiertniczych oraz farmach wiatrowych. 

Po ukończeniu szkolenia First Aid – Pierwsza pomoc uczestnicy powinni posiadać kompetencje, które pozwolą im skutecznie reagować w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Będą przygotowani do udzielania pierwszej pomocy, posługiwania się specjalistycznym sprzętem medycznym oraz środkami z apteczki w sposób odpowiedzialny. 

Kurs FA – program 

Kurs FA – Pierwsza pomoc stanowi integralną część programu Basic Safety Training. Szkolenie pozwala uczestnikom na zapoznanie się z aspektami prawnymi dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy. Kursanci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw anatomii człowieka, udzielania pierwszej pomocy, obsługi defibrylatora AED oraz procedur postępowania w czasie wypadków. Istnieje możliwość praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy podczas realistycznych symulacji zdarzeń. 

Ukończenie szkolenia umożliwia uczestnikom zdobycie kompetencji potrzebnych do wykonywania pracy na wysokości. Program szkolenia zapewnia technikom pracującym przy turbinach wiatrowych najwyższy poziom bezpieczeństwa, co jest istotne w sytuacji zlokalizowania wiatraków w obszarach oddalonych od służb ratowniczych. 

Podczas szkolenia First Aid uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie: 

 • bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy uwzględniającego lokalne przepisy prawne, wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 
 • rozpoznawania objawów oraz właściwego reagowania na poważne urazy ciała lub nagłe zachorowania, 
 • harmonogramu działań w sytuacjach awaryjnych związanych z obszarem turbin wiatrowych, 
 • prawidłowego wykorzystania środków służących do udzielania pierwszej pomocy zgodnie z protokołem podstawowego badania C-A-B-C-D-E, 
 • skutecznego używania automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED), 
 • postępowania w przypadku złamań, obrażeń głowy czy zatrucia, 
 • udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji skaleczenia, oparzenia, porażenia prądem, wstrząsu czy udaru cieplnego, 
 • wykonywania dalszych badań podczas udzielania pierwszej pomocy, 
 • prawidłowej obsługi sprzętu do udzielania pierwszej pomocy (doświadczenie oparte na scenariuszach ćwiczeniowych), 
 • udzielania pierwszej pomocy osobom z chorobami przewlekłymi, 
 • obsługi sprzętu medycznego, takiego jak nosze, kołnierz ortopedyczny czy kajdanki ortopedyczne. 

Kurs FA – certyfikacja  

CSO Operator Training Centre är ackrediterat av DNV och GWO. 

Nasze szkolenie First Aid przeprowadzane jest zgodnie z aktualnym standardem GWO Basic Safety Training.  

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ukończeniu szkolenia. Certyfikat stanowi oficjalne zaświadczenie potwierdzające zdobycie przez uczestnika niezbędnej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz umiejętności reagowania w sytuacjach zagrażających życiu. 

Giltighetstiden för certifikatet är 24 månader. Vi rekommenderar att deltagarna uppdaterar sin utbildning innan denna period löper ut för att hålla sina kvalifikationer och kunskaper uppdaterade. 

Kurs FA – wymagania umożliwiające uczestnictwo 

För att få delta i utbildning som rör arbete på hög höjd finns det vissa krav som måste uppfyllas: 

 • Minimiålder 18 år, 
 • Minst gymnasieutbildning, 
 • ett aktuellt intyg från en företagsläkare som intygar att det inte finns några hälsorelaterade hinder för att arbeta på en höjd av mer än tre meter, 
 • socialförsäkring eller olycksfallsförsäkring, 
 • har ett WINDA ID-nummer, 
 • Ett korrekt ifyllt medicinskt frågeformulär, 
 • betald utbildningsavgift, 
 • en giltig identitetshandling, t.ex. ett identitetskort. 

Maximalt antal deltagare per grupp är 10-12.   

Kurs FA – koszt  

Opłata za szkolenie First Aid jest ustalana indywidualnie. Wpływa na nią liczba osób uczestniczących w kursie. Dla większych grup przewidziane są atrakcyjne rabaty. 

Kurs FA – miejsce prowadzenia zajęć 

Vår utbildning De äger rum på olika platser, inklusive Warszawa och våra regionala filialer i hela Polen. Vi erbjuder också möjlighet till utbildning i kundens lokaler och reser till en plats som är lämplig för kunden. 

På vår webbplats finns information om öppna kurser. Om du är intresserad av sluten utbildning uppmanar vi dig att kontakta vårt centrum så att vi kan ta fram ett personligt erbjudande som är anpassat efter dina behov. 

Om du har några frågor om våra kurser är du välkommen att kontakta Telefon- eller e-postkontakt. Vårt team är redo att svara på alla frågor och skingra alla tvivel. Du är också välkommen att besöka vårt center, där vi gärna presenterar vårt erbjudande och förbereder en offert för intresserade parter. 

Zapraszamy serdecznie do Ośrodka Szkolenia Operatorów OSO na kursy First Aid (FA) – Pierwsza pomoc w Warszawie oraz na terenie całego kraju. 

Se även: